plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju

Czynniki endogenne genetycznie
Czynniki endogenne genetycznie Podstawy genetyki Genetyka jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk dziedziczności i zmienności żywych organizmów (Wysokińska 1999) W historii genetyki można wyróżnić następujące koncepcje : Koncepcja niezależnego szlaku płciowego i somy (August Weismann), Mendel i jego prawa, Chromosomowa teoria dziedziczenia Tomasza Morgana, Genetyka molekularna zapoczątkowana przez Watsona i Cricka. kon...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju

czynniki egzogenne
Czynniki egzogenne Charakterystyka czynników egzogennych Środowisko zewnętrzne w sposób istotny wpływa na rozwój człowieka. Czynniki endogenne i egzogenne wzajemnie przeplatają się i uzupełniają w kształtowaniu rozwoju ontogenetycznego organizmu, Mechanizm : ze środowiska zewnętrznego docierają do organizmu różnego rodzaju bodźce, które wywołują określone reakcje (bodźce - reakcja). Charakter reakcji organizmu na różnorodne oddziaływanie czynników środ...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju

czynniki endogenne
Slajd 1 Czynniki endogenne paragenetyczne Etapy rozwoju osobniczego człowieka (Malinowski 1999) Etap rozwoju wewnątrzłonowego (prenatalny) Zygoty (jaja płodowego) : trwający od zapłodnienia do około 7-10 dnia ciąży, Zarodkowy (embrionalny) : pierwsze 8 tygodni ciąży do chwili utworzenia łożyska, Płodowy (fetalny) : od 9 tygodnia do urodzenia, Etap rozwoju zewnątrz łonowego (postnatalny) Noworodka : do 28 dnia życia, Niemowlęcy : do u...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju

tryb życia
Wpływ trybu życia na przebieg rozwoju Tryb życia wiąże się z aktywnością i wypoczynkiem (te dwa elementy naprzemiennie ze sobą występują i wpływają w sposób zdecydowany na rozwój człowieka). Aktywność (zużywaniem energii, działaniem, wykonywaniem różnych czynności) : pracę fizyczną, uprawiany sport, ruchliwością osobnika, pracą umysłowa, stresem, temperamentem osobnika. Wypoczynek (regeneracja sił): sposób spędzania wolnego czasu, jakością i częstością wypoczynku, sen. Tryb...

plik DOC

Biomedyczne podstawy rozwoju

układ mięśniowy
Budowa i rozwój aparatu ruchu - układ kostny Aparat ruchu składa się z: układu kostnno - stawowego układu mięśniowego Ogólny rozwój kości : kość i chrząstka zbudowane są z tkanki łącznej, rozwój kości odbywa się na podłożu chrzęstnym lub łącznotkankowym, proces tworzenia kości rozpoczyna się w okresie życia płodowego a kończy po 25 roku życia. Tkanka chrzęstna : składa się z podłoża (matrix) i komórek chrzęstnych (chondrocyt6w), podłoże (matrix) stanowi...

plik DOC

Biomedyczne podstawy rozwoju

układ kostny
Budowa i rozwój aparatu ruchu - układ kostny Aparat ruchu składa się z: układu kostnno - stawowego układu mięśniowego Ogólny rozwój kości : kość i chrząstka zbudowane są z tkanki łącznej, rozwój kości odbywa się na podłożu chrzęstnym lub łącznotkankowym, proces tworzenia kości rozpoczyna się w okresie życia płodowego a kończy po 25 roku życia. Tkanka chrzęstna : składa się z podłoża (matrix) i komórek chrzęstnych (chondrocyt6w), podłoże (matrix) stanowi żel...

plik DOC

Biomedyczne podstawy rozwoju

układ mięśniowy
Budowa i rozwój aparatu ruchu - układ mięśniowy Budowa mięśni: tkanka mięśniowa jest czynnym elementem narządu ruchu : powodują ruch kości oraz ustalają płożenie jednej kości względem drugiej, komórki tkanki mięśniowej potrafią się aktywnie się kurczyć, rozkurcz mięśnia następuje na skutek działania sił grawitacji oraz antagonistycznie działających mięśni, działaniem tych mięsni kierujemy za pomocą naszej woli mięśnie dzielimy ze względu na budowę włók...

plik DOC

Biomedyczne podstawy rozwoju

stawy
Budowa i rozwój aparatu ruchu - połączenia kości (stawy) Budowa i znaczenie stawów: kości mogą łączyć się ze sobą za pomocą: połączeń ścisłych (nieruchomych) :, kościozrosty : zrośnięcie się kości biodrowej, łonowej i kulszowej w jedną kość miedniczą, chrzestozrosty : w łukach żebrowych zrośnięciu ulegają chrząstki żeber, więzozrosty : połączeń wolnych (ruchomych) czyli stawów, budowa stawu : powierzchnie stawowe pokryte chrząstką stawową dwóch lub więcej sąsiadujący...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju

gruczoły
Układ endokrynalny Układ endokrynalny zbudowany jest z gruczołów wydzielania wewnętrznego (gruczoły dokrewne). ogólna charakterystyka gruczołów wydzielania wewnętrznego : gruczoły wydzielania wewnętrznego produkują substancje zwane hormonami hormony są to związki chemiczne, których zadaniem jest koordynowanie i regulowanie procesów chemicznych zachodzących w tkankach i komórkach oraz korelowanie podstawnych funkcji życiowych organizmu, hormony są wydzielane do...

Ostatnie wyszukiwania