plik doc

Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt


1 Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1.       Wprowadzenie do psychologii społecznej ..................................................................................................... 2 2.       Metodologia: proces przeprowadzania badań ............................................................................................... 3 3.       Dysonans pozna...

plik doc

Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich XIX/XX w

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie.
Temat: Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z przemianami cywilizacyjnymi i społecznymi na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku       Cele szczegółowe: - uczeń zna terminy Młoda Polska, neoromantyz...

plik doc

Zespół Sudecka

Zespół Sudecka opis
Zespół Sudecka       Pourazowe rozrzedzenie kości, jest schorzeniem o nieznanej etiologii i dotyczy najczęściej kości stopy, stawu skokowego, okolic nadgarstka i ręki. Dochodzi do bolesnego obrzmienia tkanek przystawowych co powoduje znaczne ograniczenie ruchu w stawie. Ostry zapalny zanik kości może pojawić się po złamaniach kości, urazach stawów, odmrożeniach, oparzeniach, a także po uszkodzeniach nerwów, przy zbyt ściśle założonym opatrunku unierucham...

plik doc

Zespół Volkmanna

Zespół Volkmanna opis
Zespół Volkmanna (zespół Volkmana,przykurcz ischemiczny Volkmanna,contractura ischemica) Jest spowodowany postępującym zwyrodnieniem mięśni i nerwów w następstwie niedokrwienia kończyny. Przykurcze mięśni i porażenia nerwów są objawami wtórnymi. Występuje jako powikłanie po:       złamaniu nadkłykciowym k.ramiennej zwłaszcza w typie wyprostowanym       złamaniach obu kości przedramienia       w zwichnięciu stawu ł...

plik doc

Wizja społeczeństwa idealnego

referat z filozofii
PLATON Filozof grecki (427-377r.p.n.e.), żyjący w czasach rozkwitu Aten w atmosferze najwyższej kultury starożytnej. Pochodził ze znakomitego arystokratycznego rodu. Na czele jego filozofii stało pojęcie idei, duszy i dobra. Żył w czasach demokracji ateńskiej. Zwrócił uwagę na coraz bardziej pogłębiające się nierówności społeczne. Był bardzo krytyczny wobec ateńskiego ustroju, dlatego też pragnął stworzyć wzorzec idealnego państwa, opartego na sprawiedliwości oraz porz...

plik doc

Portret współczesnej polskiej kobiety

Portret polskiej kobiety na przykładach, własne obserwacje.
Portret współczesnej polskiej kobiety. Styl życia, kod ubraniowy, moja własna obserwacja.       Kiedy spojrzymy na nasze mamy i babki, na myśl przychodzi nam jedno stwierdzenie „Matka-Polka”. Nie bez przyczyny. Jeszcze nie tak dawno w naszym kraju panował dosyć wyraźny podział między zadaniami kobiet i mężczyzn, przy czym to dla pań zostawiane były takie obszary jak kuchnia, dzieci, pranie, sprzątanie, prasowanie...

plik doc

?Wpływ grupy rówieśniczej na proces niedostosowania społecznego?.

praca zaliczeniowa jak w temacie - terapia zajęciowa
Człowiek żyje w środowisku społecznym, które tworzone jest przez ludzi. Oddziaływuje ono na jednostkę od pierwszych chwil, po jej narodzeniu. W miarę dorastania człowiek poszerza krąg swego działania, wchodzi w kontakty z innymi ludźmi. Dzięki nim poznaje obowiązujące w danej grupie wzory zachowania, nie zawsze o charakterze pozytywnym. Środowisko społeczne stanowi ogół warunków i czynników rzeczowych i osobowych, powstających w wyniku...

plik doc

?Rola pracy w życiu człowieka i społeczeństwa?

praca zaliczeniowa z socjologii - terapia zajęciowa
Praca jest formą działania odgrywającą szczególnie ważną rolę. Rozumiana jest jako celowa działalność człowieka polegająca na przekształceniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Człowiek jako jedyny przetwarza dobra przyrody dla swoich potrzeb. Pojawia się uczucie sprawstwa (ja coś wnoszę).Jest też formą pozostawienia po sobie czegoś dla świata. Praca jest sposobem wyrażania siebie( tj. artyści). Praca jest...

Ostatnie wyszukiwania