plik doc

sprawozdanie z pracy dydaktyczni- wychowawczej

sprawozdanie z pracy z grupą 4latków
SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE (GR.2 KRASNOLUDKI) 1) Charakterystyka grupy Grupa ?Krasnoludków? liczy 19 osób, w tym 8 chłopców i 11 dziewczynek. Grupa jest bardzo żywiołowa i pogodna. Większość dzieci jest na tym samym poziomie intelektualnym. W tym roku z grupy wypisano dwóch chłopców. Doszło natomiast 5 nowych dzieci (3 chłopców, 2 dziewczynki). Nowe dzieci dość szybko zaadaptowały się w grupie i w nowym środowis...

plik doc

sprawozdanie z praktyk studenckich w szkole

pedagogika, sprawozdanie, praktyki studenckie, szkoła
SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH W dniach od 10.05.2010 do 28.05.2010 odbywałam praktyki studenckie w Szkole Podstawowej im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej. Podczas 90 godzinnych praktyk prowadziłam i hospitalizowałam lekcje w klasach: I, II i III. Uczestniczyłam także w zebraniu rodziców, radzie pedagogicznej oraz wyjściach i wyjeździe dzieci. Podczas praktyk byłam zapoznawana z aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowani...

plik docx

Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu

Pomiar ładunku właściwego e/m elektronu, sprawozdanie, fizyka, laboratoria,

Politechnika Koszalińska

plik pdf

Architektura Komputerów 2 - sprawozdanie LAB1

LAB 1: Wyświetlanie AX w systemach BIN, DEC, HEX. Zamiana bitów rejestru AX.
Witold Dyjur – 117440 Marek Żółtaniecki – 118527 Grupa WT/N – 11.00 ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW 2 SPRAWOZDANIE LAB 1: Wyświetlanie AX w systemach BIN, DEC, HEX. Zamiana bitów rejestru AX. 1. Wyświetlanie AX w systemie BIN. Wyświetlanie zawartości rejestru AX w systemie BIN wykonaliśmy poprzez przesuwanie kolejnych bitów (poczynając od najstarszych) w lewo. Dzięki temu kolejne bity przesuwane były do CF. Badając...

plik pdf

Architektura Komputerów 2 - sprawozdanie LAB2

LAB 2: Napisać funkcję pokazującą różnicę pomiędzy wielkością rzeczywistą pliku a wielkością na dyskietce.
Witold Dyjur – 117440 Marek Żółtaniecki – 118527 Grupa WT/N – 11.00 ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW 2 SPRAWOZDANIE LAB 2: Napisać funkcję pokazującą różnicę pomiędzy wielkością rzeczywistą pliku a wielkością na dyskietce. Do odczytu danych z dyskietki użyliśmy jednej z funkcji przerwania int 13h. Do przechowywania odczytanych danych poddanych późniejszej analizie użyliśmy dwóch tablic –...

plik doc

Sprawozdanie z węglowodanów

Sprawozdanie z węglowodanów, reakcje z cukrami, rozpoznawanie cukrów
Iga Ratajska Marta Śmiałek II rok Ochrony Środowiska Studia niestacjonarne SPRAWOZDANIE Z BIOCHEMII WĘGLOWODANY Reakcja Molischa z ?-naftolem (reakcja ogólna cukrów). Odczynniki i materiał doświadczalny: Roztwór ksylozy, Odczynnik Molischa, Stężony H2SO4. Opis doświadczenia: Do 1 cm3 roztwory ksylozy dodano 2 krople odc...

plik doc

Sprawozdanie z węglowodanów

Sprawozdanie z węglowodanów, reakcje z cukrami, rozpoznawanie cukrów
Iga Ratajska Marta Śmiałek II rok Ochrony Środowiska Studia niestacjonarne SPRAWOZDANIE Z BIOCHEMII WĘGLOWODANY Reakcja Molischa z ?-naftolem (reakcja ogólna cukrów). Odczynniki i materiał doświadczalny: Roztwór ksylozy, Odczynnik Molischa, Stężony H2SO4. Opis doświadczenia: Do 1 cm3 roztwory ksylozy dodano 2 krople odc...

plik doc

Sprawozdanie.Oznaczenie składu granulometrycznego..

Sprawozdanie do oznaczenia składu granulometrycznego gleby metodą areometryczną Casagrande\'a w modyfikacji Prószyńskiego.
Sprawozdanie Temat: Oznaczenie składu granulometrycznego gleby metodą areometryczną Casagrandea w modyfikacji Prószyńskiego. 1. Preparowanie części ziarnistych gleby. Etapy przygotowania próbki do oznaczeń składu uziarnienia metodą areometryczna. Odpowiednią, obliczoną masę (40 g) badanej gleby...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,