plik pdf

cancer statistics 2012

statystyki zachorowalności i umieralności na raka
Cancer Statistics, 2012 Cancer Statistics, 2012 Rebecca Siegel, MPH1; Deepa Naishadham, MA, MS2; Ahmedin Jemal, DVM, PhD3 Abstract Each year, the American Cancer Society estimates the numbers of new cancer cases and deaths expected in the United States in the current year and compiles the most recent data on cancer incidence, mortality, and survival based on incidence data from the National Cancer Institute, the Centers for Disease Contr...

plik odt

Wskaźnik Giniego

Praca z socjologi
Współczynnik Giniego, indeks Giniego, wskaźnik Giniego – stosowana w statystyce (i jej zastosowaniach, takich jak ekonometria) miara koncentracji (nierównomierności) rozkładu zmiennej losowej. Nazwa wskaźnika pochodzi od nazwiska jego twórcy, włoskiego statystyka, Corrado Giniego. Właściwości       współczynnik Giniego przyjmuje wartości z przedziału [0; 1], często jednak wyraża się go w procentach,       wartość zerowa współczynnika wsk...

plik doc

Metodologia Badań Naukowych


METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (MBN) Wykład 14.11.2007 Metodologia badań naukowych ? o czym będzie mowa na zajęciach? przedmiot i cel badań metody i techniki badań zasady interpretacji danych klinicznych konstrukcja opracowań i projektów prawa autorskie gratis: zasady pisania prac kryteria interpretacji prac (statystyka, EBM) bibliometria MBN ? zajmuje się opisem i analizą reguł postępowania, jak też opisem i analizą schematów wytworów różnych czynności badawczych....

plik doc

bezrobotni

opisane bezrobotnych
Bezrobocie oznacza straconą produkcję, jak również trudną sytuację osobistą tych, którzy nie maja pracy. Oprócz zmniejszenia produkcji bezrobocie wywołuje wyższe wydatki rządu na zasiłki dla bezrobotnych i programy pomocy społecznej . Z czasem owe wydatki wyrażaj się w wyższych podatkach płaconych przez Pracujących w gospodarce ludzi – co samo w sobie też stanowi problem. Rodzaje bezrobocia Bezrobocie wywoływane jest działaniem różnych przyczyn, z których każda wyma...

plik odt

Dwa zadania ze statystyki

Nie mogę poradzić sobie z dwoma zadaniami ze statystyki. Proszę o pomoc. Mój email jarodreamer85@wp.pl
Zadanie 1) Jakie jest prawdopodobieństwo że wybrany student waży 70kg jeżeli wśród zbadanych 100 studentów stwierdzono że średnia waga wynosi 85kg a S(x)=5kg. Zadanie 2) Zweryfikuj hipotezę że x=324zł m=300zł S(x)=10 Dla próby 150 jednostek przy α=0,05

plik doc

Metody badań statystycznych

matodyka badań statystycznych - przykałady
METODY BADAŃ STASTYSTYCZNYCH       Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją tego typu danych: w pierwszym znaczeniu statystyka jest utożsamiana z bazami danych liczbowych o obserwowanych zbiorowościach jednostek oraz o ich cechach statystycznych, w drugim obecnie jest utożsamiana z komputerowym przetwarzaniem baz danych liczbowych w postaci ich syntetycznych, charakterystyk liczbowych oraz w p...

plik doc

Psychologia ogólna

Notatki na psychologie ogólna.
Psychologia Ogólna PSYCHOLOGIA – bada prawa zachowania osobników ( zwierząt i ludzi ), i wszelkie czynniki ( zewnętrzne – środowiskowe + wewnętrzne – osobowościowe ), które tym zachowaniem kierują. Zachowanie jest warunkowe i przez czynniki środowiskowe ( nabyte ) i genetyczne ( wrodzone ) oraz poprzez interakcje tych czynników. Psycholodzy ustalają pewne założenia co do postrzegania z świata. Zakładają, że:       pewne zdarzenia się powt...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,