plik doc

specjalizacja, pielęgniarstwo


BANK PYTAŃ ? blok ogólnozawodowy specjalizacyjny. 1. Etyka jest to: nazwa dyscypliny filozoficznej zajmującej się analizą wartości i powinności moralnych, nauka o zachowaniu się pracowników, nauka badająca i opisująca życie moralne społeczeństwa, odpowiedź ?a? i ?c?. 2. Etyka posługuje się następującymi pojęciami: wartość materialna, wartość moralna, norma moralna, odpowiedź ?b? i ?c?. 3. Wartość moralna jest to: stosunek człowieka do innej osoby, stosunek c...

plik doc

bank pytań

specjalizacja
BANK PYTAŃ ? blok ogólnozawodowy specjalizacyjny. 1. Etyka jest to: nazwa dyscypliny filozoficznej zajmującej się analizą wartości i powinności moralnych, nauka o zachowaniu się pracowników, nauka badająca i opisująca życie moralne społeczeństwa, odpowiedź ?a? i ?c?. 2. Etyka posługuje się następującymi pojęciami: wartość materialna, wartość moralna, norma moralna, odpowiedź ?b? i ?c?. 3. Wartość moralna jest to: stosunek człowieka do innej osoby,...

plik doc

Czego oczekuje współczesny czytelnik

wypracowanie
Temat: Śmiech, refleksja, świata opisanie... Czego oczekuje od literatury jej współczesny odbiorca? Jest coś, czego - uważając się za współczesnego odbiorcę literatury - nie oczekuję od niej z pewnością Przepisu na życie, wyjaśniania świata, czyli odpowiedzi bez pytań. Ponieważ pytania pomagają odnaleźć własną definicję, a dogmatyczna podana do wierzenia definicja zamyka umysł w klatce zgody lub wyrzuca poza nią buntem. A jeśli dogmat okaże się prawdziwy, to jakże trudno po...

plik doc

Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall \'Zdążyć przed Panem B

wypracowanie
Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall ?Zdążyć przed Panem Bogiem?. Hanna Krall słynna warszawska dziennikarka oparła książkę ?Zdążyć przed Panem Bogiem? na reportażu przeprowadzonym z Markiem Edelmanem, ostatnim żyjącym przywódcą powstania w getcie warszawskim. Utwór Hanny Krall ma charakter dokumentalny, jest relacją bezpośredniego, wiarygodnego świadka uczestnika wydarzeń w getcie. Specyficzną cechą tego reportażu jest zupełny brak komentarza odautorskiego. Au...

plik doc

Powstanie świata wg.Biblii

Konspekt lekcji języka polskiego podręcznik \"Między nami\"
Aldona Kowalczyk Kolegium Nauczycielskie UMCS Radom Konspekt lekcji języka polskiego klasa 1 gimnazjum Temat: Powstanie świata według Biblii. Strategie- emocjonalna, poszukująca Metody ? słowne ( poszukujące ? heureza), działań praktycznych Forma pracy ?jednostkowa, zbiorowa Środki dydaktyczne ?podręcznik ?Słowa na czasie? wyd. Nowa Era, blok rysunkowy, kredki . Cele: - Zapoznanie się z Biblią Uczeń wie...

plik doc

PYTANIA NA EGZAMIN Z SOCJOLOGII

DOBRE NA ŚCIĄGE
. - każde pytanie musi mieć jeden punkt odniesienia nie wolno pytać o kilka rzeczy, pytanie musi mieć charakter konkretny, skonkretyzowane. Odpowiedzi nie mogą być ogólnikowe Ogólnikowe, -muszą być pytania filtrujące np. czy palisz odp. Tak, cd pyatania ile palisz... -czy to pytania otwarte czy zamknięte, pytania zamknięte to gotowa kateperia od...

plik pdf

Czarodziejska góra t.II


Tomasz Mann - Czarodziejska Góra. Skanował, opracował i błędy poprawił Roman Walisiak. Tom Drugi. Rozdział szósty. Zmiany. Czym jest czas? Tajemnicą - bo jest nierealny; a wszechpotężny. Jest warunkiem zjawiskowego świata, jest ruchem zespolonym i przemieszany z istnieniem realnych ciał w przestrzeni i z ich ruchem. A czy nie byłoby czasu, gdyby nie było ruchu i ruchu, gdyby nie było czasu? Pytania i pytania. Czy czas jest funkcją przestrzeni? Czy też odwrotnie, Czy raczej są z sobą iden...

plik doc

Kwestionariusz osobowy bohaterów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego

Jest to przedstawienie głównych bohaterów \"Przedwiośnia\" Stefana Żeromskiego. Mam nadzieję że ta notatka się komuś przyda :)
CezaryCzaruśJadwigaSewerynPostaciowanie bezpośrednieDane personalne (wiek, płeć, sytuacja rodzinna, społeczna)mężczyzna, samotny, mający trudności z wyborem własnej drogimiał lat 14, mieszkał z matką i ojcem, w Baku zamożnykobieta, około 40 lat, żona Seweryna - Polskamąż Jadwigi, syn Cezary, pracował jako urzędnik, w średnik wiekuWygląd zewnętrznyszczupły, przystojn...

plik doc

Teoria literatury - Hermenutyka

Omówienie tegoż artykułu.
Hermeneutyczny wymiar podstawowych pytań estetyki - Co oznaczał grecki termin hermeneutyka? - Dla sofistów: objaśnianie dzieł, retoryka; Dla Platona: dialogiczność, anamneza (przypomnienie wiedzy wrodzonej ze świata idei); Dla romantyków: nauka o duchu; Dla modernistów: (Diltej) wczucie się w psychikę autora. Odrodzenie hermeneutyki w czasach nowożytnych: protestanci niemieccy XVII Zawsze rozumienie jest ?czyjeś? ? zależne od podmiotu (czas, mi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,