plik doc

grupa spoleczna male grupy spoleczne

grupa spoleczna wskazanie na male grupy spoleczne
Aby poznać i zrozumieć życie i działalność człowieka w społeczeństwie, trzeba zanalizować funkcjonalnie miejsce i rolę jednostki w grupie. W każdym społeczeństwie istnieją różne rodzaje grup. Rodzaje grup - małe i duże, struktura jest kryterium wyróżnienia. Grupa mała charakteryzuje się prostą strukturą, natomiast duże strukturą bardzo złożoną; - pierwotne i wtórne. Podział przebiega w oparciu o kryterium zachodzących w grupach więzi. W...

plik doc

PILCH LEPALCZYK_Pedagogika_spoleczna

PILCH LEPALCZYK_Pedagogika_spoleczna
Spis treści Część I. Podstawy teoretyczno-metodologiczne Irena Lepalczyk Geneza i rozwój pedagogiki społecznej Danuta Lalak, Tadeusz Pilch Strategie badawcze i funkcje utylitarne badań w pedagogice społecznej Edward A. Mazurkiewicz Diagnostyka w pedagogice społecznej Edward A. Mazurkiewicz Walory praktyczności pedagogiki społecznej Teresa Bauman Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i...

Ostatnie wyszukiwania