plik odt

Stres i radzenie sobie ze stresem

Stres traumatyczny, ostry i chroniczny, skutki dla zdrowia, pozytywne i negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem.
STRES STRES – reakcja mobilizacyjna naszego organizmu na zagrozenia, ograniczenia, wyzwania.       Stres może być:       CHRONICZNY       OSTRY       TRAUMATYCZNY       Stres chrnoniczny działa metodą kropelkową       Stres ostry pojawia się nagle i z dużą siłą, ale nie trwa...

plik docx

stres psychologiczny

Stres jest specyficznym rodzajem doświadczenia emocjonalnego, któremu psychologowie poświęcają wiele uwagi. Nowoczesne, zindustrializowane społeczeństwo narzuca naszemu życiu szybkie, gorączkowe tępo. Mamy zbyta mało czasu dla rodziny i na rozrywki. Jedna

Stres psychologiczny i sposoby radzenia sobie

...

plik docx

Promocja zdrowia: stres i emocje

promocja zdrowia dla młodzieży szkolnej z zakresu stresu i emocjii

  1.  Uzasadnienie wyboru tematu.

 Emocje i stres w sposób szczególny decydują  o dobrostanie fizycznym i psychicznym. Gdy pojawiają się silne emocje lub sytuacja stresowa ulega zaburzeniu równowaga biochemiczna. W dzisiejszych czasach, kiedy życie nabrało tempa i stało się bardziej emocjonuj...

plik doc

stres, wypalenie zawodowe

stres w organizacji
Przeciwdziałanie stresowi organizacyjnemu Istotne znaczenie nabiera przeciwdziałanie stresowi organizacyjnemu . szczególnie znaczenie przywiązuje się w tym zakresie do doskonalenia organizacji pracy poprzez :       Dobór i selekcję zasobów ludzkich pod względem psychologicznym, uwzgkędniajac cechy umysłowe, temperament osobowości,       Motywowowanie ludzi do efektywnej pracy nie tylko poprzez bodźce finansowe, ale również możliwość s...

plik doc

Socjologia - stres

Referat na temat stresu.
Numer: Numer indeksu: STRES W ŻYCIU CZŁOWIEKA STRES - CO TO TAKIEGO ? Stres jest słowem często używanym, ale każdy z nas rozumie je nieco inaczej. Większość ludzi uważa, że jest to nieprzyjemny stan świadomości spowodowany trudnymi sytuacjami. Ma on coś wspólnego z uczuciem niepokoju napięcia i strachu. Jest przeciwieństwem uczucia spokoju i odprężenia. W potocznym rozumieniu oznacza coś negatywnego, zdecydowanie coś niemiłego lub groźnego,...

plik doc

Stres i frustracja

co to jest stres, wpływ na człowieka,
Takie stany jak stres, czy też frustracja towarzyszą każdemu człowiekowi, na każdym jego etapie życia. Tempo, jakie narzuca nam współczesny świat, odciska swoje piętno na każdym z nas. Sprawia to, że stajemy się sfrustrowani i w konsekwencji zestresowani. Jeżeli nie podejmiemy żadnych środków zaradczych, może nastąpić całkowite załamanie umysłowe lub fizyczne. Słowo stres pochodzi z języka angielskiego i oznacza obciążęnie, nacisk, napięcie. Termin...

plik doc

Temat ćwiczeń: Jak radzić sobie z agresją i stresem?

Temat ćwiczeń: Jak radzić sobie z agresją i stresem?
Temat ćwiczeń: Jak radzić sobie z agresją i stresem? Napięcie i ogólne podrażnienie sprawia, że ludzi dochodzi do agresywnego odreagowania, pociągającego za sobą kolejne werbalne i fizyczne ataki. Aby takim sytuacjom zapobiegać, należy uczyć panowania nad złością i kontrolowania własnych zachowań i reakcji w stosunku do innych osób. Dzieci i młodzież przejawiające społeczną agresję są tylko na pozór niezależne, silne i pewne siebie. Zwy...

plik doc

Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem

Krótko opisane co to jest stres i jakie są sposoby radzenia sobie ze stresem
STRES I SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM „To rzeczywistość jest główną przyczyną dopadających nas stresów. Mogę ją zażywać w małych dawkach, jednak jako styl życia jest to zbyt ograniczone.” — Jane Wagner Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. W terminolo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,