plik doc

socjologia wychowania

opracowanie zagadnien na kolosa
Środowisko społeczne i środowisko wychowawcze. Środowisko społeczne jest pewnym układem obiektywnym, w którym między elementami środowiska zachodzą pewne relacje. Jednostki wchodzą w różne role społeczne, a także wpływają na siebie, na swoje otoczenie, będąc jednocześnie odbiorcami tych wpływów. Środowisko społeczne ma określoną strukturę, funkcjonuje w określony sposób, zachodzą w nim określone relacje. Ulega ono ciągłym zmianom. Każda jednostka ma inne...

plik pdf

Socjologia wychowania - wykład 1

Moje notatki z wykładu;)
/,/f/Ui7/ - r/"ąs-Erug ?a6.rg rk/ ?,ch,,dOle47/ soeFo/o€l 2 o4tolur? urcHo/łeillt? *.7 P,grlłs ,ryłf - te /$-, ł lv,,u, ie paeL&: ui s,S c4 eovat7; ,ę i,s/cł,/( c*r, bfż rw7a.&o //,:łofr.r,, Ćo.n,te v,esł //?u/s,e h/ ,{/d.,r,el," F,.,,t^,,Ę s,3 rc4rz{.1 rnrsz,korT ( coTblcT"z ?'7** ,eh- r rlte,cla-ł kb'e,ł,, ,OraX /,-l ÓA,q?lrk, / I.,6r,l/,,t, ł z(j,ryzcwz.ern,s/z,.',łcąo/p- n14 V'esxcrc .ą,4e br trilueVo ,Lc:ct,:e&u b/ a7ulo7,%,?l ?...

plik doc

socjologia wychowania

streszczenie socjologi wychowania -I rok
SOCJOLOGIA WYCHOWANIA Sposób definiowania socjologii, czym się ona jest: Socjologia wychowania wyłoniła się z socjologii w okresie międzywojennym. W latach 60 socjologia się rozwinęła i rozpoczęto badania nad socjologią wychowania. Socjologia wychowania koncentruje się na społecznym wychowaniu. W Polsce socjologia rozwinęła się dosyć późno. I. Społeczeństwo wychowujące ? jest to proces społeczny na przeprowadzenie badań socjologicznyc...

plik doc

socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu

socjologi wychowania-notatki do egzaminu
1.kiedy powstała soch.wych? 2.Srodowisko wychowawcze to taki TYP ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO, które grupa wytwarza dla osobnika, który ma zostać jej członkiem      w jego obrębie można wyróżnić 3 podstawowe elementy: osoby (nauczyciele, wychowawcy, rodzice, bohaterowie dzieciństwa) Grupy społeczne ? społeczność sąsiedzka, rówieśnicy, klasa szkolna Instytucje (szkoła, środki masowego przekazu) St.Kowalski: Środowi...

Ostatnie wyszukiwania