plik docx

Psychologia ogólna

Zagadnienia na egzamin.

PSYCHOLOGIA bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne środowiskowe + wewnętrzne osobowościowe), które tym zachowaniem kierują.

Zachowanie jest warunkowe i przez czynni...

plik docx

Psychologia ogólna

Zagadnienia do egzaminu

PSYCHOLOGIA bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne środowiskowe + wewnętrzne osobowościowe), które tym zachowaniem kierują.

Zachowanie jest warunkowe i przez czynnik...

plik doc

Metodologia badań wykład nr 4

metody badawcze cd.
METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH Wykład nr 4 19.04.2009 r. Pytania zamknięte zwiększają stopień standaryzacji, otwarte wręcz przeciwnie. -rodzaje pytań Zalety pytań otwartych: respondent ma możliwość wypowiedzenia się w pełny sposób Wady: ciężko zakwalifikować do naszego pytania szablony możliwe pominięcie przez respondenta Kolejne metody badawcze ? Case study ? metoda indywidualnego przypadku. Polega na możliwie kompleksowym, dogłębnym zbad...

plik doc

METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści

Metodologia badań pedagogicznych wykład 4 Badanie typu case study, analiza danych zastanych, analiza treści,przykładowe pytania do egzaminu
Metodologia badań pedagogicznych wykład 4 temat: BADANIE TYPU CASE STUDY, ANALIZA DANYCH ZASTANYCH, ANALIZA TREŚCI BADANIE TYPU CASE STUDY Case study - to badanie indywidualnego przypadku istota tego badania polega na możliwie kompleksowym, dogłębnym zbadaniu jakiegoś przypadku (np. małżeństwo, instytucje społeczne, ko...

plik doc

Satatystyka opisowa Trendy

Statystyka
Lista 4. Indeksy indywidualne Zad 1. Dynamika nakładów inwestycyjnych w latach 2002-2005 była następująca lata 2002 2003 2004 2005 Rok poprzedni=100 102 90 110 115 a) oblicz indeks oraz podać jego interpretację b) Jeśli nakłady w roku 2005 wynosiły 150 mln zł to jakie były nakłady w roku 2003 c) Oblicz średniookresowe tempo nakładów inwestycyjnych w okresie 2002-2005 i zinterpretować Zad.2. Dynamika dochodu w firmie w latach 2002 – 2005 kształtowała się nast...

plik pdf

Wstępna optymalizacja parametrów poddźwiękowego, transportowego samolo

Skrócona wersja sprawozdania z obliczeń optymalizacyjnych. Zawiera dane początkowe i wykresy wynikowe.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ WYDZIA BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA SAMOLOTÓW SILNIKÓW KATEDRA SAMOLOT W I SILNIK W LOTNICZYCH Konstrukcja samolotu Temat: Wstępna optymalizacja parametrów poddźwiękowego, transportowego samolotu odrzutowego. Kieś Dariusz 3LD, A Statystyka: Nazwa samolotu Aerospatiale SN601 Corvette Dassault Mystere 20/Falcon 20 Dassault Mystere 40/Falcon 40 VFW Fokker...

plik doc

Demografia

zebrane notatki
DEMOGRAFIA Demografia Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium. Zajmuje sie ona opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i ocena zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu naturalnego i wędrówkowego. Słowo 'demografia' użyte zostało po raz pierwszy przez A. Guillarda (1855r.) - powstało z dwóch greckich słów ? ''demos' (lud) i 'graphea' (opis). Subdyscypliny demog...

plik doc

zadanie612

Zadanie za statystyki
W badaniach brali udział uczniowie liceów i szkół zawodowych. Uczniów liceów było %. Najwięcej było uczniów z lo – było ich %. W badaniach uczestniczyło tyle samo dziewcząt i chłopców, tj. po osób. Najliczniej reprezentowaną grupą byli uczniowie w wieku lat. Było ich . Wśród badanych najwięcej było mieszkańców . Stanowili oni %. Najmniej liczną grupą byli mieszkańcy - Było ich zaledwie %. Rodzice badanych najczęściej legitymowali się wykształceniem . Pona...

plik pdf

mmm


1 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009 Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie po prawy jakości opieki i wynagradzania Międzynarodowa Rada Pielęgniarek/ International Council of Nurses Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP)/Polish Nurses Association (PNA) 2009 Tłumaczenie: dr n hum. Małgorzata Kisilowska dr n med. Bożena Gorzkowicz Opracowanie techniczne: D Kilańska Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009 Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie po praw...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,