plik doc

statystyka opisowa


STATYSTYKA OPISOWA Statystyka Statystyka opisowa Statystyka matematyczna Losowanie (pomiar) Populacja generalna Próbka (rezultaty potencjalnych pomiarów) (rezultaty pomiarów) Statystyka opisowa zajmuje się wstępnym opracowaniem wyników pomiarów (próbki) bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie wyciągamy wniosków dotyczących populacji generalnej. Niech x1, x2, x3,...xn będzie próbką n-elementową. n ? liczność (liczebność). Para...

plik doc

statystyka opisowa


STATYSTYKA OPISOWA Statystyka Statystyka opisowa Statystyka matematyczna Losowanie (pomiar) Populacja generalna Próbka (rezultaty potencjalnych pomiarów) (rezultaty pomiarów) Statystyka opisowa zajmuje się wstępnym opracowaniem wyników pomiarów (próbki) bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie wyciągamy wniosków dotyczących populacji generalnej. Niech x1, x2, x3,...xn będzie próbką n-elementową. n ? liczność (liczebność). Para...

plik doc

Statystyka dla socjologów

Podstawy statystyki dla socjologów. Wzory i zagadnienia, bez przykładowych zadań.
1. ZMIENNA ? właściwość, pod względem której elementy grupy lub zbioru różnią się między sobą. Elementami grupy mogą być jednostki ludzkie, które mogą różnić się miedzy sobą płcią, wiekiem, kolorem oczu, inteligencją, ostrością słuchu itp. ZMIENNĄ nazywa się w badaniach socjologicznych dowolną cechę, która może przyjąć co najmniej dwie wartości. PODZIAŁ ZMIENNYCH: z. zależna ? jej wartość wynika bezpoś...

plik doc

statystyka opisowa

przydatne dla biologow ;)
STATYSTYKA OPISOWA Statystyka Statystyka opisowa Statystyka matematyczna Losowanie (pomiar) Populacja generalna Próbka (rezultaty potencjalnych pomiarów) (rezultaty pomiarów) Statystyka opisowa zajmuje się wstępnym opracowaniem wyników pomiarów (próbki) bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie wyciągamy wniosków dotyczących populacji generalnej. Niech x1, x2, x3,...xn będzie próbką n-elementową. n ? li...

plik doc

statystyka

przydatne dla biologów ;)
STATYSTYKA Prof. Sobczak Wykład: 21.09.2002 Literatura: Maria Chromińska, Walentyna Ignatczyk, Statystyka, H. Kassyk-Rokicka, Statystyka nie jest trudna; Mierniki Statystyczne, Mieczysław Kędelski, Iwona Roeske-Słomka, Statystyka Pojęcie i przedmiot Statystyki Statystyka Statystyka może być rozumiana dwojako, w sensie potocznym uważa się za nią niektóre zestawienia liczbowe charakteryzujące np. umieralność niemowląt, wydobycie kopalin, wy...

Ostatnie wyszukiwania