plik doc

GERONTOLOGIA

gerontologia, działy, subdyscypliny, starzenie się, wskaźniki, ageizm, koncepcje dopuszczająco - wyzwalające - erikson, archley, theory, chorowanie, uniwersytety trzeciego wieku
Ćw. 1 Gerontologia z grec. Geron-starzec, logos-nauka Procesem starzenia i człowiekiem starym interesuje się wiele nauk m.in.:       Filozofia       Historia       Medycyna       Biologia       Psychologia      ...

plik doc

Geriatria ( nietrzymanie moczu, stolca, starzenie się człoiwieka

Informacje o starzeniu sie czlowieka, nietrzymaniu moczu i stolca
Wykład 2 Osobnicze oraz populacyjne starzenie się człowieka Najistotniejsze cechy starzenia się człowieka to:       powszechność - dotyczy wszystkich osób,       rozciągniętość w czasie - od niepewnego początku aż do naturalnej śmierci,       postępujące jednokierunkowo - w stronę biologicznej...

plik doc

ANESTEZJA PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM

Starzenie się jest procesem, polegającym na postępującej zmianie budowy i czynności narzą¬dów (niezależnie od procesu choro-bowego), który nieuchronnie prowadzi do śmierci. Tradycyjnie do grupy tej zaliczani są ludzie w wieku 65 lat, ale po¬wszechnie uważa się, że wiek kalendarzowy i fi¬zjologiczny nie są identyczne oraz że poszczegól¬ne narządy człowieka starzeją się w różnym stop¬niu.
Anestezja pacjentów w wieku podeszłym Dzięki postępom w opiece zdrowotnej i leczeniu, prognozowany cza...

plik doc

Gerontologia

GERONTOLOGIA
zagadnienia: geneza nauki, co to jest starość, starzenie się, czym jest wiek (biologiczny, społeczny, psychologiczny), uzależnienia osób starszych (psycholog., funkcjonalne, ekonom.) Gerontologia jest nauką o starości i o wszystkich związanych z nią zjawiskach i problemach. Jej nazwa utworzona została ze słów pochodzenia greckiego: geras ? ?starość?, geron ? ?starzec? lub ?mędrzec?, logos ? ?nauka?. Zagadnienia te są obszerne i różnorodne, dlatego gerontolog...

plik doc

wpływ aktywnosci fizycznej na proces starzenia sie

wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się
Otręba Iwona, Waleczek Joanna Katowice 25 Aktywność i starzenie się Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się Treść pracy: W wielu krajach, także i w polskim społeczeństwie, uważa się, że boisko, basen, gry rekreacyjne i sportowe przeznaczone są dla dzieci i ludzi młodych, natomiast telewizja i wygodny fotel – dla osób w wieku starszym. A przecież ćwiczenia fizyczne i sport nie muszą i nie powinny kończyć się z chwilą do...

plik docx

Geriatria - Opracowane pytania

Opracowane pytania

  1.  Zdefiniuj pojęcie starość i starzenie się.

Starość- okres późnej dorosłości, następuje po latach najaktywniejszej działalności zawodowej i społecznej. [1]s.26

Starość to końcowa faza życia następująca po młodości oraz dojrzałości. Jednak nie jest ona początkiem końca, jedynie nowym etapem, w którym...

plik odt

Stary człowiek w literaturze omów na wybranych przykładach

Stary człowiek w literaturze omów na wybranych przykładach funkcje takich bohaterów w utworach różnych epok
Starość … zanim rozpoczęłam pracę nad swoją prezentacją pojęcie to dla mnie było proste, bo przecież w każdym z nas jakaś wizja, jakieś wyobrażenie starości jest – starość traktujemy najczęściej jako zmierzch życia, jak początek końca naszej ziemskiej egzystencji. Większość z nas ludzi, szczególnie gdy jesteśmy jeszcze młodzi o starości nie myśli, odkłada ją gdzieś na drugi plan...

plik doc

neurologia

choroby zwyrodnieniowe ukladu nerwowego
1. Choroba Alzhaimera. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska niemieckiego psychiatry i neuropatologa Aloisa Alzheimera, który opisał tę chorobę w 1906 roku. Choroba Alzheimera jest to pierwotnie zwyrodnieniowa choroba mózgu, spowodowana odkładaniem się w nim białek (β-amyloidu, tau i α-synukleiny) o patologicznej strukturze, powodujące zanik neuronów i ich połączeń. Inna teoria powstawania choroby dotyczy wiązek włókien neurofibryllarnych, które w zdrow...

plik docx

cukrzyca

rola pielęgniarki

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z cukrzycą typu 2

Cukrzyca jest chorobą społeczną , dotyczy osób w każdym wieku, powoduje inwalidztwo przedwczesną śmierć  w wyniku powikłań . Obecnie w Polsce choruje na cukrzycę  około   1,5 miliona ludzi. Przewiduje się,  że w roku 2010 na cukrzycę zachoruje na świecie 239,3 miliona ludzi, tym samym...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,