plik doc

Pastorałka teatr TV w SP

Konspekt lekcji w Szkole Podstawowej z wykorzystaniem spektaklu teatralnego.
Jak powstaje widowisko teatralne? Po obejrzeniu „Pastorałki” Scenariusz z wykorzystaniem metody plakatu i mapy myśli                   2 x 45 min ■ Odniesienia do podstawy programowej: Uczeń: – identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (I.1.3), – korzysta z informacji zawartych w encyklopedii (I.2), – rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania si...

plik doc

Pastorałka teatr TV

Pastorałka konspekt leakcji z teatrem tv do zrealizowania w Szkole Podstawowej.
Jak powstaje widowisko teatralne? Po obejrzeniu „Pastorałki” Scenariusz z wykorzystaniem metody plakatu i mapy myśli                   2 x 45 min ■ Odniesienia do podstawy programowej: Uczeń: – identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (I.1.3), – korzysta z informacji zawartych w encyklopedii (I.2), – rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania...

plik doc

streszczenie gramatyki historycznej

Streszczenie na egzamin z gramatyki historycznej. Po zmniejszeniu czcionki można je łatwo przerobić na ściągę ;-)
Język praindoeuropejski ? ok. 3000 lat przed naszą erą, teren leśno-stepowy nad dolną Wołgą. Język pie. ? dialekty pie. ? prajęzyki rodzin języków europejskich ? rodziny j. europ te peryferyjne - KENTUMOWE germańskie bałto-słowiańskie italo-celtyckie albańskie SATEMOWE indoirańskie tocharskie tracko-ormiańskie...

plik doc

Co to jest literatura?

Moje podsumowanie definicji z różnych źródeł oraz własna próba definicji.
- Co to jest literatura? - Definicja z ?Nowego Słownika Języka Polskiego? PWN: ?Literatura ? całokształt twórczości piśmienniczej, piśmiennictwo.? Zaś: ?Piśmiennictwo ? ogół pisanych dzieł, utworów, literatura.? ?czyli klasyczne błędne koło. Obie definicje forsują dość kontrowersyjną tezę, że literaturą jest każdy tekst. Zapewne jest to rozwiązanie wygodne dla teoretyków, tyle tylko, że zupełnie...

plik doc

motyw compasio

praca maturalna
Agnieszka Sztabnik Gr. C MOTYW ?COMPASSIO? W LITERATURZE ŚREDNIOWIECZA Poezja liturgiczna stanowi ogromną część europejskiej literatury średniowiecznej. Tropy, sekwencje i hymny [?] objęły 55 tomów, co dowodzi popularności tych gatunków literackich. Ich rodowód i powstanie omówiono już wielokrotnie J. Woronczak, Tropy i sekwencje w literaturze pol...

plik doc

praca maturalna- o biesiadzie

obraz biesiadowania w Polsce dawnej i dziś na podst. tekstów literatury i sztuki
?Biesiada i biesiadnicy?. Zinterpretuj obrazy biesiadowania dawniej i dziś w wybranych tekstach kultury. Ludzie w swojej naturze skłonni są do zabaw, uciech, lubią w gronie znajomych, rodziny świętować, ucztować, biesiadować. Za słownikiem języka polskiego PWN biesiadą będę nazywać ucztę, bankiet, wystawne przyjęcie, a jej uczestników biesiadnikami. W wybranych przeze mnie tekstach kultury ukaże różne...

plik doc

Pamiętnik z powstania warszawskiego - opracowanie

Pamiętnik z powstania warszawskiego Krótko o autorze + opracowanie
PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WASZAWSKIEGO Życie i twórczość Mirona Białoszewskiego Twórczość Mirona Białoszewskiego zapewniła mu stałe miejsce w literaturze współczesnej. Najwięcej uznania zdobył sobie Pamiętnik z powstania warszawskiego oraz poezja lingwistyczna podnosząca do rangi przedmiotu lirycznych uniesień rzeczy codziennego użytku, a nawet odpady, wykorzystująca szczególne walory jeżyka potocznego, ?niskiego?, k...

plik doc

historia myśli psychologicznej

historia myśli psychologicznej UG
1. Historia myśli       Historia ujęta jako pamięć zbiorowa       w starożytnym języku greckim słowo „historia” pochodzi od czasowniku ἱστορεύω „historeuo”, które oznacza: „zadać pytania”       czy wiadomo, dokąd mierzymy, jeżeli nie wiemy, odkąd się wyruszyliśmy?       okresy ciągłości, momenty nieciągłości       historia to opowiadanie o czymś, a więc zawsze mówimy o his...

plik rtf

Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych

Konspekt lekcji na temat odmiany rzeczowników trudnych i nieregularnych typu przyjaciel, brat, książę w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz. 1
Temat: Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych typu przyjaciel, brat, książę. Odmiana nazwisk polskich i obcych zakończonych na -e, -o, -i, -y, -a. Cel ogólny: wprowadzenie odmiany rzeczowników trudnych i nieregularnych rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego, wprowadzenie odmiany nazwisk polskich i obcych zak...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,