plik docx

Stwardnienie rozsiane


Stwardnienie Rozsiane

Stwardnienie rozsiane jest powoli postępującą chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się występowaniem wieloogniskowych uszkodzeń o cechach zapalno demielinizacyjnych w obrębie rdzenia kręgowego i mózgu nieprawidłowości te występują najczęściej w istocie białej i są to zmiany dynamiczne.

plik doc

Stwardnienie rozsiane


      Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą zapalno-demielizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego.       Choroba najczęściej dotyka ludzi młodych, między 20 a 40 r. życia, kobiet dwa razy częściej niż mężczyzn. Schorzenie występuję głównie wśród rasy białej. Do obszarów wysokiej zachorowalności należy większa część północnej Europy, północna część Stanów Zjednoczonych, południowa Kanada a także południowa Australia i Nowa Zelandia. Polska należy do s...

plik docx

Stwardnienie rozsiane - charakterystyka

Stwardnienie rozsiane. Informacje ogólne i szczegółowe dotyczące choroby.

Stwardnienie rozsiane jest powoli postępującą chorobą, charakteryzującą się rozsianymi ogniskami demielinizacji w mózgu i rdzeniu kręgowym. Choroba najczęściej rozpoczyna się na początku wieku dojrzałego (szczyt zachorowań 20-40 rż.). Zwykle objawia się poprzez ograniczone i nawracające incydenty (rzuty) zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego, pnia mózgu, móżdżku, nerwu wzrokowego...

plik docx

Stwardnienie rozsiane

Notatki z wykładów z opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym. Materiał do zaliczenia semestru i egzaminu końcowego.
Stwardnienie rozsiane (Sclerosis multiplex)- przewlekła,nieuleczalna, demielinizacyjna choroba OUN ( mózg, rdzeń kręgowy), o nieznanym podłożu (przyjęto podłoże autoimmunologiczne). Ogniska uszkodzenia mają charakter zapalny i demielinizacyjny, dodatkowo występują uszkodzenia oligosomalne i neuronalne. * Dodatkowo ogniska uszkodzenia są rozrzucane w c...

plik docx

Stwardnienie rozsiane cz.3

Materiał potrzebny do zaliczenia semestru i egzaminu końcowego z opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym. Notatki z wykładów i ćwiczeń.
„ Leczenie zaburzeń oddawania moczu” 1. Okresowe samocewnikowanie 2. Założenie cewnika na stałe 3. Leczenie operacyjne 4. = EDUKACJA PACJENTA I RODZINY = - Nauka podawania leków - Nauka radzenia sobie ze skutkami ubocznymi leków = PODSTAWOWE POJĘCIA = - Niedowład - zmniejszenie siły lub ograniczenie zakresu ruchu pows...

Ostatnie wyszukiwania