plik doc

Ustrój Aten i Sparty

Ustrój Aten i Sparty
GRECJA greckie ?polis?; termin polis, oznacza miasto-państwo, małą ojczyznę; w odniesieniu do antycznej Grecji, należy je rozumieć w następujący sposób: Grecja składała się z mniejszych miast, z których każde było państwem samo dla siebie; państwowość miast charakteryzowała się odrębnym ustrojem politycznym, odrębnym życiem publicznym, administracyjnym oraz prawnym każdego z polis, jak również odrębną gospodarką oraz kulturą każdego z ośrodków; w ramach państwa, poli...

plik doc

Historia myśli pedagogicznej

jest ok
1.Ideały wychowawcze w Grecji. Różnice między Atenami i Spartą. IDEAŁY WYCHOWAWCZE GREKÓW:·Ideał rycerza herosa jako atrakcyjny wzór wychowawczy. Był to potomek rodziny arystokratycznej, ambitny indywidualista o cechach przywódcy, poczuciu godności własnej i honoru, szanujący tradycję i obyczaj, wrażliwy na piękno, ciekawy świata, żądny sławy, mężny i odważny, ale roztropny, urodziwy i sprawny fizycznie, kochający życie i jego uroki, rodzinę i ziemię ojczystą, delikatny wobec k...

plik doc

Historia wychowania - pytania i odpowiedzi

Są to takie sprawdzające pytania, z historii wychowania, ale można na ich podstawie bardzo fajnie ogarnąć materiał.
      Czym był pentatlon i jakie ćwiczenia obejmował? Dyscyplina sportowa, pięciobój w skład którego wchodziły: biegi, skoki, rzuty dyskiem, oszczepem oraz zapasy.       Na czym polegało w starożytnej Grecji dążenie do osiągnięcia w wychowaniu młodzieży ideału kalokagatii? Kalokagatia – ideał wychowawczy (kalos – piękny, agahtos – dobry). Po...

plik doc

historia wychowania : starozytnosc do sredniowiecza

przydatne na kolokwium, polecam
OKRES HELLENSKI XXX-338 pne(Cheroneja, Macedonia wygrywa z Grecja) SPARTA, LIKURG W Sparcie było 2 krolow, i geruzja(rada starszych), Sparta była najwiekszym polis, bylo to panstwo dorow, mieszkali tam: pełnoprawni spartanie, heloci(niwolnicy), periojkowie(wolni bez praw), wychowanie leżało w interessie panstwa, dzieci stanowiły własność państwa, tylko zdrowe dzieci przezywały, była selekcja, wychowanie było grupowe(wychowywano hoplitów- ciezka piechote...

plik doc

Historia wychowania sem 1

HISTORIA WYCHOWANIA I MYŚLI PEDAGOGICZNEJ – wszystko w jednym 17CZE 1. Zakres i zadania historii wychowania - bada i przedstawia: + dziejowy rozwój wychowania i pedagogiki + dzieje praktyki pedagogicznej + dzieje myśli pedagogicznej - szeroko pojmowana historia wychowania - jest nauką erudycyjną + nauka o metodach, formach, treściach oraz organizacji wychowania w ustrojach i systemach oświatowych + nauka o genezie i historycznym rozwoju myśli pedagogicznej - przedmiot badań: +...

plik doc

praca maturalna- pary małżeńskie

praca na ustny polski, \"zaprezentuj wybrane pary małżeńskie\", omawia przykłady: Adam i Ewa, Penelopa i Odyseusz, Konrad Wallenrod, Dulscy, Kamizelka
Zaprezentuj wybrane literackie pary małżeńskie. Pismo Święte przynosi nam dwa opisy stworzenia człowieka. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, by byli dla siebie pomocą i by razem zasiedlali i uprawiali ziemię. Według pierwszego opisu stworzenia kobieta i mężczyzna są sobie równi. Drugi opis wprowadza zasadę zależności żony od męża. Bóg...

plik doc

Epikur, Spinoza - Filozofia

Porównanie filozofii Epikura i Spinozy.
EPIKUR O ŻYCIU SZCZĘŚLIWYM Życie Epikura (ok. 341 ? 270 p.n.e.) przebiegało w okresie szczególnie dramatycznym. Jako młodzieniec był on widzem narodzin i rozkwitu imperium Aleksandra Wielkiego. Jako dorosły człowiek był świadkiem jego rozkładu i walk o sukcesję po Aleksandrze. Ateny na jego oczach stały się obiektem wojen i przewrotów politycznych ? obce zabory i batalie partii politycznych, ciągłe zmiany rządów i ogólne spustoszenie kraju, potęguj...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,