plik docx

paradygmaty

paradygmaty pedagogiczne

PARADYGMATY

Paradygmat zbiór ogólnych i ostatecznych przesłanek w wyjaśnianiu jakiegoś obszaru rzeczywistości, przyjętych w społeczności uczonych przedstawicieli danej dyscypliny naukowej, a następnie upowszechniony jako wzór myślenia w normalnych zbiorowościach użytkowników nauki        *dotyczy bezpośrednio przedm...

plik doc

metody zbierania danych

wszystko z metod zbierania danych: badania jakościowe i ilościowe
Paradygmat stanowi o naucze.Kluczowe to co uznajemy za fakt zależy od naszego punktu widzenia. Zdaniem Tomasza Kurza to co uznajemy za fakt zależy od przyjętej przez nas perspektywy. Paradygmat- to wzorcowa teoria o zasadniczym znaczeniu dla danej nauki,która umożliwia badaczom przyjęcie założeń uznawanych za pewne i skupienie się na rozwiązywaniu problemów bardziej konkretnych.Paradygmat rządzi nauką. Stanowiska ontologic...

plik doc

Filozofia

Filozofia I rok (pedagogika specjalna)
Filozofia - pierwotnie oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości lub posiadanie mądrości. Obecnie filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi natury świata i człowieka. Filozofowie rozważają kwestie natury istnienia, rozumienia bytu i rzeczywistości (ontologia, metafizyka, teoria bytu), poznawalności rzeczywistości i prawdy (epistemologia czyli teoria poznania), moralności, powinności i koncepcji wartości (etyka oraz aksjol...

plik doc

Max Weber


Maxa Webera (1864 – 1920) trudno nazwać jedynie socjologiem; jego zainteresowania obejmują cały szereg różnych dziedzin. Weber urodził się i przez większość życia pracował naukowo w Niemczech. Był człowiekiem nadzwyczaj wszechstronnym. Oprócz socjologii zajmował się ekonomią, prawem, filozofią i historią porównawczą. Wiele prac poświęcił też problematyce nowoczesnego kapitalizmu i różnicom między społeczeństwem nowoczesnym a wcześniejszymi formami organizacji społecznej. Podobnie jak...

plik doc

Powtórka z NAUKI O POLITYCE

Nauka o polityce, nurty ontologiczne,metody badawcze
PARADYGMAT-zbiór pytań i odpowiedzi i fundamentalnym charakterze, sposób pozania badawczego dla danej osoby, kierunek w którym podążamy, opiera się na niekwestionowanych założeniach. NURTY ONTOLOGICZNE: NATURALIZM ANTYNATURALIZM Świat istnieje niezależnie Świat konstruowany społecznie Za źródło poznania uważa się przyrodę(badania różnych organizmów) Człowiek częścią rzeczywistości k...

plik doc

Pedagogika współczesna

Pedagogika współczesna
II. Założenia systemu chrześcijańskiego Wychowanie chrześcijańskie rozwijające się ok. 2000 lat, stało się aż do czasów nowożytnych podstawą tradycji wychowania europejskiego w ogóle, dlatego też powinno być dobrze poznane, aby zrozumieć, dlaczego jest często atakowane przez inne systemy. Człowiek wierzący stawia sobie za cel pełne, chrześcijańskie wychowanie, gdyż przyjął tę prawdę o człowieku i o jego życiowym powołaniu, której nauczył go Jezus Chrystus i która zaw...

plik docx

WDS rok 1 egzamin

Zagadnienia na egzamin z WDS-u 1 rok socjologii

1. Wiedza potoczna i wiedza naukowa.

Każdy człowiek rozporządza pewną wiedzą o tym jak jest skonstruowany świat społeczny go otaczający

- Na świat społeczny patrzymy z perspektywy małego wycinka rzeczywistości, z jakim mamy bezpośrednio do czynienia

plik doc

referat cyberprzestrzeń

referat o świecie cyberprzestrzeni w której przyszło nam żyć.
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Gr. III Bezczasowy czas Co może kryć w sobie cyberprzestrzeń? Osobiście myślę, iż jest coś nieokiełznanego. Cyberprzestrzeń staje się dla wielu ludzi drugim światem. Światem, w którym mogą ujawnić swoją prawdziwą naturę i gdzie nikt nie będzie ich za to szykanował. Wirtualna przestrzeń jest ucieczką od rzeczywistych problemów, jest wiedzą, informacją, rozmową. Można śmiało powiedzieć, że...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,