plik doc

Dydaktyka jako nauka

to co najważniejsze w dydaktyce i według konkretnych nazwisk.
1) DYDAKTYKA, JAKO NAUKA R. Arends. ?Uczymy się nauczać? 1) Pedagogika jako nauka. Rozwój naukowy pedagogiki datuje się na lata działalności Jana Fryderyka Herbarta(1776-1841) gdyż, jako pierwszy wyodrębnił 2 działy pedagogiki: Historię wychowania- teorię kształtowania charakteru Dydaktykę- teorię kształcenia Ponadto, jako pierwszy opracował teorię wychowania i nauczania, dzięki temu, żę Teoria ta osiągnęła dost...

plik docx

wychowanie intelektualne

o wychowaniu inelektualnym

WYCHOWANIE INTELEKTUALNE

Opracowała mgr Łucja Gadomska

Podyplomowe Studia Pedagogiczne Ostrów Wlkp.-2011

Termin „wychowanie intelektualne” lub „wychowanie umysłowe” pojawia się w literaturze u wielu autorów. W Leksykonie PWN czytamy:

plik odt

teoretyczne podstawy wychowania

notatki z cwiczen z tpw
Weronika Sepska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza rok 2 grupa 2 studia stacjonarne ZADANIE nr 1 Treść zadania: Pojęcie wychowania. a) definicja wychowania w zakresie szerokim b) definicja wychowania w zakresie wąskim c) wychowanie jako działalność bezpośrednia d) wychowanie jako działalność pośrednia Rozwiązanie zadania:...

plik rtf

J.J Rousseau.

Wychowanie naturalistyczne.
J.J. Rousseau - naturalizm - wychowanie naturalistyczne. / wychowanie zgodne z naturą dziecka i rozumem oraz rozwojem dziecka / konieczność wychowania fizycznego / wychowanie ma na celu kształtować człowieka poprzez rozbudzanie jego spontanicznych, indywidualnych i naturalnych sił / wychowanie ma na celu mądrość, siłę, dobroć, umiarkowanie, miłość oraz przyjażń, wszystko to osiągnięte za pomocą rozumu / odrzuca kulturę i cywilizację jako czynniki wpływające...

plik docx

wychowanie

dgsbh

WYCHOWANIE ? jest definiowane w znaczeniu szerokim i wąskim.

Znaczenie szerokie ? to przygotowanie człowieka do zadań jakie stawia przed nim cywilizacja. Inne definicje określają wychowanie jako proces osiągania optymalnego rozwoju osobowości. Inne koncepcje określają wychowanie jako rodzaj ludzkiej działalności, która polega na wywoływaniu zmian osobowości. Ostatnie koncepcje uznają, iż wychowani...

plik doc

Znaniecki Socjologia wychowania konspekt

Konspekt ze wstępu z ksiązki Floriana Znanieckiego \"Socjologia wychowania\"
Konspekt Florian Znaniecki ?Socjologia wychowania? - wstęp Wychowanie pozbawione aspektów pedagogicznych i planów jest jedynie okresleniem pewnych czynności wykonywanych przez pewnych ludzi zamiarem wywołania, zahamowania lub zmodyfikowania zaraz lub w odległej przyszłości czynności pzez wychowanka. Jest czynnością mającą na celu wywrzeć wpływ na innego czlowieka. Wychowanie postrzegane jako działalnośc społ...

plik doc

Historia wychowania

Historia mysli pedagogicznej, wyklady
Początki wychowania Wychowanie naturalne polegało na wychowaniu poprzez obserwację starszego pokolenia przez dzieci. Nauczyciel pojawia się dużo później. Okres dzieciństwa skracany był do minimum, eliminowano starsze, nieprzydatne do niczego osoby, jednak gdy było wystarczająco dużo żywności, zachowywano ich w celu nauczania i wychowywania młodszego pokolenia. Powstała wówczas szkoła pierwotna, która kończona była inicjacją stanowiącą pewien próg i egz...

plik doc

Wychowanie wg. koncepcji...

behawiorystyczna, pedagogiczna, psychospołeczna i humanistyczna
Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej, psychospołecznej, humanistycznej i pedagogicznej. Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej Istnieje co najmniej kilka odmian koncepcji behawiorystycznej. Na ogół mówi się o skrajnej lub umiarkowanej jej wersji. Przy czym wszystkie możliwe odmiany tej koncepcji łączy przekonanie, że każdy człowiek jest istotą zewnątrzsterowną, tzn. że jego zachowanie zależy w szczególno...

plik pdf

KOSTKIEWICZ J. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej.pdf

KOSTKIEWICZ J. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej.pdf
Część I Pedagogika jako nauka Pojęcie pedagogiki jako nauki. Budowa pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki Stan i możliwości rozwój u pedagogiki ogólnej w Polsce Od tradycyjnej pedagogiki ogólnej ku nowym wyzwaniom dla badań nad podstawami edukacji Paradygmat pedagogiki instrumentalnej w Polsce Poza kryzysem tożsamości w kierunku pedagogiki personalistycznej Część II Pojęcia pedagogiki i pro...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,