plik docx

Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu

Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu, sprawozdanie, fizyka, laboratoria,

Politechnika Koszalińska

plik doc

Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego

Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego, sprawozdanie, fizyka
Politechnika Koszalińska rok akad. 2010/2011 LABORATORIUM FIZYKI Ćwiczenie nr 27 Pomiar natężenia składowej poziomej pola magnetycznego ziemskiego. Wydział Mechaniczny Kierunek: Transport Grupa: T.03 Rok studiów: 1r. Data wykonania ćw. Oceny Data zaliczenia Podpis prowadzącego Teoria Sprawozdanie 1. Wprowadzenie teoretyczne. Obracająca się wokół własnej osi Ziemia zmusza...

plik docx

Charakterystyka licznika Geigera ? Millera

sprawozdanie, Charakterystyka licznika Geigera ? Millera,

Politechnika Koszalińska

plik doc

Wahadlo Maxwella

Laboratorium Fizyka - mechanika
2FA 17.03.2010 Laboratorium z fizyki Ćw. nr: 1 Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Tomasz L 3 WSTĘP Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przyspieszenia grawitacyjnego za pomocą wahadła matematycznego i rewersyjnego. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z ruchem harmonicznym prostym czyli takim, w...

plik pdf

z

z
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Fizyki Cienkich Warstw Ćwiczenie 8 Filtry interferencyjne wąskopasmowe T.Wiktorczyk, C.Wesołowska Opracowanie: aktualizacja, 02.02.2007 1. Cel ćwiczenia: 1) Wprowadzenie w tematykę cienkowarstwowych filtrów interferencyjnych. 2) Zapoznanie się z budową interferometru Fabry-Perota oraz cienkowarstwowych filtrów interferencyjnych dielektrycznych i metalowych. 3) Ilościowy opis przejścia światła przez filtr interferencyjny. 4) Pom...

plik pdf

oippp

trele morele
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Fizyki Cienkich Warstw Ćwiczenie 8 Filtry interferencyjne wąskopasmowe T.Wiktorczyk, C.Wesołowska Opracowanie: aktualizacja, 02.02.2007 1. Cel ćwiczenia: 1) Wprowadzenie w tematykę cienkowarstwowych filtrów interferencyjnych. 2) Zapoznanie się z budową interferometru Fabry-Perota oraz cienkowarstwowych filtrów interferencyjnych dielektrycznych i metalowych. 3) Ilościowy opis przejścia światła przez filtr interferency...

plik pdf

trele morele

trele morele
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Fizyki Cienkich Warstw Ćwiczenie 8 Filtry interferencyjne wąskopasmowe T.Wiktorczyk, C.Wesołowska Opracowanie: aktualizacja, 02.02.2007 1. Cel ćwiczenia: 1) Wprowadzenie w tematykę cienkowarstwowych filtrów interferencyjnych. 2) Zapoznanie się z budową interferometru Fabry-Perota oraz cienkowarstwowych filtrów interferencyjnych dielektrycznych i metalowych. 3) Ilościowy opis przejścia światła przez filtr interferency...

plik doc

Wyznaczanie wilgotności względnej

laboratorium z fizyki
Politechnika Łódzka                         Data oddania: 10. V. 2000r. Filia w Bielsku – Białej Ochrona Środowiska Rok I, semestr II Laboratorium z Fizyki Ćwiczenie nr 36 TEMAT: Wyznaczanie wilgotności względnej powietrza i stałej psychrometru Assmana. Przyrządy:       higrometr Lambrechta,       psychrometr Assmana,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,