plik doc

statystyka

zadanie ze statystyki , z ktorej jestem totalnie ciemna , blaaagam pomozcie mi to rozwiazac:(
Wydajność pracy Y (w tysiącach sztuk wyrobów) oraz staż pracy X ( w latach) pracowników w pewnym zakładzie przedstawia tabela.       ocenić rodzaj zależności między wydajnością a stażem pracy       wyznaczyć odpowiedni współczynnik korelacji       określić wydajność pracownika o stażu 5 letnim ( ocenić dopasowanie) X / Y 1-3 3-5 5-7 7...

plik pdf

Statystyka

Statystycnza analiza zbiorowości
STATYSTYKA ANALIZA STRUKTURY ZBIOROWOŚCI Analiza struktury zbiorowości ma na celu dokonanie syntetycznego opisu badanej zbiorowości statystycznej pod kątem wartości badanej cechy. Wykorzystuje do tego dane o wartościach cechy dla badanych jednostek zbiorowości. Dane takie, zgromadzone w postaci tabeli opisujemy mianem szeregu statystycznego. Szeregi statystyczne dzielimy na: a) szczegółowe (proste) b) rozdzielcze punktowe c) rozdzielcze z przedziałami klasow...

plik doc

statystyka

przydatne dla biologów ;)
STATYSTYKA Prof. Sobczak Wykład: 21.09.2002 Literatura: Maria Chromińska, Walentyna Ignatczyk, Statystyka, H. Kassyk-Rokicka, Statystyka nie jest trudna; Mierniki Statystyczne, Mieczysław Kędelski, Iwona Roeske-Słomka, Statystyka Pojęcie i przedmiot Statystyki Statystyka Statystyka może być rozumiana dwojako, w sensie potocznym uważa się za nią niektóre zestawienia liczbowe charakteryzujące np. umieralność niemowląt, wydobycie kopalin, wy...

plik doc

Statystyka korelacje


KORELACJE Załóżmy, że nasze badanie dotyczy wpływu wykształcenia na zarobki.       Wybieramy współczynnik: Pearson (gdy wartości są ilościowe), czy Spearman (gdy w danych mamy co najmniej jedną wartość nominalną lub porządkową). W naszym przypadku współczynnikiem prawidłowym jest Spearman, ponieważ poziom wykształcenia jest wartością porządkową.       Następnie sprawdzamy ISTOTNOŚĆ. Jeśli wynosi poniżej 0,05 odrzucamy hipotezę zerową (która głosi, że bad...

plik doc

Statystyka dla socjologów

Podstawy statystyki dla socjologów. Wzory i zagadnienia, bez przykładowych zadań.
1. ZMIENNA ? właściwość, pod względem której elementy grupy lub zbioru różnią się między sobą. Elementami grupy mogą być jednostki ludzkie, które mogą różnić się miedzy sobą płcią, wiekiem, kolorem oczu, inteligencją, ostrością słuchu itp. ZMIENNĄ nazywa się w badaniach socjologicznych dowolną cechę, która może przyjąć co najmniej dwie wartości. PODZIAŁ ZMIENNYCH: z. zależna ? jej wartość wynika bezpoś...

plik doc

Statystyka - materiały z testów

Liczba dzieci jest przykładem zmiennej skokowej. Średnia liczba dzieci w bloku jest przykładem zmiennej ciągłej. Nakład płyt jest przykładem zmiennej dyskretnej Średnia roczna sprzedaż płyt jest przykładem zmiennej ciągłej Średnia liczba obejrzanych filmów rocznie przez 1 Polaka jest przykładem zmiennej ciągłej Liczba klientów jest przykładem zmiennej skokowej. Średnia roczna sprzedaż płyt jest przykładem zmiennej ciągłej.
Test I Liczba dzieci jest przykładem zmiennej skokowej....

plik doc

zadania z egzaminu ze statystyki

Zadania, które mogą pojawić się na egzaminie ze statystyki
Statystyka matematyczna                                     dr Ryszard Niewczas Zestaw pytań teoretycznych + zadanie (3,4,5,) Plan zajęć Powtórzyć zmienną losową i rozkład normalny       Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe ciągłe i skokowe oraz ich rozkłady (normalny). Własności parametrów rozkładów...

plik doc

Wpływ otyłości na poziom cukru we krwi praca ze statystyki

Praca samokształceniowa z przedmiotu statystyka na kierunku pielęgniarstwo
WPŁYW OTYŁOŚCI NA POZIOM GLUKOZY WE KRWI I RYZYKO WYSTĄPIENIA CUKRZYCY TYPU II STUDIA STACJONARNE: PIELĘGNIARSTWO ROK III LEŚNIOWSKA GABRIELA KOŁODZIEJCZYK IZABELA 1 SPIS TREŚCI Rozdział I……………………………………………………………………3 Część opisowa……………………………….…….…………………………3 Temat pracy…………………………………………..………………………3 Uzasadnienie wyboru tematu……………………….………………………..3 Badana cecha……………………………………………….………….……..3 Celowość badania……...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,