plik doc

drgawkowy stan padaczkowy

drgawkowy stan padaczkowy
Drgawkowy stan padaczkowy Stan padaczkowy-jeden z najczęstszych zagrażających życiu stanów nagłych u dzieci. Oznacza ciągły napad padaczkowy trwający ponad 30 minut lub wystąpienie co najmniej 2 napadów padaczkowych pomiędzy którymi chory nie odzyskuje świadomości. Jeżeli leczenie zostanie zastosowane zbyt późno stan padaczkowy może prowadzić do trwałych następstw neurologicznych lub zgonu. Zasadniczym celem leczenia jest ustabilizowanie stanu chorego i jak najszy...

plik doc

Drgawkowy stan padaczkowy

Drgawkowy stan padaczkowy
Drgawkowy stan padaczkowy Stan padaczkowy-jeden z najczęstszych zagrażających życiu stanów nagłych u dzieci. Oznacza ciągły napad padaczkowy trwający ponad 30 minut lub wystąpienie co najmniej 2 napadów padaczkowych pomiędzy którymi chory nie odzyskuje świadomości. Jeżeli leczenie zostanie zastosowane zbyt późno stan padaczkowy może prowadzić do trwałych następstw neurologicznych lub zgonu. Zasadniczym celem leczenia jest ustabilizowanie stanu chorego i jak najszy...

plik odt

proces pielęgnowania na internę

Pacjent X.Z. lat 71 przyjęty 7.12.2011r. W trybie nagłym z powodu silnego bólu w klatce piersiowej. Rozpoznanie: zapalenie płuc, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu1. Pierwsza doba pobytu. Parametry życiowe165/122, tętno 90, temperatura ciała 38° C. Pacjent skarżył się na:ból głowy, duszności, ból w klatce piersiowej wzmożone pragnienie. Stan ogólny pacjenta: dobry, skóra bez zmian, stan psychiczny dobry- pacjent kontaktuje prawidłowo.
Pacjent X.Z. lat 71 przyjęty 7.12.2011r. W trybie...

plik doc

ostra biegunka infekcyjna

Ostra biegunka (wg WHO), jest to stan, w którym u niemowlęcia karmionego sztucznie występują 3 lub więcej stolców płynnych lub półpłynnych w ciągu 24 h, bądź jeden stolec zwierający śluz, ropę albo krew.
OSTRA BIEGUNKA INFEKCYJNA Ostra biegunka (wg WHO), jest to stan, w którym u niemowlęcia karmionego sztucznie występują 3 lub więcej stolców płynnych lub półpłynnych w ciągu 24 h, bądź jeden stolec zwierający śluz, ropę albo krew. Etiologia:       wirusy (rotawirusy, calic...

plik doc

proces pielęgnacji

po cięciu
Położnica M.P., lat 38 w 0 dobie po cięciu cesarskim. Ciążą III, poród II. Pierwsze dziecko syn, lat 3,5; ciąża została również rozwiązana cesarskim cieciem z powodu ułożenia pośladkowego płodu. II cesarskie cięcie zostało wykonane w trybie nagłym z powodu zagrożenia zamartwicy płodu. Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym. Do jamy brzusznej założono dren, do którego sączy się krwista wydzielina. Cesarskie cięcie wykonano w 41 tygodniu ciąży. Położnica urodziła noworodka płci żeńs...

plik docx

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA

ratownictwo

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA

ZAPALENIE PŁUC jest to ostry lub przewlekły stan zapalny, obejmujący przestrzeń pęcherzykową lub tkankę miąższową. Podział obejmuje zmiany anatomiczne (np. płatowe, śródmiąższowe), etiologiczne (bakteryjne, zachłystowe ) oraz kryteria kliniczne ( pierwotne, wtórne, ostre i przewlekłe)

OBJAWY PRZEWLEKŁE<...

plik docx

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA

ratownik

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA

ZAPALENIE PŁUC jest to ostry lub przewlekły stan zapalny, obejmujący przestrzeń pęcherzykową lub tkankę miąższową. Podział obejmuje zmiany anatomiczne (np. płatowe, śródmiąższowe), etiologiczne (bakteryjne, zachłystowe ) oraz kryteria kliniczne ( pierwotne, wtórne, ostre i przewlekłe)

OBJAWY PRZEWLEKŁE

plik doc

ból brzucha

ból brzucha
1. Definicja bólu Jednym z najczęstszych objawów chorobowych u dzieci są bóle brzucha. Ból i cierpienie są odczuciami indywidualnymi, subiektywnymi których nie można zmierzyć. Każdy człowiek ma inny próg jego odczuwania. Ogromne znaczenie ma również wiek dziecka i jego etap jego rozwoju, stan emocjonalny, osobowość, a także zdobyte już doświadczenia związane z bólem. Należy również wziąć po uwagę częstość występowania różnych schorzeń typowych dla danej grupy wiekowej...

plik doc

plan opieki -interna

Interna
Plan opieki z Pielęgniarstwa internistycznego Zadania diagnostyczne: Diagnoza wstępna: Pacjentka Maria. A, lat 85.Dnia 10.01.2014 r. pacjentka została przyjęta w trybie nagłym na Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy z rozpoznaniem niedokrwistości. W chwili przyjęcia pacjentce towarzyszył syn. Stan stabilny .Parametry życiowe w dniu przyjęcia:       RR 130/80 mm Hg     &...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,