plik doc

motyw domu w literaturze

Jak w tytule.
Motyw domu. Z tym terminem spotykamy się w każdej epoce literackiej, pojawia się on już w starożytnej ?Odysei?. Pojecie domu kojarzy nam się niemal zawsze z rodziną, jest to miejsce, gdzie się wychowaliśmy, gdzie obdarzono nas uczuciem miłości i nauczono kochać, wpojono nam wartości moralne, które z pewnością przydadzą nam się w życiu dorosłym. Jednak w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że musi on opuścić dom rodzinny, niejednokrotnie z przymusu i jest to dla nie...

plik doc

wykaz lekow

wykaz lekow
Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2. Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł. § 3. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł. § 4. 1. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy:     1) proszków dzielonych do 20 szt.;     2) proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 g;     3) substancji stoso...

plik pdf

wlewy dożylne

wlewy dożylne
KROPLOWY WLEW DOŻYLNY PŁYNY PODAWANE DROGĄ KROPLOWYCH WLEWÓW DOŻYLNYCH Pozajelitowe podawanie płynów stosuje się zwłaszcza w tych przypadkach, w których ze względu na stan zdrowia chory nie przyjmuje płynów doustnie (wstrząs, śpiączki różnego pochodzenia, niedrożność jelit, okres po zabiegu operacyjnym, wymioty itd.). Płyny podaje się drogą dożylną w celu uzupełnienia w organizmie wody, energii, elektrolitów, witamin, zwiększenia ciśnienia osmotycznego osocza, a także jak...

plik odt

o lekach -dla pielegniarek

leki domiesniowe ,dozylne ,doustne dawki lekow oblicznie dawek
PODSTAWY PIELEGNIASTWA SKRYPT. CZESC I. Leki. Dawka – ilość leku przeznaczona do wprowadzenia do organizmu; rozróżnia się dawkę jednorazową i dawkę dobową; dawka dobowa może być podana jednorazowo lub podawana w częściach, np. co 4, 6, 8, 12 godz. Dawkę leku określa się w systemie gramowym, np.: 1 g , 10 mg = 1/100 g, 1 mg = 1/1000 g; Dawkę leku dla dziecka określa się w ilości przeliczonej na kilogram masy...

plik doc

podawanie leku do ucha

podawanie leku do ucha
PODAWANIE LEKÓW DO UCHA Nazwa zabiegu: Podawanie kropli do ucha. Istota i cel: Wprowadzenie leku kroplami do kanału słuchowego w celu: zmniejszenia, zlikwidowania procesów chorobowych; rozmiękczenie zalegającej w przewodzie słuchowym patologicznej wydzieliny jako pomocnicze w płukaniu ucha (kilka minut przed płukaniem). Zadania i kompetencje pielęgniarki: Pielęgniarka wykonuje zabieg na zlecenie lekarza i jest odpowiedzialna za: przygotowanie pacjenta;...

plik docx

Cewnikowanie- zasady ogólne

Cewnikowanie- zasady ogólne

CEWNIKOWANIE

Metody prowokowania wydalania moczu

W warunkach oddziału szpitalnego często występują sytuacje, gdy pacjent nie może oddać moczu, mimo że pęcherz moczowy jest wypełniony. Stan taki określamy jako retencja, czyli zatrzymanie mocz...

plik doc

III grupa anionów

Wszystkie aniony III grupy z obserwacjami i reakcjami.
III GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJECO32-AgNO3Wytrąca się biało ? żółty mętny osad.Rozpuszcza się w rozcieńczonym HNO3.2Ag+ + CO32- ? Ag2CO3 ?CO32-BaCl2Wytrąca się biały proszkowy osad.Rozpuszcza się w HNO3.Ba2+ + CO32- ? BaCO3 ?CO32-Mocny kwas lub kwas octowyWydziela się gaz (powstają bąbelki ? jak woda gazowana)CO32- + 2H+ ? H2CO3 ? CO2 ? + H2O III GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZ...

plik doc

IV grupa anionów

Wszystkie aniony IV grupy z obserwacjami i reakcjami.
IV GRUPA ANIONÓWPRÓBKAODCZYNNIKOBSERWACJEREAKCJES2O32-AgNO3Wytrąca się biało ? żółty osad.Rozpuszcza się w HNO3.2Ag+ + S2O32- ? Ag2S2O3 ?S2O32-BaCl2Po pewnym czasie wytrąca się biały osad.Rozpuszcza się w HNO3 (powoli się rozpuszcza, trzeba dodać więcej HNO3).Ba2+ + S2O32- ? BaS2O3 ?S2O32-2M H2SO4Po pewnym czasie wytrąca się biały osad (trzeba wstrząsać), po odstawieniu na pewien czas osad delikatnie żółknie.S2O32- + 2H+ ? H2S2O3 ? S? +...

plik doc

Ćwiczena oddechowe, artykulacyjne

Przykładowe ćwiczenia mające na celu uzyskanie sprawności oddechowej, artykulacyjnej i fonacyjnej
13. Podaj przykłady ćwiczeń mających na celu uzyskanie dobrej wydolności oddechowej, prawidłowej fonacji i wyrazistej artykulacji. Ćwiczenia oddechowe: -dmuchanie na chorągiewki i wiatraczki - tańczący płomyczek- dmuchanie na płomień świecy, aby go wyginać -łódki- papierowe łódki i inne lekkie przedmioty (dmuchamy na nie) -wydmuchiwanie baniek mydlanych -dmuchanie na papierowe ozdoby za...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,