plik doc

Poród uliczny

poród uliczny
PORÓD ULICZNY ? POSTĘPOWANIE RATOWNIKA Poród fizjologiczny przebiega zwykle samoistnie, jeśli nie występują powikłania. Rolą ratownika jest: zapewnienie rodzącej spokoju, dodanie otuchy, udzielenie podstawowej opieki medycznej (w możliwym zakresie), oraz jeśli to konieczne resuscytacja noworodka, pomóc rodzącej w regulacji oddechów podczas skurczów macicy, okazać cierpliwość i życzliwość, Podjęcie decyzji o tym, czy transportować rodzącą czy udzielić jej po...

plik doc

patomorfologia

Irok
Patomorfologia ogólna i szczegółowa Jan Bręborowicz Zakład Patologii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Historia Pathos - cierpienie; logos nauka Patomorfologia i patofizjologia Rudolf Virhov - anatomia patologiczna; patologia komórkowa Rokitansky, Brodowski, Paszkiewicz, Laskowski Lubarsch, Skubiszewski, Groniowski Metody pracy patomorfologii Sekcja zwłok badanie histopatologiczne badanie cytologiczne - cytologia złuszcz...

plik odt

Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi

Wytyczne dla pielęgniarek pracujących na OIOM-ie
Temat samokształcenia: Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej Udział personelu pielęgniarskiego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, niezależnie od rodzaju placówki ochrony zdrowia, jest nie do przecenienia. Spośród całego personelu medycznego to właśnie personel pielęgniarski reprezentowany najczęściej przez pielęgniarki lub rzadziej przez pielęgniarzy spędza z chorym najwięcej czasu, częs...

plik doc

rehabilitacja chorych z prowadzoną mechaniczną wentylacją płuc

pielęgnowanie chorych na oddziale Intensywnej terapii -sztuczna wentylacja płuc
      Wentylacja płuc polega na naprzemiennym wykonywaniu wdechów i wydechów, co powoduje ruch gazów oddechowych pomiędzy atmosferą a pęcherzykami płucnymi. W czasie sztucznej wentylacji, w odróżnieniu od warunków fizjologicznych, ruch powietrza w kierunku pęcherzyków spowodowany jest wytworzeniem w drogach oddechowych ciśnienia dodatniego, które największą wartość osiąga pod koniec wdechu. Wyd...

plik doc

ankieta badawcza

ankieta do pracy magisterskiej
ANKIETA Bardzo proszę o wypełnienie poniższej ankiety zawierającej zagadnienia na temat tatuażu więziennego. Celem ankiety jest poznanie wiedzy i postaw personelu medycznego w stosunku do pacjenta penitencjarnego. Wypełnienie tej ankiety pomoże w przeprowadzeniu badań do mojej pracy magisterskiej. Ankieta zawiera 22 pytań. Swoją odpowiedz należy zaznaczyć stawiając znak „ X” z prawej strony odpowiedzi. W danym pytaniu mogą państwo zaznaczyć tylko jedną od...

plik doc

SEGREGACJA MEDYCZNA

segregacja medyczna
SRGREGACJA MEDYCZNA Triage - segregowanie, bad. i klasyfikacja poszkodowanych w zależności od pilności leczenia i ewakuacji. Triage przesiewowy - szybka ocena sytuacji przez ratownika przy minimalnym ad. I interwencji. Triage medyczny - przeprowadzenie pełnego badania lekarskiego i oceny szans przeżycia ofiary oraz zakwalifikowanie jej do właściwego leczenia. Podczas segregacji medycznej poszkodowani są oznaczeni kodami barwnymi w zależności od stopnia...

plik doc

Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym.

jak w tytule:)
Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym. Co to jest wstrząs? Wstrząsem nazywamy stan bezpośredniego zagrożenia życia, którego następstwem jest szeregu zaburzeń procesów fizjologicznych, których przebieg zależy od jego przyczyny. Co to jest wstrząs krwotoczny? Wstrząs krwotoczny u ofiar wypadków zwykle bywa następstwem masywnego krwotoku zewnętrznego lub wewnętrznego, najczęściej do jamy brzusznej i miednicy, rzadziej do klatki piersiowej, z utrata kr...

plik doc

Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS

Dość szczegółowy opis oceny fizykalnej poszkodowanego. BTLS, GSC, AVPU, SAMPLE.
Kolor skóry-sina - niedotlenienie , wychłodzenie -szara - wstrząs, wstrząs mózgu -czerwona - poparzenie, przegrzanie, zab. krążenia, wstrząs -blada - wstrząs mózgu, niedotlenienie, zatrucia pokarmowe -żółta - zatrucia pokarmowe Zachowanie- normalne - apatia - agresywne - brak kontaktu i drgawki - brak oznak kontaktu Ułożenie- naturalne - nienaturalne Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS...

plik doc

Postępowanie pielęgniarki w przypadku narażenia na zakażenie wirusem HIV po zakłuciu zainfekowanym sprzętem medycznym.


TEMAT : Opisz postępowanie pielęgniarki w przypadku narażenia na zakażenie wirusem HIV po zakłuciu zainfekowanym sprzętem medycznym. Pielęgniarki i pielęgniarze z racji swojego zawodu są narażeni praktycznie każdego dnia na zakażenie wirusem HIV. Ryzyko zakażenia istnieje na skutek zranienia skóry skażonym ostrym narzędziem lub w wyniku kontaktu błon śluzowych lub uszkodzonej skóry z potencjalnie zakażoną krwią, tkankami, płynami ustrojowymi pacjenta. Innym materiałem zakaźnym mogą być: n...

plik doc

Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w praktyce pielęgniars

Praca samokształceniowa. Podstawy pielegniarstwa
„Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w praktyce pielęgniarskiej” Plan pracy:       Wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu.       Wyjaśnienie pojęcia komunikacji.       Komunikowanie w pielęgniarstwie.       Wyjaśnienie pojęcia komunikacji interpersonalnej.       Wyjaśnienie pojęcia: komunikacja werbalna i niewerbalna.       Rodzaj...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,