plik doc

Socjologia edukacji w. 1

Wykład z Socjologii edukacji
WYKŁAD 1. (06.10.2009) Socjologia edukacji jako dyscyplina teoretyczna. Historia, korzenie. Korzeni tego przedmiotu poszukuje się w dziełach Durkheima. W tym samym okresie ok. XIX w. w Niemczech rozwijała się tzw. pedagogika społeczna (wychowanie państwowe). W USA widoczne było praktyczne nastawienie na rozwiązywanie problemów społecznych. Koniec XIX ? XX w. rozwijała się socjologia pedagogiczna ? odwoływano się do pragmatyzmu (Dewey). Radyk...

plik doc

Socjologia edukacji w. 2

Wykład z Socjologii edukacji
WYKŁAD 2. (13.10.2009) SOCJALIZACJA 5 typów koncepcji: 1) teoria psychoseksualna ? Freud 2) teoria rozwoju jaźni i tożsamości społecznej ? Nead 3) teoria internalizacji przez człowieka systemów wartości ? Durkheim 4) teoria kognitywnego rozwoju człowieka ? Piaget 5) teoria psychospołecznego rozwoju człowieka ? Erikson Durkheim Socjalizacja ? społeczny mechanizm transmisji wartości, kultury, wzorów organizacji społeczeństwa jako element świado...

Ostatnie wyszukiwania