plik doc

Cukrzyca epidemia XXI wieku

przedstawienie problemu cukrzycy i jej powikłań
CUKRZYCA - EPIDEMIA XXI WIEKU CUKRZYCA - zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez trzustkę. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, ner...

plik pdf

opieka pielęgniarska nad chorobami układu krążenia

Repetytorium
OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD OSOBAMI Z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA Anna Hajduk, Dorota Kaszuba 7 Cele rozdziału Po zapoznaniu się z treścią rozdziału uczący się powinien umieć: rozpoznać problemy pielęgnacyjne, określić cele działań pielęgniarskich, sprecyzować interwencje pielęgniarskie w wybranych chorobach układu krążenia, zaplanować opiekę pielęgniarską nad pacjentem poddawanym specjalistycznym badaniom diagnostycznym, scharakteryzować wskazówki edukacyjne dla pacjenta z cho...

plik doc

proces pielęgnacyjny

,,,
Proces pielęgnacyjny pacjenta W1 Rodzina chorego (zwłaszcza rodzina związana mocno uczuciowo) przeżywa w czasie choroby bardzo dużo negatywnym emocji. Opiekunowie na każdy ból, dyskomfort chorego reagują lękiem oraz przygnębieniem. Czują się bezradni oraz współczują choremu. Opieka nad osobą w stanie terminalnym jest prawdziwym wyzwaniem, dlatego też dla niektórych osób, które wcześniej nie miały styczności z tak chorą osobą, opieką, pielęgnowanie danej osoby wywołuje duży stres. Bar...

plik docx

uzaleznienie od internetu

uzależnienie od internetu

Uzależnienie od Internetu jest stosunkowo nowym uzależnieniem, uznaje się je za problem XX i XXI wieku, a za przyczynę podaje się przypadający na ten czas błyskawiczny rozwój technologii cyfrowej, co powoduje, że uzależnienie postępuje równie szybko jak rozwój technologii. W początkowej fazie diagnozowania problemu uzależnienia od Internetu stawiano raczej na fakt iż to mężczy...

plik doc

dieta kobiety w czasie laktacji

dieta kobiety w czasie laktacji
Dieta kobiety w czasie laktacji Jak odżywiać się w czasie karmienia? Jedzenie nie powinno być dla nikogo stresem, zwłaszcza dla karmiącej mamy. Nie ma żadnych dowodów na to, aby unikanie potraw pomagało w karmieniu piersią. Raczej można spodziewać się odwrotnego efektu – odmawianie sobie jedzenia to stres, a stres hamuje laktację; niedoborowa dieta czy niedożywienie – obniża ilość i jakość pokarmu. Należy więc jeść to co się lubi i pamiętać...

plik docx

1. Wsparcie i edukacja rodzin pacjentów (w tym dzieci) leczonych na oddziale intensywnej terapii

Esej z Pielęgniasrtwa w zagrożeniu życia. Edukacja rodzin pacjentów

WSPARCIE RODZIN PACJENTÓW (W TYM DZIECI) LECZONYCH NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII

 Oddział Intensywnej Terapii jest specyficzną jednostką ze względu na stan pacjentów tam przebywających. Większość z chorych jest w stanie nieprzytomności, bądź w stanie krytycznym. Dlatego też personel pracujący tam powinien...

plik txt

plan opieki

plan pielegnacji chorego na chorobę wrzodową
2014-11-14 1 PIELÊGNOWANIE CHOREGO NA CHOROBÊ WRZODOW¥ ¯O£¥DKA I DWUNASTNICY. STYL ¯YCIA I ZASADY DIETY W SCHORZENIACH UK£ADU POKARMOWEGO. PROFILAKTYKA I WYKRYWANIE WCZESNYCH OBJAWÓW CHOROBY WRZODOWEJ ¯O£¥DKA I DWUNASTNICY. Dr n.med. Agnieszka M³ynarska CHOROBA WRZODOWA ¯O£¥DKA I DWUNASTNICY Choroba wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy wystêpuje u co 10 osoby na œwiecie, dotyczy ok. 12% mê¿czyzn i 9% kobiet. Wrzód trawie...

plik doc

1 PIELĘGNOWANIE CHOREGO LECZONEGO TLENEM

1 PIELĘGNOWANIE CHOREGO LECZONEGO TLENEM
PIELĘGNOWANIE CHOREGO LECZONEGO TLENEM TLEN – historia ok. 1600 r. Robert Hooke stwierdził, że powietrze musi wchodzić do płuc i zawierać istotny składnik. Becher Stahl nazwał ten składnik „phlogistonem” Joseph Priestley (1733 - -1804 ), angielski chemik, filozof, duchowny i pedagog; w 1774 odkrył tlen 1779 r. Antoine-Laurent de Lavoisier wprowadził nazwę Oxygenium 1883 r. Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski dokonali skroplenia tlenu...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,