plik doc

Chłop i wieś

wypracowanie
Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno ? politycznych i kulturalnych. Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych przeżyciach i nastrojach oraz problemach moralnych. Inni, choć bronili swej niezależności artystycznej, to jednak związali się z dążeniami społeczeństwa, wyrażali uczucia patriotyczne...

plik docx

mikroekonomia

ćwiczenia z mikroekonomii

Xenofon opracował dzieło o iconomicos

Zakon Tempariuszy pierwsi finansiści

Prawo

Teologia                    były częścią ekonomii

Filozofia

Klasyczna ekonomia powstała w XVII XVIII w.

XIX w. ugrun...

plik rtf

historia myśli społecznej 2sem. wykłady opracowania

enjoy :))))
HISTORIA MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN 1. Karol Marks i jego diagnoza współczesności oraz przewidywania na przyszłość. Państwo jest tworem, który został stworzony przez kapitalistów, instytucja państwa zostanie zredukowana do administracji gdy dojdzie do powstania społeczeństwa bezklasowego, religia to opium dla mas, które pomaga utrzymać taki stan społeczny jaki istnieje(nakłania biednych do rezygnacji z potrzeb i do pokory) , jednak gdy nie będ...

plik docx

Myśl Marksistowska

Idea marksistowska

Ewa Niemirska

WSM 2013/2014

Myśl Marksistowska

Myśl marksistowska liczy już ponad 150 lat.  Twórcami tej teorii byli Karol Marks i Fryderyk Engels. W tym czasie różna była jej recepc...

plik odt

gotowa sciaga z socjologii

gotowa ściąga z socjologii na kolokwium o rodzinie i rożne pojęcia
Wychowanie-działalność świadoma i celowa zmierzająca do rozwoju człowieka oraz przygotowująca do życia w społeczeństwie czyli są to nieświadome poczynania domu,szkoły i innych instytucji, grupa społeczna. Środowisko wychowawcze-odrębne środowisko społeczne które grupa wytwarza dla osobnika, mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu. Zasada izomorfizmu(współbieżność,współzależność rozwoju społecznego i osob...

plik docx

socjologia edukacji


Socjologia edukacji W 15 h

Dr hab. Waldemar Segiet  

Dyżur: budynek AB pokój 38 poniedziałek 13-14.30 Środa 11.30-13  

Zaliczenie egzamin pisemny pytania otwarte pytania typu jak myślisz

Wpisuje wszystkie oceny do usosa daje 2 tyg na poprawe ocen ustnie i wtedy zamienia się 2 na 3 lub 4 gdy po 2 tygodniac...

plik rtf

Interakcja społeczna

wykład interakcja społeczna
TEMAT: NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE       Stratyfikacja społeczna (uwarstwienie społeczne)- działanie ludzi ze względu na dostęp do różnych dóbr społecznch, przywilejów; różnice w dostępie do cenionych społecznie celów. W każdym społeczeństwie istnieje pewna hierarchia warstw i grup, do których ludzie przynależą- jedne z nich stoją wyżej, inne niżej. 4 systemy stratyfikacji w historii: system niewolniczy system stanowy- feudalizm; ludzi dzieli się...

plik doc

?HYMNY? I ?SÓL ZIEMI? J. WITTLINA JAKO UTWORY EKSPRESJONISTYCZNE.

?HYMNY? I ?SÓL ZIEMI? J. WITTLINA JAKO UTWORY EKSPRESJONISTYCZNE (XXlecie międzywojenne).
4. ?HYMNY? I ?SÓL ZIEMI? J. WITTLINA JAKO UTWORY EKSPRESJONISTYCZNE. Józef Wittlin polski poeta, prozaik i tłumacz. Nominowany do Literackiej Nagrody Nobla. Wykształcenie filozoficzne i językoznawcze uzyskał na Uniwersytecie w Wiedniu. Podczas I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej. Należał do grona "satelitów" wokół kręgu Skamandrytów. Można się dopatrywać w jego poe...

plik doc

Antysemityzm

prezentacja
Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej? Antysemityzm to ruch polityczno-gospodarczy, mający na celu zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. Możemy wyróżni trzy kierunki zwalczania rasy żydowskiej. Pierwszy z nich to kierunek etyczny. Uważano bowiem, że wszystkie potrzeby Żydów sprowadzały się tylko do korzyści pieniężnych i przekupstwa, a przez to do zdziczenia uczuć w wśród ludzi. Twierdzono także, że Stary Testament...

plik doc

Czy antysemityzm to tylko wytwor systemow totalitarnych w czasie wojny

wypracowanie
Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej? Antysemityzm to ruch polityczno-gospodarczy, mający na celu zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. Możemy wyróżni trzy kierunki zwalczania rasy żydowskiej. Pierwszy z nich to kierunek etyczny. Uważano bowiem, że wszystkie potrzeby Żydów sprowadzały się tylko do korzyści pieniężnych i przekupstwa, a przez to do zdziczenia uczuć w wśród ludzi. Twierdzono także, że Stary Testamen...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,