plik doc

stopnie odwodnienia

opis stopni odwodnienia
Kliniczna ocena stopnia odwodnienia u dziecka z ostrą biegunką. Stopień odwodnienia Stan ogólny Gałki oczne Łzy Jama ustna i język Pragnienie Skóra Ubytek masy ciała w % Orientacyjny niedobór płynów (ml/kg mc.) I Spokojne, przytomne Prawidłowo napięte Obecne Wilgotne Pije normalnie, niespragnione Fałd rozprostowuje się szybko 5 50 II Niespokojne, pobudzone Zapadnięte Brak Suche Pije łapczywie, spragnione Fałd rozprostowuje się powoli 5 -10...

plik doc

Stopnie upośledzenia umysłowego

krótka charakterystyka stopni upośledzenia umysłowego
Stopień lekki Stopień głębszy Umiarkowany Znaczny Głęboki charakterystyka       Iloraz inteligencji SW 52-68, W 55-69       Iloraz rozwoju sprawności intelektualnych 52-68, 55-69       Iloraz dojrzałości społecznej 64-68       Odchylenia standardowe –3,00S--2,01S       Jednostki dorosłe nie przekraczają poziomu intelektualnego 12 letniego dziecka...

Ostatnie wyszukiwania