plik doc

Socjologia

Książka Giddens\'a pt. \"Socjologia\"
Anthony Giddens SOCJOLOGIA Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie Przekład Joanna Gilewicz Zysk i S-ka Wydawnictwo Tytuł oryginału Sociology. A brie/but critical introduction Copyright ? by Anthony Giddens 1982, 1986 AU rights reserved Copyright ? for thc Polish translation by Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c, Poznań 1998 Copyright ? for the cover illustration by Pierre Vaulhey/SYGMA via AXXA International Sp. z o.o., Agencja Fotograficzna F...

plik doc

socjologia i psychologia

socjologia i psychologia
WYKŁAD 1 Psychologia-osobowość człowieka, wszystko co jest charakterystyczne dla jego działania. Socjologia-człowiek z szerszej perspektywy; wpływ czynników zewnętrznych na człowieka np. kultura, inni ludzie. Psychologia ma długie dzieje ale krótką historię (100-letnią). Jest to naukowe badanie zachowania człowieka, szuka odpowiedzi na pytania: jaka jest jego natura? jak to wpływa na jego zachowanie?. Jako nauka wywodzi się z filozofii, czerpie informacje z antro...

plik doc

Znaniecki Socjologia wychowania konspekt

Konspekt ze wstępu z ksiązki Floriana Znanieckiego \"Socjologia wychowania\"
Konspekt Florian Znaniecki ?Socjologia wychowania? - wstęp Wychowanie pozbawione aspektów pedagogicznych i planów jest jedynie okresleniem pewnych czynności wykonywanych przez pewnych ludzi zamiarem wywołania, zahamowania lub zmodyfikowania zaraz lub w odległej przyszłości czynności pzez wychowanka. Jest czynnością mającą na celu wywrzeć wpływ na innego czlowieka. Wychowanie postrzegane jako działalnośc społ...

plik doc

socjologia edukacji... wykłady

wykłady z całego roku - SOCJOLOGIA -
SOCJOLOGIA EDUKACJI Treści programowe wykładów: Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji. Socjologia edukacji ? przedmiot, problemy, funkcje. Nowoczesne społeczeństwo ? nowoczesna osobowość społeczna. Socjalizacja: cechy, zasady, stadia, odmiany, efektywność, słabe ogniwa socjalizacji, teorie socjalizacji. Rola społeczna Postawa: rodzicielskie, społeczne, interpersonalne, postawy wobec norm społecznych i prawnych. Paradygmaty soc...

plik doc

socjologia

socjologia pytania odp
      CO TO JEST NAUKA I CZY SOCJOLOGIA JEST NAUKĄ? Nauka -własny przedmiot badań -własny system pojęciowy -własne metody badań -własne teorie opisujące i wyjaśniające przedmiot badań Przedmiot badań nauki stanowi naczelne kryterium określające rację jej istnienia Socjologia jako dyscyplina naukowa narodziła się w 1838 r. Za jej ojca uważany jest August Comte. Wprowadził on nazwę „socjologia” do obiegu publicznego i sformułował program nowej nau...

plik odt

socjologia przestępczości

socjologia przestępczości UŁ
SOCJOLOGIA PRZESTĘPCZOŚCI ZRÓŻNICOWANE UJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI Przestępczość jest pokaźną sferą zachowań społeczno – patologicznych. Przestępczość pospolita, narkotykowa, związana z systemem korumpowania czy fałszerstwa kończąc na przestępczości zorganizowanej. Są to zjawiska definiowane jako dewiacyjne (prostytucja) i przestępcze (prostytucja nieletnich). Czerpanie korzyści czy zmuszanie do prostytucji jest już przestępstwem. Przestępstwo może być pojmowane w r...

plik doc

czym jest socjologia

co to jest socjologia
Czym jest socjologia? Socjologia jako dyscyplina naukowa narodziła się w pierwszej połowie XIX wieku. Za jej ojca uważany jest August Comte (1798-1857). Wprowadził on nazwę „socjologia" do obiegu publicznego i sformułował program nowej nauki. Wiek XVIII może być zresztą zasadnie uznany za wiek zapowiedzi socjologii. To wtedy zrodziła się myśl, że istnieją jakieś prawa naturalne rządzące zachowaniami ludzi, a w konsekwencji zjawiskami społecznymi, i pojawiła się wia...

plik docx

Socjologia

socjologia

Socjologia jest to nowa nauka na bardzo stary temat. Ma krótką historię, ale długą przeszłość. Jest to nauka o społeczeństwie i prawach rządzących społeczeństwem.

Znajomość wiedzy socjologicznej

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,