plik doc

statystyka

statystyka
Pierwotnie termin STATYSTYKA używany był na oznaczenie wiedzy o społeczeństwie. Poczynając od najdawniejszych spisów w Chinach i Egipcie, poprzez rzymski cenzusy (spisy) i średniowieczne inwentaryzacje majątków. Spis statystyczny ? najpierw słowny, potem liczbowy ? służy głównie jako narzędzie w rękach władców i rządów państw. Prekursorami szerszego traktowania statystyki byli tak zwani artmetycy polityczni ( XVIIw.) Posługując się stosunkowo prostymi narzędziami opisu s...

plik docx

statystyka wykład

opis dwucechowy

Statystyka 05.03.2013

OPIS DWUCECHOWY

RACHUNEK KORELACJI

POMIAR ILOŚCIOWY

  1. Metody badania korelacji między zmiennymi
  2. Szeregi statystyczne
  3. Wykresy- sposób obrazowy; wykresy rozrzutu ; na ich podstawie można stwierdzić charakter zależności
  4. Obliczanie ws...

plik doc

statystyka

statystyka opisowa
PRZYKŁAD 1 Badamy wysokość kredytów wśród klientów indywidualnych PKO BP w dniu 30.09.2009r. Zbiorowość statystyczna: indywidualni kredytobiorcy PKO BP Jednostka statystyczna: jeden klient ? obiekt materialny (kto ? klient PKO BP, kiedy ? 30.09.2009, gdzie ? Polska) Typy zbiorowości: skończona, jednowymiarowa, względnie jednorodna, statyczna Cecha statyczn...

plik doc

statystyka opisowa

przydatne dla biologow ;)
STATYSTYKA OPISOWA Statystyka Statystyka opisowa Statystyka matematyczna Losowanie (pomiar) Populacja generalna Próbka (rezultaty potencjalnych pomiarów) (rezultaty pomiarów) Statystyka opisowa zajmuje się wstępnym opracowaniem wyników pomiarów (próbki) bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie wyciągamy wniosków dotyczących populacji generalnej. Niech x1, x2, x3,...xn będzie próbką n-elementową. n ? li...

plik doc

statystyka

podstawowe pojęcia: kurtoza, skośność, rozkład zmiennych
MIARY DYSPERSJI – WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE  KURTOZA       Kategoria -Miara, kształtu rozkładu.       Statystyka - Kurtoza (g2 ) .       Opis - Wskaźnik informujący o tym, czy rozkład jest wysmukły (leptokurtyczny), czy spłaszczony (platokurtyczny). Dla rozkładu wysmukłego - g2 > 0 , dla rozkładu spłaszczonego- g2 < 0.       Zastosowanie - Wykorzystywany do określenia s...

plik docx

Statystyka

Podstawowe pojęcia ze statystyki nie to miałam dodać inie wiem jak usunąć(:

GR2

miałam  pytanie napsać  hip0  dla testu F co to jest  współczynni...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,