plik odt

Stres i radzenie sobie ze stresem

Stres traumatyczny, ostry i chroniczny, skutki dla zdrowia, pozytywne i negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem.
STRES STRES – reakcja mobilizacyjna naszego organizmu na zagrozenia, ograniczenia, wyzwania.       Stres może być:       CHRONICZNY       OSTRY       TRAUMATYCZNY       Stres chrnoniczny działa metodą kropelkową       Stres ostry pojawia się nagle i z dużą siłą, ale nie trwa...

plik doc

historia wychowania- streszczenie


HISTORIA WYCHOWANIA ANTYK ? poglądy pedagogiczne Platona, Arystotelesa Kwinteriana. Grecja / Police/ była państwem składających się z Panstw-Miast gdzie wartością był wolny człowiek, który gardził pracą. Pracę wykonywali tylko niewolnicy, którzy byli zdobywani poprzez wojny między Panstwami-miastami, ich podbijanie oraz poprzez kupowanie niewolników. 1900pne do Grecji przybyli Achajowie na wyspy Greckie, którzy stworzyli KULTURE MYCEŃSKĄ, która się rozpowszechniła. 1700pne rozwój kul...

plik doc

streszczenie gramatyki historycznej

Streszczenie na egzamin z gramatyki historycznej. Po zmniejszeniu czcionki można je łatwo przerobić na ściągę ;-)
Język praindoeuropejski ? ok. 3000 lat przed naszą erą, teren leśno-stepowy nad dolną Wołgą. Język pie. ? dialekty pie. ? prajęzyki rodzin języków europejskich ? rodziny j. europ te peryferyjne - KENTUMOWE germańskie bałto-słowiańskie italo-celtyckie albańskie SATEMOWE indoirańskie tocharskie tracko-ormiańskie...

plik doc

Kartezjusz - streszczenie.

Jak w tytule.
Rozsądek (rozum) to odróżnianie prawdy od fałszu i jest on jednakowy u wszystkich ludzi. Różne opinie nie biorą się więc z różnic w rozumie ludzi, ale z różnego toku rozumowania. Cały umysł obejmuje poza rozumem np. pamięć, wyobraźnię i tym ludzie mogą się różnić. Należy więc zastąpić zaufanie do umysłu przez kierowanie się logicznym rozumowaniem. Winny być dla nas podejrzane sądy naszych przyjaciół wówczas, gdy są dla nas łaskawe. Kartezjusz nie chce uchodzić...

plik doc

stres edukacja zdrowotna


Stres oraz jego wp?yw na organizm cz?owieka. SPIS TRE?CI: 1. Wst?p Stres z perspektywy czasu Przyczyny stresu (stresory) Psychologiczne techniki redukcji stresu Stres pozytywny ? w czym stres pomaga cz?owiekowi? Choroby zwi?zane ze stresem Stres a uk?ad odporno?ciowy Reakcje na stres Jak leczy? stres? Wychowanie bezstresowe Podsumowanie Bibliografia...

plik doc

test na stres


TEST NA POZIOM STRESU 1. Jem przynajmniej jeden, pełnowartościowy posiłek w ciągu dnia. 12345 2. Śpię od 7 do 8 godzin przynajmniej w ciągu czerech nocy w tygodniu. 12345 3. Daję i okazuję innym moje uczucia i emocje, a także sam/a uzyskuję od innych te wartości. 12345 4. Mam przynajmniej jednego krewnego w zasięgu 80 km, na którym mogę polegać. 12345 5. Co najmniej dwa razy w tygodniu porządnie ćwiczę. 12345 6. Ograniczam się do wypalenia mniej niż pół paczki pap...

plik doc

Praca a stres

Zjawisko stresu w pracy zawodowej.
PRACA A STRES Pracą jako zjawiskiem społecznym zajmuje się wiele dyscyplin naukowych które posługują się właściwym dla nich aparatem pojęciowym budując w ten sposób odrębne jej definicje. Pracę definiujemy jako każdą celową czynność prowadzącą do zaspokojenia dowolnych potrzeb ludzkich, posiadającą społeczną doniosłość, zapewniającą jednostkom i grupom, które ją wykonują określoną pozycję w społeczeństwie (J. Szczepańska 1981). Nato...

Ostatnie wyszukiwania