plik doc

STRUKTURA SPOŁECZNA

notatki sporządzone z tekstu
STRUKTURA SPOŁECZNA – Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej” Pojęcie struktury społecznej jako układu pionowego konkretyzuje się w różnych postaciach. Najbardziej doniosłym społecznie ujęciem społecznej stratyfikacji jest jednak ujęcie dychotomiczne: podział społeczeństwa na dwie główne grupy, na tych, co są u góry, i tych, co na dole. Można wyróżnić trzy zasadnicze aspekty owej dychotomii, odpowiadające trzem kategoriom przywilejów górnej warstwy:...

Ostatnie wyszukiwania