plik doc

postawy rodzicielskie wg. Ziemskiej

postawy prawidłowe i nieprawidłowe
PODSTAWY RODZIECIELSKIE A ŚWIAT WARTOŚCI DZIECKA Dzięki więzi uczuciowej kochający rodzice mogą od małego wpajać dziecku, co wolno, a czego nie należy; dziecko w miarę rozwoju zinternalizuje te nakazy i zakazy, tak że stają się one jego własnymi przekonaniami, tworzy więc własny system wartości. Mogą kształtować zainteresowania dziecka, podsuwając rodzaje dyscyplin sportowych wartych uprawiania, wpływać na dobór przyjaciół, na decyzję co do przyszł...

plik DOC

Biomedyczne podstawy rozwoju

stawy
Budowa i rozwój aparatu ruchu - połączenia kości (stawy) Budowa i znaczenie stawów: kości mogą łączyć się ze sobą za pomocą: połączeń ścisłych (nieruchomych) :, kościozrosty : zrośnięcie się kości biodrowej, łonowej i kulszowej w jedną kość miedniczą, chrzestozrosty : w łukach żebrowych zrośnięciu ulegają chrząstki żeber, więzozrosty : połączeń wolnych (ruchomych) czyli stawów, budowa stawu : powierzchnie stawowe pokryte chrząstką stawową dwóch lub więcej sąsiadujący...

plik doc

podstawy prawa - zagadnienia

podstawy prawa - zagadnienia
PODSTAWY PRAWA (kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna) zagadnienia egzaminacyjne w roku akademickim 2008/09 I rok licencjatu stacjonarnego Państwo – pojęcie państwa, jego formy, organ państwowy, demokracja i jej gwarancje. Norma prawna, budowa, rodzaje i obowiązywanie. Przepis prawny- czym jest, relacja norma przepis, rodzaje przepisów. Stanowienie prawa – istota, analiza pojęcia na podstawie wybranych aktów normatywnych.. Stosowanie prawa –...

plik doc

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze systemu ochrony zdrow
PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze syste...

plik doc

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI

PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze systemu ochrony zdrow
PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI T: ORGANIZACJA SYST.OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. 1 Każdy syst. ochrony zdrowia jest dziełem określonej polityki zdrowotnej która decyduje o : a. celach i charakterze syste...

plik doc

Postawy prospołeczne i ich wpływ na proces wychowania.

Postawy prospołeczne i ich wpływ na proces wychowania.
Postawy prospołeczne i ich wpływ na proces wychowania. Pedagogika należy do nauk społecznych, stanowi zespół nauk o wychowaniu. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych. Jaki wpływ na proces wychowania maja postawy społeczne? Aby odpowiedzieć na to pytanie wyjaśnię najpierw sam termin postaw społecznych. Postawy społeczne- psychol. zachowania, które mają przynie...

plik doc

Stawy kończyny dolnej

stawy kończyny dolnej z drobnym opisem
STAW KRZYŻOWO-BIODROWY- jest to staw prosty płaski, łączy obustronnie obręcz kończyny dolnej z kością krzyżową. Powierzchnie stawowe- tworzą powierzchnie uchowate kości biodrowej i krzyżowej. Są pokryte chrząstką stawową (znacznie grubsza na kości krzyżowej). Jama stawowa jest wąska, a torebka stawowa napięta, przyczepia się wzdłuż brzegów powierzchni stawowych. Więzadła: więzadła krzyżowo-biodrowe brzuszne, krzyżowo-biodrowe grzbietowe, krzyżowo-bio...

plik doc

Wady postawy u dzieci

Wady postawy u dzieci
WADY POSTAWY U DZIECI ? POWSTAWANIE, ZAPOBIEGANIE I LECZENIE Warunki, w których żyjemy nie sprzyjają w zapobieganiu wadom postawy u dzieci. Zbyt mało ruchu, telewizja, zanieczyszczenie środowiska powodują nieprawidłowy rozwój dzieci. Wady postawy powstają bardzo wcześnie, bo już w wieku przedszkolnym. Sprzyja temu mała aktywność ruchowa, która wpływa na osłabienie mięsni i ich przykurczu, układu krążenia oraz oddechowego. Powoduje to podatność dziecka na niekorz...

plik doc

podstawy produkcji zwierzęcej

podstawy produkcji zwierzęcej
PODSTAWY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ T: Budowa kopyta racic i rogów. Kopyta stanową końcowy odcinek palców. Konie chodzą na środkowym, trzecim palcu stad zaliczamy je do grupy nieparzysto kopytnych. W skład kopyta wchodzą narządy będące wytworami skóry: puszka kopytowa tworzywo kopytowe strzałka gąbczasta Do grupy narządów niepochodnych skóry należy: kość kopytowa nasada dolna kości koronnej chrząstki kopytowe trzeszczka kopytowa więzadła śc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,