plik pdf

Podstawy zarządzania - skrypt

Podstawy zarządzania - skrypt

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

MARIA SZELOCH WROCŁAW 2003

2

Spis treści

Część I: Organizacja i jej elementy

1. Charakter nauki o organizacji i zarządzaniu 1.1 Interdyscyplinarność 1.2 Wi...

plik doc

Wprowadzenie do psychologii

streszczenie do egzaminu z wprowadzenia z psychologii
Opracowanie do egzaminu Wprowadzenia do Psychologii Behawioryzm Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia. Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike?a, Tolmana i Skinner?a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących ludzkim zachowaniem. K. Behawiorystyczna nigdy nie spotkała się z powszechnym uznaniem...

plik doc

ćwiczenia z prawa administracyjnego

krótka notatka z ćwiczeń z prawa administracyjnego
Pojęcie administracji publicznej. Administracja- Struktura organizacyjna zaspokajająca potrzeby społeczeństwa na podstawie prawa i w granicach prawa. Termin administracja w języku potocznym uważany jest w znaczeniu bliskim jego łacińskiemu źródłosłowu. Nazwa ta jest synonimem pomocy, służby, przewodnictwa. W zależności od kontekstu termin ten może odnosić się do czynności lub osób je podejmujących, lub tez jednocześnie do podmiotów i czyn...

plik doc

zarzadzanie

Treści dotyczące organizacji, podstaw prakseologii, historii zarządzania.
ORGANIZACJA Organizacje podejmujemy w 3 znaczeniach:       rzeczowych- grupa osób dąży do jednego głównego celu, który dysponuje pewnymi zasobami       czynnościowe- tutaj mamy na myśli pewien rodzaj działania- działania zorganizowanego, czyli jest to pewien rodzaj działania opartego na cyklu działania zorganizowanego ( postępowanie wg pewnych etapów). Określenie cech działania: - p...

plik docx

funkcje wychowawcze w zakładach karnych

opis funkcji wychowawczych wsytepujacych w zakladach karnych

Karasiewicz Marta  PEDAGOGIKA I rok (stacjonarne)

„Funkcje wychowawcze w zakładach karnych.”

Więzienie  można uznać za instytucję wychowawczą wtedy, kiedy jego cele , organizacja, personel oraz sposoby postępowania z więźniami podporządkowane są wychowaniu i...

plik odt

Dokumentacja skarbowa

Dokumentacja skarbowa

Izabela Mietlińska
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Dokumentacja Skarbowa
Podział dokumentacji skarbowej
:
zewnętrzna:
bezpośrednia, czyli:
dokumentacja podatkowa dochodu od osób fizycznych,
dokumentacja podatkowa dochodu od osób prawnych,
dokumentacja podatkowa
od spadków i darowizn,
dokumentacja
podatkowa od czynności cywilnoprawnych,
dokumentacja podatko...

plik doc

ściąga z mikroekonomii

mikroekonomia ściąga
Ekonomia – jest nauką o prawidłowościach rządzących procesem gospodarowania. Działalność gosp. – odbywa się w warunkach ograniczoności zasobów Zasoby – czynniki produkcji. Od 200 lat wyodrębniło się 3 czynniki produkcji: -praca -ziemia -kapitał Kapitał: -rzeczowy (bud., śr. transportu) -finansowy (pieniądze) Od kilkudziesięciu lat uważa się przedsiębiorczość za czwarty czynnik. Funkcje ekonomi: -poznawcza (jako główne zadanie ma poznawać rzeczywistość) -apli...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,