plik doc

Magdalena Majdańska PWP Gr ch buhler.doc


      „Bieg życia ludzkiego” Charlotte Buhler Każdy z nas wyobraża sobie życie inaczej, inaczej wyobraża sobie szczęście, spełnienie. Dla jednych celem życiowym jest osiągniecie wysokiej pozycji na szczeblach kariery, dla innych życie rodzinne. Dlatego każdy z nas do czegoś dąży w swoim życiu. Nie zawsze nam się udaje spełnić obrane cele, ponieważ często napotykamy na drodze wiele przeciwności, a czasem dążenia te zmieniają się w czasie tej drogi. Bywa i tak, że zdarzają s...

plik doc

historia myśli spoleczno-socjologicznej

streszczenie niektórych myślicieli
2. KONCEPCJE PRAWNONATURALNE W MYŚLI KLASYCZNEJ; PRESOKRATYCY, SOFIŚCI, ARYSTOTELES, STOICY. teorie naturalnego stanu człowieka należy powiązać z nurtem prymitywizmu ? rozróżnienie Lovejoy?a: prymitywizm chronologiczny ? teoria historyczna, która twierdzi, że wczesne fazy historii zapewniały ludziom więcej pomyślności i szczęścia niż okresy późniejsze oraz że cały bieg historii jest z punktu widzenia szczęścia, wartości i osiągnięć człowieka okresem...

plik doc

Realizacje metafor z Lakoffa

Tłumaczenie artykułu Lakoffa z The contemporary theory of metaphor
Katarzyna Chudy Realizacja metafor na podstawie The contemporary theory of metaphor G. Lakoffa. Rozważmy obiekty takie jak termometry i wykresy giełdowe, w których wzrost temperatury i cen jest przedstawiony jako bycie u góry, a spadek jako bycie u dołu. Są to wytworzone przez człowieka obiekty zgodnie z metaforą WIĘCEJ TO GÓRA. Zachodzi w nich związek współzależny pomiędzy GÓRĄ i DOŁEM. Takie obiekty o wiele łatwie...

plik doc

Stany obniżonej odporności


Stany obniżonej odporności mogą być przejściowe lub łagodne, ale mogą też być bardzo poważnym schorzeniem, zagrażającym bezpośrednio życiu chorego. Dziedziną medycyny zajmującą się zaburzeniami odporności jest immunologia kliniczna, nabierająca w ostatnich latach szczególnie na znaczeniu. Przejściowe obniżenie odporności Przejściowe stany obniżonej odporności dotykają każdego z nas, czasem wiele razy w roku. Obserwuje się coraz częstsze ich występowanie, co związane jest przede wszystkim...

plik doc

Stany obniżonej odporności


Stany obniżonej odporności mogą być przejściowe lub łagodne, ale mogą też być bardzo poważnym schorzeniem, zagrażającym bezpośrednio życiu chorego. Dziedziną medycyny zajmującą się zaburzeniami odporności jest immunologia kliniczna, nabierająca w ostatnich latach szczególnie na znaczeniu. Przejściowe obniżenie odporności Przejściowe stany obniżonej odporności dotykają każdego z nas, czasem wiele razy w roku. Obserwuje się coraz częstsze ich występowanie, co związane jest przede wszystkim...

plik docx

bogowie greccy

opis wybranych bogów mitologii greckiej

BOGOWIE  GRECCY

ZEUS najwyższy z bogów,władca błyskawic, wszystkich bogów i ludzi. Wychowały go nimfy górskie(grały na harfie by azgłuszyć płacz dziecka) i  Koza Amaltea. Dziecko Kronosa i Rei. Kronos pożeral swoje dzieci (bał się utraty tronu) Rea  uciekła i urodziła Zeusa.

Atrybuty:   złote pioruny, orzeł(przynosił mu codziennie kubek nektaru i tarcza(zwana egidą,  po  śmierci kozy zeus skorą pokrył tarczę i swoj...

plik docx

Psychologia rozwojwa

Rozwój, okresy rozwoju, rozwój poznawczy wg Piageta, analiza i cechy rysnku dziecka, inteligencja, spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie

Psychologia rozwojowa jest jedną z teoretycznych dziedzin psychologii jako jej gałęzi.

Jest to na...

plik docx

ANDRAGOGIKA

ANDRAGOGIKA

Joanna Parchem

nr albumu 13575

Andragogika to subdyscylpina pedagogiki, zajmująca się kształtowaniem dorosłych. Dziedzina ta powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część pedagogiki i filozofii wychowania. Andragogika to nauka o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania i samokształcenia. Człowi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,