plik doc

Sokrates i jego uczniowie

Życie Sokratesa
SPIS TREŚCI I SOKRATES RYS HISTORYCZNY II POGLĄDY SOKRATES Poglądy etyczne Poglądy logiczne III SOKRATYZM IV UCZNIOWIE SOKRATESA Antystenes i Arystyp Platon V DOROBEK MYŚLI FILOZOFICZNYCH SOKRATESA I PLATONA VI BIBLIOGRAFIA I SOKRATES RYS HISTORYCZNY Sokrates, to jeden z najwybitniejszych greckich myślicieli starożytności. Był synem rzeźbiarza Sofroniskosa i akuszerki Fai...

plik doc

Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona

koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona
Koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona. Sokrates który żył w latach 469-399 p.n.e. był synem ateńskiego rzeźbiarza Soforniska oraz położnej Fianarety. Urodził się w Atenach w których sędził cale swoje życie oraz również tam zmarł. Na samym początku zajmował się filozofią przyrody oraz matematyki jednak później zarzucił ją. W swoim mieście cieszył się dużym autorytetem w którym działał jako moralista i polit...

plik doc

Apologia - Obrona Sokratesa

Praca na temat książki Platona \"Obrona Sokratesa\".
APOLOGIA – OBRONA SOKRATESA Bibliografia:       St. Kalinkowski, „Wczesnochrześcijańska apologia grecka (II-V w.). Zarys rozwoju, w: Atenagoras z Aten, przeł. Stanisław Kalinkowski, Warszawa 1985 IW PAX, s. 5-23.       I. Krońska, „Sokrates”, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2001.       R. Legutko, „Platon Obrona Sokratesa”, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2003.     &nb...

plik doc

ściąga obrona sokratesa

ściąga obrona sokratesa
Plato, Obrona Sokratesa, WSTĘP       Sokrates był niepopularny wśród „obrońców demokracji”, chwalił, arystokratyczny ustrój Spa-rty, Krety, Teb, Megary – gdzie władzy nie sprawowali losowo (czyli przypadkiem) wybrani lu-dzie, zmieniający się co chwilę.       karykatura Sokratesa w komedii Arystofanesa „Chmury”.       Sokrates nie pobierał za naukę opłat (wiedzieli o tym tylko najbliżsi i uczniowie), zwracał uwa-gę n...

plik doc

Sokrates i jego poglądy

Najważniejsze poglądy Sokratesa, informacje zaczerpnięte z \"Historia Filozofi\" W. Tatarkiewicz. Bardzo pomocniczne notatki.
SOKRATES Wbrew relatywizmowi Sofistów usiłował odnaleźć powszechne zasady poznania i działania. Poświęcił się działalności nauczycielskiej, uczył bezinteresownie. Uczył ludzi cnoty, inaczej mówiąc rozumu, aby przez to doprowadzić do cnoty. Ogół ludzi widział w nim dziwaka. Uważano, że jego działalność jest szkodliwa. POGLĄDY: Zajmował się tylko człowiekiem. Inter...

plik rtf

Sokrates

Notatka o Sokratesie
METODA ELENKTYCZNA: metoda zbiijania, uważał ją za "największy i najskuteczniejszy sposób oczyszczania umysłu" polegała na doprowadzeniu do absurdu, fałszywą tezę przeciwnika Sokrates przyjmował poważnie i pytaniami zmuszał do wyciągnięcia z tezy konsekwencji aż doprowadziły do twierdzenia sprzeciwnego z twierdzeniem powszechnie uznanym bądź z samą tezą pierwotną.

plik doc

Obrona Sokratesa - filozfia

Obrona Sokratesa - przemówie do Trybunu Ludowego
OBRONA SOKRATESA Szanowny Trybunie Ludowy, droga Rado Pięciuset! Stoję w dzisiejszym dniu przed Wami, ponieważ mój znakomity nauczyciel, a zarazem cudowny człowiek, Sokrates, jest chory. Zdecydowałem się go reprezentować, ponieważ nie wyobrażam sobie świata bez niego. Postaram się go obronić. Dam z siebie wszystko, aby udowodnić Wam, iż Sokrates jest niewinnym, fałszywie oskarżonym obywatelem Aten. Nazywam się Obra...

plik docx

Sokrates, bibliografia

Plik zawiera bibliografie Sokratesa.

Sokrates to grecki filozof, urodzony w 469 r. p.n.e. w Atenach. Bardzo był związany ze swoim miastem, w którym też w 399 r. p.n.e. tragicznie umarł. Właściwie całe życie tam spędził z wyjątkiem wypraw wojennych na których jako żołnierz dawał dowody odwagi oraz nieprzeciętnej postawy wobec zagrożenia. Prowadził życie nauczyciela, lecz inne niż to, które p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,