plik doc

socjologia referat życie na przemiał

referat na podstawie fargmentu książki Baumana
Referat Socjologia: Korzystałam z ksiązki Baumana „Życie na przemiał” w której został opublikowany raport JOSEPH ROWN TREE FOUNDATION, z którego wynika, że: *liczba młodych ludzi borykających się z depresją podwoiła się w ciągu ostatnich 20lat, ponieważ setki tysięcy osób poczuły, że możliwość osiągnięcia stale rosnącego poziomu edukacji i zamożnośći jest poza ich zasięgiem. *W 1981 roku osoby które urodziły się w 1958roku wypełniły ankietę...

plik doc

socjologia edukacji

wykłady
Nowa socjologia edukacji PWSIiP w Łomży Praca Socjalna sem. VI Studnia niestacjonarne Anna Żabińska Joanna Wyrzykowska PODSTAWOWE POJĘCIA socjologia – nauka badające struktury, procesy i reguły, które łączą i dzielą ludzi; tworzą lub są przejawem więzi ludzkich – Comte; edukacja - ogół procesów, których celem jest zmienianie ludzi przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących w społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych; SOCJOLOGIA EDUKCJI   &...

plik docx

socjo

;)

SOCJOLOGIA EDUKACJI 10.02.2013 WYKŁAD

  1.  RODZINA

Funkcjonowanie rodziny dawniej a dzisiaj jest zupełnie inne. Różnice przyczyny ekonomiczne, kulturowe, transformacyjne.  Definicja rodziny ulega zmianie, Rzeczywistość społeczna zmienia rozumienie rodziny. Rodzina jest to grupa społ...

plik doc

meighan

socjologia
EDUKACYJNE SZANSE ŻYCIOWE - jako prawdopodobieństwo tego, że osoba o określonym statusie osiągnie określony cel lub poniesie określone niepowodzenia. Szanse życiowe to prawdopodobieństwo uzyskania społecznie cenionych dóbr- majątku, władzy, prestiżu, edukacji czy zdrowia. Edukacyjne szanse życiowe uzależnione są od wielu czynników, takich jak: płeć, klasa społeczna, pochodzenie etniczne, przynależność do mniejszości, wielkość rodziny, wykształcenie, wyposażenie rodziców, szkoły,...

plik odt

socjologia

2. Ideologie edukacyjne( pojęcie ideologii edukacyjnej, klasyczny podział ideologii( Reynor, Cosin) typy nauczycieli Bennet i Jordan)
2. Ideologie edukacyjne( pojęcie ideologii edukacyjnej, klasyczny podział ideologii( Reynor, Cosin) typy nauczycieli Bennet i Jordan) Ideologie edukacyjne: Zbiór idei i przekonań wyznawanych przez ludzi na temat formalnych ram edukacji, zwłaszcza szkolnictwa i często przez rozszerzenie tego terminu lub przez implikację – także na temat nieformalnych aspektó...

plik doc

Projekt badawczy

Projekt badawczy, wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego Typ projektu – własny Tytuł projektu badawczego : Młodzież wobec pracy, wyobrażenia i realia. Studium przypadku na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego.       Dane wnioskodawcy : Imię i Nazwisko : Anna Kowalska Miejsce, kierunek i rok studiów : Uniwersytet Warm...

plik docx

RUCHY SPOŁECZNE ? DŻIHADYZM

RUCHY SPOŁECZNE ? DŻIHADYZM

RUCHY SPOŁECZNE DŻIHADYZM

Ruchy społeczne wyróżniane są przez dwie właściwości:

  1. Jest cel. Do którego zrealizowania dążą, a tym celem jest jakiegoś rodzaju wielka zmiana społeczna
  2. Mają one formę niezinstytucjonalizowanych i nie sformalizowanych organizacji...

plik doc

interdyscyplina w edukacji

interdyscyplina w edukacji
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Kierunek: Pedagogiczny Specjalność: Resocjalizacja klasa I gr. 2 Agata Kościelak ISTOTA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ NAUKI O EDUKACJI Szczecin 2008 Spis treści :       Co to jest interdyscyplina?       dziedziny wychowania       cele diagnozy interdy...

plik doc

Humanistyczne wartosci turystyki i rekreacji

...
Humanistyczne aspekty w turystyce i rekreacji. Socjologia to nauka o kulturze, która zajmuje się wartościami społecznymi, którą jest człowiek, osobnik lub zrzeszenie, rozpatrywany jako podmiot działania ludzkiego. Nauka ta zajmuje się działaniem świadomym, więc jest typowo humanistyczna. Zakres badań socjologicznych turystyki obejmuje turystów, ich motywacje, przyczyny wyjazdów, typy zachowań, przemiany osobowości pod względem zachowań. Turystykę zarówno jako system i jako proces,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,