plik doc

Epikur, Spinoza - Filozofia

Porównanie filozofii Epikura i Spinozy.
EPIKUR O ŻYCIU SZCZĘŚLIWYM Życie Epikura (ok. 341 ? 270 p.n.e.) przebiegało w okresie szczególnie dramatycznym. Jako młodzieniec był on widzem narodzin i rozkwitu imperium Aleksandra Wielkiego. Jako dorosły człowiek był świadkiem jego rozkładu i walk o sukcesję po Aleksandrze. Ateny na jego oczach stały się obiektem wojen i przewrotów politycznych ? obce zabory i batalie partii politycznych, ciągłe zmiany rządów i ogólne spustoszenie kraju, potęguj...

plik rtf

sens życia, szczęścia i cierpienie

bardzo dobra praca na etyke
Każdy z nas poszukuje swej drogi w życiu,celu ktory bedzie 1 mógł realizowac w swoim życiu.Wybierać jak najlepsze drogi i pomagac w ich wyborze naszym bliskim. Sens życia nikomu nie zostaje ofiarowany. Każdego dnia każdy z nas przynajmniej raz dziennie zadaje sobie pytanie, po co żyje? Taka mysl przychodzi pod wpływem melancholii.Pragniemy...

plik doc

psychologia społeczna ściąga

ściąga baaardzo dobrze opracowana powodzenia na egzaminie
1. Przedmiot psychologii społecznej Psychologia społeczna bada w jaki sposób ludzie wywierają wpływ na myśli, zachowania i uczucia innych ludzi. Nauka o zachowaniach i procesach psychicznych w sytuacjach społecznych. Jest naukowym badaniem tego jak ludzie wpływają na myśli, zachowania i uczucia innych ludzi. 2. Metody stosowane przez psychologię społeczną Sondaż ankietowy, lustracja- badanie posługuje się technikami, które mają...

plik doc

Niepełnosprawność

Wpływ niepełnosprawności na stan psychiczny, etapy zmagania się z niepełnosprawnością- praca na psychologię
Wpływ niepełnosprawności na stan psychiczny. Etapy zmagania się z niepełnosprawnością. Literatura poświęcona problematyce niepełnosprawności nie wypracowała dotychczas jednej, powszechnie akceptowanej i obowiązującej definicji niepełnosprawności. Jednoznaczne ustalenie zakresu tego pojęcia, uwzględniające wszystkie ważne aspekty, a...

plik doc

„W jaki sposób mogę wykorzystać wiedzę na temat rozwoju w okresie doro

Sposób sformułowania powyższego pytania zakłada, że człowiek jest zdolny do wykorzystania swojej wiedzy dotyczącej rozwoju w okresie dorosłości na gruncie zawodowym i prywatnym.
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Studia Niestacjonarne Przedmiot: Andragogika Temat: „W jaki sposób mogę wykorzystać wiedzę na temat rozwoju w okresie dorosłości na gruncie zawodowym i prywatnym?”                          ...

plik doc

Jakie zjawiska ekonomiczne wpływają na moje życie?

ekonomia
TEMAT: Jakie zjawiska ekonomiczne wpływają na moje życie? Każdy człowiek odczuwa różne potrzeby. Część z nich wynika z dążenia do utrzymania się przy życiu , a niezaspokojenie ich może prowadzić do jego utraty. Do zaspokojenia potrzeb ludzkich niezbędne są materialne przedmioty takie jak np. chleb, odzież, domy, autobusy, szkoły i wiele innych. Przedmioty te nazywamy dobrami. Nie zawsze potrzeby są zaspakajane. Konsument może natrafić na wiele przeszkód uniemożliwiających...

plik doc

Jakie zjawiska ekonomiczne wpływają na moje życie?

Zjawiska ekonomiczne wpływające na moje życie
TEMAT: Jakie zjawiska ekonomiczne wpływają na moje życie? Każdy człowiek odczuwa różne potrzeby. Część z nich wynika z dążenia do utrzymania się przy życiu , a niezaspokojenie ich może prowadzić do jego utraty. Do zaspokojenia potrzeb ludzkich niezbędne są materialne przedmioty takie jak np. chleb, odzież, domy, autobusy, szkoły i wiele innych. Przedmioty te nazywamy dobrami. Nie zawsze potrzeby są zaspakajane. Konsument może natrafić n...

plik odt

Tendencje przemian rodziny

tendencje przemian rodziny
socjologia rodziny 02.01.2010 Charakterystyka przemian rodziny Podstawowa tendencja; odchodzenie od rodziny jako instytucji i przechodzenie do grupy; coraz mniej ma realizować cele instytucjonalne (zaspokajać potrzeby). Obecnie – tendencje przemian 1) różnorodność form rodziny, tzn. obecnie w życiu społecznym są różne formy rodziny, wszystkie są dopuszczalne i akceptowalne społecznie. Nie ma tak jak w epoce przemysłowej jednej dominującej formy życia rodzinne...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,