plik doc

METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia

Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Ankieta,wywiad,obserwacja,focus,badanie monograficzne,eksperyment - wyjasnienie pojęć, wady i zalety, standaryzacja
Metodologia badań pedagogicznych wykład 3 temat: ANKIETA, WYWIAD, OBSERWACJA, EKSPERYMENT, BADANIA MONOGRAFICZNE, FOCUS ANKIETA Ankieta – najprostsza technika badawcza Podstawowe rodzaje ankiet       audytoryjna       pocztowa       otwarta       internetowa An...

plik docx

praca zaliczeniowa

1. Jakie elementy otoczenia zewnętrznego są istotne przy otwieraniu nowych sklepów IKEA? • Dostawcy spełniający wymogi IKEA (wysoka jakość produktu, konkurencyjne ceny, terminowość dostaw) • Wytwarzanie w sposób odpowiedzialny ( poszanowanie praw człowieka, dbanie o środowisko) jest to bardzo ważne zwłaszcza w kontekście wizerunku firmy • Zamożność kraju/ rejonu 2. Jakie elementy sklepów IKEA podlegają adaptacji, a jakie standaryzacji? Adaptacja: • Ilość asortymentu zależna od wielkości...

plik doc

Teoria i metodyka archiwalna

Opracowane zagadnienie
Standaryzacja opisu archiwalnego -standardem opisu archiwalnego nazywamy usystematyzowany wykaz niezbędny do informacyjnego opisu dokumentacji archiwalnej, posiadający ustaloną zawartość, ujednoliconą formę i określona strukturę wewnętrzną, zapewniający przenoszenie, gromadzenie i przekazywanie informacji w sieciach archiwów lokalnych i rozległych -cel: ujednolicenie informacji archiwalnej oraz przyspieszenie procesu przetwarzania danych w sieciach archiwalnych -po...

plik doc

McDonaldyzacja

McDonaldyzacja
Macdonaldyzacja społeczeństwa ? George Ritzer McDonald?s to jeden z najważniejszych wynalazków Ameryki XX w mysl zasady: Dużo, szybko i tanio Mcdonaldyzacja to proces stopniowego upowszechniania się zasad działania restauracji szybkich dań we wszystkich dziedzinach życia społecznego w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie. Oddziałuje ona na sposób, w jaki zdobywa się wykształcenie, pracuje, podróżuje, spędza czas wolny, odżywia, uprawia politykę, traktuje rodzinę...

plik doc

Podstawy psychologii klinicznej prof. dr hab. A. Korwin Szymanowska

Sciaga
Wymień działy psychologii ze wzgl. Na wiek życia i kryterium praktyczne.Kryterium wiekowe:psychologia kliniczna dzieckapsychologia kliniczna dorastania i adolescencjipsychologia kliniczna człowieka dorosłegopsychologia kliniczna wieku starczego.Kryterium praktyczna:Petopsychologia - (psychologia sonetyczna(?), sonetopsychologia(?), psychologia medyczna, psychologia lekarska, psychosonetyka)Defektologia - (zagadnienia zdarzeń psychicznych u osób z trwałymi lub przejściowymi dysfunkcja...

plik doc

psychologia ogólna

Testy inteligencji i zdolności – tradycyjnie stosowane narzędzia do pomiaru sprawności intelektualnej. Przeznaczone są do wykrycia dzieci z deficytami intelektualnymi uniemożliwiające odnoszenie im sukcesów w szkole.
TESTY INTELIGENCJI, TECHNIKI BADAWCZE Testy inteligencji i zdolności – tradycyjnie stosowane narzędzia do pomiaru sprawności intelektualnej. Przeznaczone są do wykrycia dzieci z deficytami intelektualnymi uniemożliwiające odnoszenie im sukcesów w szkole. * założenie podst...

plik rtf

zagrożenia współczesnej edukacji

zagrożenia współczesnego świata
Zagrożenia współczesnej edukacji, socjalizacji i wychowania Globalizacja i standaryzacja życia współczesnego świata sprawia, że zjawiska cywilizacyjno-kulturowe niosą ze sobą nowe zagrożenia, mogące zachwiać ludzką egzystencją. Fakt, że świat współcześnie pogrąża się w patologii społecznej, jest powszechnie znany. Źródeł zagrożeń wychowawczych, edukacyjnych a wręcz patologii społecznej można się doszukiwać w wielu rejonach życia społecznego i w wielu aspekta...

plik doc

Socjologia wychowania - rest

test
Socjologia wychowania Imię i nazwisko:???????????? ??????????????????? Cele instytucji społecznej są ustalane przez: społeczeństwo, osoby pracujące w instytucji, właścicieli instytucji. Ideologiczną przesłanką demokratyzacji systemu edukacji jest: a) kształtowanie postaw konsumcyjnych, b) powszechność dostępu do edukacji, c) rozwijanie osobwości uczniów. Globalizacja kultury to proces: związany ze wzmacnianiem kultury tradycyjnej, upowszechnianiem się wzoró...

plik doc

Metodologia badań wykład nr 3

metodologia wykład nr 3
Metodologia badań Wykład nr 3 28.03.2009 r. ANKIETY I WYWIADY ? Rodzaje ankiet: ? audytoryjna zalety: łatwy dostęp do dużej próby niskie koszty wady: duże ryzyko wystąpienia tzw. Efektu sponsora, czyli obecności osoby, od której ankietowani są co jakiś sposób zależni. trudność w zapewnieniu ankietowanych zupełnej anonimowości ? pocztowa wady: wysokie koszty niski odsetek zwrotów brak kontroli badacza zalety: wysoki wskaźnik wia...

plik doc

METODOLOGIA badań pedagogicznych do egzaminu

Metodologia badań pedagogicznych Pytania egzaminacyjne + odpowiedzi (forma opracowanego materiału do nauki)
Metodologia badań pedagogicznych pytania do egzaminu Co to jest reprezentatywność? Budowa kwestionariusza. Jaka jest różnica między pytaniem socjologicznym a sondażowym? Co to jest standaryzacja? Wymień rodzaje ankiet- wady i zalety (jednej z wybranych ankiet). Rodzaje wywiadów socjologicznych. Typy pytań z kwestionariusza Typowe błędy w pytaniach....

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,