plik doc

stomia

co to jest stomia , objawy chorobowe , pielegnowanie
Stomia Nazwa stomia pochodzi z języka łacińskiego i oznacza usta, otwór, przetokę. Stomia jest połączona światłem z jelita cienkiego (kolostomia), cienkiego (ileostomia) lub moczowodu (urostomia) ze skóra. Stomia jelitową wykonuje się najczęściej w przypadku nowotworu jelita grubego (okrężnicy, odbytnicy) przewlekłych schorzeń zapalnych jelita grubego ( np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego) w przypadku polipowatości rodzinnej j...

plik pdf

Stomia- pielęgnowanie

Stomia i jej rodzaje oraz pielegnowanie
Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową Stomia jest to połączenie światła jelita grubego ( kolostomia), cienkiego (ileostomia) lub moczowodu (urostomia) ze skórą. Somie jelitowa wykonuje się najczęściej w przypadku nowotworu jelita grubego ( okrę nicy, odbytnicy), przewlekłych schorzeń jelita grubego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego), w przypadku polipowatości rodzinnej jelita grubego lub w następstwie urazów okrę nicy i /lub odbytnicy. Wy...

plik doc

opieka nad pacjentem z gastrostomią

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z gastrostomia
Najczęstsze problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem z gastrostomia odżywczą- doświadczenia własne.       Definicja: Gastrostomia- przetoka żołądkowo- skórna wytworzona głównie w celu dostarczania substancji odżywczych bezpośrednio do żołądka. Taki model odżywiania stosuje się w chorobach nowotworowych, neurologicznych oraz w urazach okolicy twarzoczaszki, w których spożywanie pokarmów droga fizjologiczną jest niemożliwe...

plik doc

opieka nad pacjentem z gastrostomią

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z gastrostomia
Najczęstsze problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem z gastrostomia odżywczą- doświadczenia własne.       Definicja: Gastrostomia- przetoka żołądkowo- skórna wytworzona głównie w celu dostarczania substancji odżywczych bezpośrednio do żołądka. Taki model odżywiania stosuje się w chorobach nowotworowych, neurologicznych oraz w urazach okolicy twarzoczaszki, w których spożywanie pokarmów droga fizjologiczną jest niemożliwe...

plik docx

stomia

stomia

Trochę anatomii

Aby w pełni zrozumieć budowę i pochodzenie stomii, przypomnijmy, jak wygląda budowa dolnego odcinka układu pokarmowego oraz układu moczowego człowieka.

Układ pokarmowy

D...

plik doc

urostomia

informacje na temat urostomi
1.Definicja urostomii. Urostomia to rodzaj przetoki moczowo-skórnej, wykonanej w obrębie układu moczowego. Celem wytworzenia przetoki moczowo-skórnej jest swobodny przepływ moczu poprzez połączenie nerki, moczowodu lub pęcherza moczowego ze skórą bezpośrednio lub przy użyciu wstawki jelitowej. Sposób odprowadzenia moczu zależy od zasadniczej jednostki chorobowej, stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, stopnia upośledzenia czynności wydzielniczej nerek, sto...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,