plik doc

stosunek pracy

referat na prawo pracy
Stosunek pracy Zgodnie z treścią art. 101˛ kwestia konkurencji i jej zakazu mogą być również normowane po ustaniu stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W takiej sytuacji muszą być spełnione konkretne podane w w/w art. przesłanki. Przesłanki i treść umowy W trakcie trwania umowy o prace strony stosunku pracy a więc: pracownik i pracodawca mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji, której konsekwencje wywierać będą skutki prawne dopiero po zakończeniu...

plik doc

Testy z ekonomii

Zagadnienia z podstaw ekonomii
Krzywa transformacji. (krzywa możliwości produkcyjnych) Granica możliwości produkcyjnych- wskazuje na alternatywne kombinacje 2 grup produktów, które społeczeństwo jest zdolne wytworzyć w ciągu danego okresu czasu wykorzystując do tego w całości i w jak najlepszy sposób posiadane zasoby oraz technologie produkcji. dobro A             Krzywa transformacji dobro B...

plik pdf

Prawo Koczanowski

Notatkipraktycznie w pełni wyczerpuja wymagania prof. Koczanowskiego
Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej Literatura: Niedzielska „Prawo własności…”. Promioska Egzamin: pisemny; test + 2 kazusy (50% +1pkt – zal.), wielokrotny wybór Prawo gospodarcze Prawo handlowe zajmowało się profesjonalnym obrotem gospodarczym (np. termin „kupiec”). Stosunki wymiany były podejmowane w celach merkantylistycznych. Po II wojnie światowej (w Polsce wyeliminowano własnośd prywatną poza rolni...

plik doc

zarządzanie strategiczne

zarządzanie strategiczne STRATEGIA I MODELE STRATEGICZNE, ALIANSE STRATEGICZNE
(UWAGA !!! ? Wykłady z zeszłego roku) 23.02.99. STRATEGIA I MODELE STRATEGICZNE Strategia ? sztuka prowadzenia wojen, sztuka prowadzenia i wygrywania kampanii. Nie ma jednego pojęcia strategii; pojęcia uformowane na różnych etapach rozwoju nauki i strategii podkreślały osiągnięcia danego etapu. Na ba...

plik doc

Wizja i misja organizacji

Wizja i misja organizacji
Wizja organizacji: Koncepcja przyszłości firmy, najbardziej fundamentalna aspiracja. Jest obrazem przyszłości firmy, którą uczestnicy chcą wykreować. Misja organizacji: Szczególny powód, dla którego ona istnieje i który odróżnia ją od wszystkich innych – misja jest, więc zestawieniem względnie trwałych dążeń i aspiracji organizacji, swoistym samookreśleniem się organizacji, wyraża jej filozofię. Misja jest precyzyjnym wyrażeniem w języku zrozumiałym dla pracowni...

plik doc

choroby cywilizacyjne


Monika Kużaj mgr I rok Pedagogika Choroby cywilizacyjne Choroby cywilizacyjne to zestaw schorzeń, które właściwe są wyłącznie dla czasów, w jakich aktualnie żyjemy. Nie pojawiały się one w przeszłości, a jeśli nawet, to wyłącznie w s...

plik doc

Hormonalna terapia zastępcza HTZ - plusy i minusy

Hormonalna terapia zastępcza - plusy i minusy
Menopauza, to naturalny okres w życiu kobiety. Tak jak w przyrodzie zachodzą zmiany zgodnie z rytmem wegetacyjnym roślin, tak samo kobieta przechodzi przez kolejne etapy swojego życia. Menopauza nie jest więc chorobą, lecz zjawiskiem fizjologicznym, zgodnym z naturalnym cyklem życia. Po prostu trzeba zaakceptować ten fakt, ale niekoniecznie dokuczliwe objawy wywołane niedoborem estrogenów, jak uderzenia gorąca czy kłopoty ze snem....

plik doc

Terapia Behawioralna


Terapie behawioralne Gdzie jest dowód? Tak naprawdę praca socjalna nie dostrzegała terapii behawioralnej do lat 70 XX wieku. Właśnie wtedy rozpoczął się kryzys tradycyjnej, opartej głównie na psychodynamice pracy socjalnej. Psychoanalityczne studium przypadków zostało odrzucone, jako reakcyjne, przez radykalnych pracowników socjalnych dopiero pojawiających się na scenie. Oskarżyli oni główny program pracy socjalnej o wspieranie kapitalizmu. Odrzucali ten program jako aktywność spons...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,