plik doc

Partia Polityczna RP

polecam.
PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE. CO TO JEST PARTIA POLITYCZNA? Jest około 300 definicji. * Najstarsza z 1770 roku ? E. Burke?a ? ?partia jt zjednoczeniem ludzi, którzy wspólnym wysiłkiem dążą do osiągnięcia jakiegoś celu zbiorowego, co do którego, ze względu na jakąś specyficzną cechę lub wspólną im zasadę, są zgodni?. Jt to definicja idealistyczna, zawarta w normatywizmie. * 1787 r. ? James Madison ? nie pisał o partii, używał pojęcia fakcja ? ?fakcja to zespół obywateli należący...

plik doc

socjologia ogólna

1. Współczesne orientacje socjologiczne ? tekst Piotra Sztompki 2. Człowiek jako istota społeczna - ?Małe struktury społeczne? rozdział 1 i 2 - ?Wielkie struktury społeczne? rozdział 2 i 3 3. Osobowość i świadomość - J. Szczepański ? ?Elementarne p
SOCJOLOGIA OGÓLNA Współczesne orientacje socjologiczne ? tekst Piotra Sztompki Człowiek jako istota społeczna ?Małe struktury społeczne? rozdział 1 i 2 ?Wielkie struktury społeczne? rozdział 2 i 3 Osobowość i świadomość J....

plik docx

WYKŁADY Z SOCJOLOGII EDUKACJI

dr Musielewicz socjologia edukacji : młodzież, walka pokoleń, typologia grup, itd...

SOCJOLOGIA EDUKACJI                                                                                                                      14.11.2011

WYKŁAD DR MUSIELEWICZ

Kto to jest młody?

Podstawowe...

plik docx

WYKŁADY Z SOCJOLOGII EDUKACJI

dr Musielewicz socjologia edukacji : młodzież, walka pokoleń, typologia grup, itd...

SOCJOLOGIA EDUKACJI                                                                                                                      14.11.2011

WYKŁAD DR MUSIELEWICZ

Kto to jest młody?

Podstawowe...

plik doc

Słownik pojęć socjologicznych

socjologia
Słownik Pojęć Socjologicznych Asertywność – sztuka wyrażania naszych myśli, oraz dbania o przestrzeganie należnych nam praw, bez naruszania praw innych osób. Asertywność to umiejętność, którą nabywa się z biegiem czasu, a nie cecha osobowa. Jest to również zachowanie, które sprzyja kształtowaniu równości międzyludzkich, umożliwiając nam działanie w naszym najlepszym interesie, obronę własnego stanowiska, swobodne wyrażanie uczuć. W. Kisie-Dorohinicki, Antymobbing. Walcz o swoj...

plik doc

Kultura polityczna

Jest to rozdział z książki prof Władysława Szostaka dotyczący kultury politycznej
8.3. Kultura polityczna Więcej problemów poznawczych powiązanych jest z użyciem kategorii kultury politycznej w języku politologii. Słowo ?kultura" pojawia się w naszym języku w pierwszej połowie XIX wieku15. Jest to więc określenie dość stare, stosowane głównie w języku potocznym i publicystycznym. W języku politologii używane ono było przez polskich konserwatystów, od odzyskania niepodległości16. W okres...

plik doc

Historia - Polska po II wojnie światowej 2

opracowanie tematów na ćwiczenia z Historii Polski XXwieku
Sytuacja Polskiego kościoła Katolickiego po II wojnie światowej Wprowadzone po II wojnie światowej w Polsce rządy komunistyczne programowo i ideologicznie były wrogo nastawione do Kościoła i religii. Dlatego też aż do 1989 roku walczyły one z polskim katolicyzmem i milionami jego wyznawców. Poza tym cały czas ograniczały one wolności obywatelskie, w tym zabraniały społeczeństwu łączenie się w grupy. Nielegalne były, więc jakiekolwi...

plik doc

REWOLUCJA 1905-1907 W ROSJI

REWOLUCJA 1905-1907 W ROSJI
rewolucja 1905-1907 W ROSJI rewolucja lutowa i październikowa w 1917 roku w rosji1. Przyczyny rewolucji 1905-1907 w RosjiA) kryzys ekonomiczny: bankructwa przedsiębiorstw, bezrobocie, klęski głodu; strajki, chłopi domagali się ziemi obszarniczejszybki rozwój kapitalizmu i powstawanie klasy robotniczejpowstanie ruchów politycznych dążących do obalenia caratu, wprowadzenia reform politycznych i ekonomicznych - Konstytucyjni Demokraci (kadeci), Socjal-Demokra...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,