plik doc

. ?PIECYK? WATA, JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE.

. ?PIECYK? WATA, JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE (XX-lecie międzywojenne).
9. PIECYK ALEKSANDRA WATA JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE. ÉCRITURE AUTOMATIQUE ? [ekritür otomatik] teoria pisania automatycznego stworzona przez André Bretona, czołowego przedstawiciela nadrealizmu. Zapis ten polega na tworzeniu przypadkowych zdań i ciągów zdań, z zachowaniem zasad tradycyjnej składni. Termin został wynaleziony w dalszej fazie istnienia tego ruchu, al...

plik doc

XX-lecie międzywojenne, ogólna charakterystyka

Charakterystyka epoki
XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE - ogólna charakterystyka epoki       Periodyzacja i tło historyczne: Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie mocarstwa utraciły swoje dotychczasowe znaczenie w świecie, natomiast Stany Zjednoczone ugrun...

plik rtf

Satyra, ironia, żart-jak uleczyć świat śmiechem

Praca zaliczeniowa na temat roli satyry oraz ironii w życiu człowieka. Funkcjonowanie satyry i ironii w literaturze polskiej.
Temat: Satyra, ironia, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich. Literatura przedmiotu: Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 2003. Zbigniew Herbert, Struna światła, Wrocław 1994. Ignacy Krasicki, Satyry, Kraków 2003. Adam Naruszewicz, Satyry, Kraków 2002. Wisława Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku,...

plik doc

Poezja Skamandrytów ( Iwaszkiewicz, Lechoń, Słonimski, Tuwim, Wierzyńs

Poezja Skamandrytów, Skamander ( Iwaszkiewicz, Lechoń, Słonimski, Tuwim, Wierzyński) XX-lecie międzywojenne
Zagadnienie nr 11. Poezja Skamandrytów ( Iwaszkiewicz, Lechoń, Słonimski, Tuwim, Wierzyński) Czym był Skamander? Skamander to najpopularniejsze i najbardziej wpływowe ugrupowanie poetyckie w dobie dwudziestolecia międzywojennego. Jego oddziaływanie jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o ukształtowanie się pewnych norm języka poetyckiego, obowiązujących w tamtym okre...

plik doc

AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA

AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA (XX-lecie międzywojenne).
13. AWANGARDA KRAKOWSKA: PRZEDSTAWICIELE I POETYKA AWANGARDA - nowatorska działalność intelektualna, zwłaszcza artystyczna. Ukształtowała się na początku lat dwudziestych. Poeci Awangardy Krakowskiej skupiali się wokół czasopisma ?Zwrotnica?, które ukazywało się w Krakowie w dwóch seriach, w latach 1922-23 oraz 1926-27. Skład grupy: Tadeusz Peiper -teoretyk grupy; po powrocie z Hiszpanii wydał pr...

plik doc

Analiza wiersza – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Analiza wiersza – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o ... (chłopcu polskim)” „Elegia o ... (chłopcu polskim)” Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, przemierzyłe...

plik doc

literatura


TEMAT: Literatura współczesna – rys epoki       Ramy czasowe: Najnowsze dzieje naszego piśmiennictwa, nazywanego umownie literaturą współczesną, określają dwa zwrotne momenty w historii naszego narodu: wrzesień 1939 r. i czerwiec 1989 r. Daty te tworzą ramy czasowe tego okresu.       Czynniki kształtujące literaturę współczesną: Literaturę lat 1939-1989 kształtowały głównie historia i polityka. Czynniki te formowały jej odrębność tematyczną, światopog...

plik doc

Józef Piłsudski w literaturze XX-lecia międzywojennego

Praca o wizerunkach Józefa Piłsudskiego w poezji okresu międzywojennego
Szymon Makuch Hetman, Tytan, Wybawiciel. Wizerunki Józefa Piłsudskiego w poezji okresu międzywojennego. Wielki wódz, bohater narodowy, najsłynniejszy Polak obok papieża Jana Pawła II i Lecha Wałęsy dla jednych; tyran, dyktator, autorytarny wódz łamiący zasady demokracji dla innych. Tak różnie postrzegany był Józef Piłsudski przez rodaków. Trudno jednoznaczn...

plik pdf

Dramat w dwudziestoleciumiędzywojennym

Ogólny zarys. Nie mój tekst,
Beata Wawrecka Dramat w dwudziestoleciu. Rok 1918 stał się dla jednych cudem i spełnieniem romantycznych przepowiedni, dla drugich końcem koszmaru i szansą na normalny rozwój. Ten rok wyznacza nowy kierunek w rozwoju literatury i sztuki. Odzyskanie niepodległości zmienia sposób patrzenia na dzieło literackie: „Ojczyzna moja wolna, wolna... Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada” – tak woła Antoni Słonimski w wierszu Czarna wiosna. Po roku 1918 „twórczość litera...

plik doc

Broniewski wiersze

krótkie opracowanie poezji Broniewskiego
WŁADYSŁAW BRONIEWSKI BIOGRAFIA Władysław Broniewski przyszedł na świat 17 grudnia 1897 roku w Płocku w typowej polskiej patriotycznej rodzinie drobnoszlacheckiego pochodzenia. Antoni Broniewski, jego ojciec, pracujący, jako urzędnik bankowy, zmarł w 1902 roku, pozostawiając żonę z trójką dzieci (dwie córki i syn). Zofia Broniewska (z domu Lubowidzka), aby zarobić na utrzymanie rodziny prowadziła stancję dla uczniów. Matka przyszłego poety zadbała o...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,