plik doc

Rodzaje stali

Małe conieco na temat rodzajów stali wraz z przykładami.
WSTĘP TEORETYCZNY: 1. STALE DO PRACY W PODWYŻSZONYCH TEMPERATURACH. Stal przeznaczona na elementy maszyn i urządzeń pracujących w wysokich temperaturach powinna posiadać dwie podstawowe właściwości: Żaroodporność – to odporność stopu na działanie czynników chemicznych: głównie powietrza oraz spalin i ich agresywnych składników w temperaturze wyższej niż 600C. H5M, H18N25S2 , H23N13 Żarowytrzymałość – jest nazywana odporność stopu...

plik doc

Most powerful&cost effective SEO service in world get up to 100K backlinks now!

Are you looking for an affordable way to drive tons of traffic to your web page? You can stop looking because XRumerService is all you need! Hey As a web site owner, you know driving traffic is everything: It means more visitors, more click-through, and most importantly MORE MONEY! Now there’s a new service that gives you thousands of visitors per day for just pennies. And the way it works is this: Links to your web page are posted automatically in thousands of forums, crea...

plik doc

Metody alternatywne. Oznaczenia alternatywne leków.

Temat : Metody alternatywne. Oznaczenia alternatywne leków. Oznaczenia alternatywne leków- to metody oznaczania tożsamości, zanieczyszczeń i siły działania środków farmaceutycznych w próbach pojedynczych i inne metody podane w monografii. Do badań szczegółowych należą: -badanie tożsamości substancji -badanie ilościowe danego związku Do badań (metod) alternatywnych należy: -oznaczanie substancji stałych i wyglądu cieczy -określanie zabarwienia roztworów -określanie wyglądu substancji st...

plik doc

Porównanie totalitaryzmów

Porównanie totalitaryzmów - radziecki, niemieckie i włoski.
Totalitaryzm. Porównanie totalitaryzmu Włoch, Związku Radzieckiego i Niemiec. 1. Ogólne pojęcie totalitaryzmu: Jest systemem sprawowania rządów polegający na kontrolowaniu przez arbitralną władzę wszystkich przejawów życia społecznego. Państwo totalitarne charakteryzuje się m.in. takimi cechami: autokratyzm, powszechna indoktrynacja za pomocą centralnie kierowanej propagandy, całkowite podporządkowanie społeczeństwa przez wprowad...

plik docx

porównanie totalitaryzmów

porównanie totalitaryzmów -- tabelka

DO KOGO

NALEŻAŁA

WŁADZA?

plik docx

Ćwiczenia stóp w zespole stopy cukrzycowej.

W celu poprawy ogólnej kondycji a także zapobiegania występowania powikłania cukrzycy jakim jest stopa cukrzycowa należy systematycznie prowadzić gimnastykę stóp. I takim najprostszym i najlepszym sposobem są regularne spacery trwające min. pół godz dziennie. Należy pamiętać o tym, aby podczas ćwiczeń nie forsować nadmiernie swoich nóg i stóp. Należy skonsultować się ze swoim lekarzem i ustalić rodzaj, częstotliwość oraz czas trwania różnego rodzaju aktywności fizycznej.

plik odt

pielęgnacja narzędzi chirurgicznych

Narzędzia chirurgiczne, instrumenty chirurgiczne – ogół specjalistycznych narzędzi używanych przez chirurga w czasie operacji. Określenie to dotyczy zarówno instrumentów używanych w chirurgii miękkiej, jak i twardej. Wykonane są zazwyczaj ze stali nierdzewnej i są nieodłącznym element zabiegów i operacji. Często do ich stanu technicznego można mieć dużo zastrzeżeń, m. in. z powodu śladów korozji, nieprawidłowej pracy czy uszkodzeń mechanicznych. Użycie niesprawnych instrumentów niesie ze sobą ry...

plik doc

DADAIZM, FORMIZM, KUBIZM

INNE ZJAWISKA AWANGARDOWE W XXLECIU MIĘDZYWOJENNYM: DADAIZM, FORMIZM, KUBIZM (XX-lecie międzywojenne).
10. INNE ZJAWISKA AWANGARDOWE W XXLECIU MIĘDZYWOJENNYM (DADAIZM, FORMIZM, KUBIZM). DADAIZM awangardowy kierunek w literaturze i plastyce rozwijający się w latach 1915?1922 w Szwajcarii, Niemczech, Francji i USA, odrzucający tradycję kulturalną, wszelkie ideologie i autorytety, normy moralno-obyczajowe oraz negujący dotychczasową sztukę; artyści przedstawiali dzieła będące wynikiem...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,