plik doc

podstawowe zmiany w zakresie rozwoju pamięci u dzieci

podstawowe zmiany w zakresie rozwoju pamięci u dzieci przedszkolnych i młodszym wieku szkolnym
Rozwój pamięci następuje wraz z wiekiem człowieka. U dzieci przedszkolnych, które znajdują się w pierwszej połowie tego okresu, pamięć jest mimowolna, nietrwała, zależna od podłoża emocjonalnego, niedokładna. Dzieci są w stanie zatrzymać w pamięci tylko kilka słów lub myśli. „W wieku przedszkolnym pamięć rozwija się przede wszystkim w toku działalności i ma formę konkretno-obrazową.”1 Małe dziecko...

plik doc

ćwiczenia z prawa administracyjnego

krótka notatka z ćwiczeń z prawa administracyjnego
Pojęcie administracji publicznej. Administracja- Struktura organizacyjna zaspokajająca potrzeby społeczeństwa na podstawie prawa i w granicach prawa. Termin administracja w języku potocznym uważany jest w znaczeniu bliskim jego łacińskiemu źródłosłowu. Nazwa ta jest synonimem pomocy, służby, przewodnictwa. W zależności od kontekstu termin ten może odnosić się do czynności lub osób je podejmujących, lub tez jednocześnie do podmiotów i czyn...

plik doc

ściąga z mikroekonomii

mikroekonomia ściąga
Ekonomia – jest nauką o prawidłowościach rządzących procesem gospodarowania. Działalność gosp. – odbywa się w warunkach ograniczoności zasobów Zasoby – czynniki produkcji. Od 200 lat wyodrębniło się 3 czynniki produkcji: -praca -ziemia -kapitał Kapitał: -rzeczowy (bud., śr. transportu) -finansowy (pieniądze) Od kilkudziesięciu lat uważa się przedsiębiorczość za czwarty czynnik. Funkcje ekonomi: -poznawcza (jako główne zadanie ma poznawać rzeczywistość) -apli...

plik doc

Biznes Plan Fitness Klubu

Obszerny biznes plan klubu fitness
Biznes plan Fitness Club SPIS TREŚCI 1. WST ĘP 3 2. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 3 3. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY 3.1. Historia firmy 3.2. Misja firmy 3.3. Oferta firmy 3.4. Zakres działania firmy 4. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 4.1. Analiza strategiczna 4.2. Szanse i zagrożenia 4.2. Wybór i wdrożenie strategii 5. PLAN MARKETINGOWY 5.1. Strategia marketingowa 5.2. Analiza rynku 5.3. Strategia...

plik doc

Biznes plan

Przykładowy biznes plan.
Biznes Plan Dla Przedsiębiorstwa Jednoosobowego „Puchatek” I Konspekt II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1 Dane o właścicielu 2 Nazwa i lokalizacja (siedziba) 3 Forma organizacyjno – prawna 4 Obszar działania 5 Przedmiot działalności 6 Podstawowe cele działalności III Analiza rynku i plan marketingowy 1 Opis produktu 2 Podmioty działające w branży – główni konkurenci 3 Rynek zbytu 4 Odbiorcy i ich potrzeby 5 Ceny oferowanych...

plik doc

Dydaktyka

ogniwa
1. Proces kształcenia (nauczania-uczenia się) jest systematycznym, planowym, zamierzonym i długotrwałym zbiorem ściśle ze sobą powiązanych dydaktycznych czynności nauczyciela i czynności uczniów. Może inicjować go nauczyciel, ale także uczeń (samokształcenie). Proces złożony jest z czynności nauczania i uczenia się, zmierza do osiągnięcia wcześniej zaplanowanych rezultatów programu nauczania. 2. Modele kształcenia na przestrzeni wieków: -eksponowana rola nauczyciela (guru), encykl...

plik odt

Teoria i metodyka archiwalna

Teoria i metodyka archiwalna
1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de Wailly -zdefiniowana przez Samuela Mullera, Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina - cel: zachowanie odrębności poszczególnych zespołów archiwalnych, poszanowanie organicznej struktury wytworzonej przez twórcę całości dokumentacji oraz zachowanie związków zachodzących między dokumentacją ,,akta pochodzące od jednego twórcy (z jednej registratury) tworzą całość or...

plik docx

Formy państwa

Formy państwa

Formy państwa-całokształt działalności powołanej do funkcjonowania państwa

Funkcja zewnętrzna, wewnętrzna, funkcja gospodarczo-organizacyjna,

kulturalno-wychowawcza, socjalna.

Pojęcie aparatu państwowego - każda większa organizacja ma swój aparat,

plik doc

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO GOSPODARCZE Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2.7.04r, Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.2.03r...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,