plik pdf

Stany nagłe u dzieci

Krup, bakteryjne zapalenie tchawicy, zapalenie nagłośni, urazy, wstrząs, ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, dziecko nieprzytomne, drgawki, dziecko molestowane
Stany nagłe u dzieci z punktu widzenia medycyny ratunkowej Stany nagłe u dzieci zaburzenia oddechowe zatrucia pokarmowe urazy zaburzenia świadomości dziecko molestowane Laryngotracheobronchitis = krup ostra infekcja wirusowa górnych i/lub dolnych dróg oddechowych sezonowość: jesień, zima częściej u chłopców wiek 6 miesięc...

plik doc

zatrucia

zatrucia, stany zagrożenia życia, opis, objawy, postępowanie itp.
TEMAT: WPROWADZENIE DO TOKSYKOLOGII Toksykologia ?nauka zajmująca się badaniem substancji które ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne wywierają szkodliwy wpływ na żywe organizmy lub powodują ich śmierć Toksyna- trucizna tj. substancja która po wniknięciu do organizmu w dostatecznej ilości powoduje przemijające lub trwałe uszkodzenie zaburzając w ten sposób funkcje ustroju ,wywołując stan zatrucia Ostre...

plik doc

med katastrof

jak w tytule
MEDYCYNA KATASTROF Medycyna katastrof ? część medycyny ratunkowej, której zadaniem jest - wspólnie ze specjalistami pożarnictwa, zarządzania, ratownictwa chemicznego, prawnikami i innymi specjalistami - ratowanie życia i zdrowia człowieka w sytuacjach odbiegających od rutynowych. Główne zadania medycyny ktastrof: analiza ryzyka wystąpienia wypadków masowych i katastrof znalezienie optymalnych rozwiązań systemowych i organizacyjnych stosownych do skali zagrożeń...

plik pdf

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek
Niewydolność nerek Oliguria – wydal moczu mniej niż 500 ml Anuria – mniej niż 200 ml Ostra niewydolność nerek (Insufficientia renum acuta) Jest to nagłe, zwykle odwracalne pogorszenie czynności wydalniczej nerek prowadzące do gromadzenia się w ustroju końcowych produktów metabolizmu (mocznik, kreatynina). Przebieg choroby zależy od przyczyny, która spowodowała ostrą niewydolność nerek oraz stopnia upośledzenia ich czynności. Zwykle kończy się wyleczeniem. Przyczyny ·...

plik doc

Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego.

Przełom tarczycowy, Śpiączka hipotyreotyczna (hipometaboliczna), Przełom nadnerczowy (ostra niewydolność kory nadnerczy), Kwasica i śpiączka ketonowa, Nieketonowa hiperglikemia hiperosmolalna, Kwasica mleczanowa, Hipoglikemia
Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego Przełom tarczycowy Jest stanem nagłego i gwałtownego załamania homeostazy ustrojowej rozwijającym się na podłożu nierozpoznanej lub niedostatecznie leczonej nadczynności tarczycy. Przebiega z zabur...

plik doc

anesteszjologia zagadnienia

Zagadnienia na egzamin z anestezjologii
1.Definicja pojęcia „stan bezpośredniego zagrożenia życia”- przyczyny, objawy, badanie, zasady postępowania – rola pielęgniarki. Stan bezpośredniego zagrożenia życia- polega na głębokich zaburzeniach czynności ( prowadzących do ciężkiej niewydolności) co najmniej 1 z 3 najważniejszych życiowo układów: - centralnego układu nerwowego - układu oddechowego - układu krążenia stany nagłe bezpośrednio zagrażające życiu       utrata...

plik doc

iedoiedokrwiennego mózguprofilaktyka wtóra udaru n

Profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego mózgu
Udar mózgu (ang. stroke) - jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. Udar mózgu jest ogromnym problemem na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych i w Europie na udar zapada około 1,5 mln osób, z tego jedna trzecia umiera w ciągu roku od wystąpienia choroby. W Polsce częstotliwość występowania udarów kształtuje się n...

plik rtf

testy

test na neurologie
1.Afazja czuciowa polega na: b)uposledzenia ,,odbioru,, czyli rozumienia mowy 2 . Co rozumiemy przez udar mózgu: Nagłe,ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24h lub prowadzące.do śmierci,wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe 3.Zespół połowiczego zaniedbywania występuje: b)po udarze mózgu 4.Wymień powikłania które mogą wystąpić po udarach mózgu: a)zakażenie ukł.oddechowego b)nietrzymanie moczu c)zakrzepowe zapalenie żył d)z...

plik doc

zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

jak w tytule
ZESPÓŁ WZMOŻONEGO CIŚNIENIA SRÓDCZSZKOWEGO ZESPÓŁ CIASNOTY ŚRÓDCZASZKOWEJ HIPERTENSIO INTRACRANIALIS M. Schimer ?Neurochirurgia? R. Mazur i wsp. ?Podstawy neurologii klinicznej? R. Mazur ?Neurologia ? myślenie kliniczne? A. Prusiński ?Neurologia praktyczna? W. Jakimowicz ?Neurologia kliniczna? H. Weiner ?Neurologia? R. Mazur i wsp. ?Stan zagrożenia życia w chorobach...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,