plik doc

socjologia kilka zagadnien na egzamin


Kapitał kulturowy - to pojęcie wprowadzone przez francuskiego socjologa Pierre Bourdieu na określenie idei, wiedzy, umiejętności i przedmiotów o wartościach kulturowych, jakie ludzie nabywają, w czasie uczestnictwa w życiu społecznym. Wyraża się on w pierwszym rzędzie w językowych i kulturowych kompetencjach jednostki. Wg Bourdieu występuje w trzech podstawowych formach: ucieleśnionej (embodied) - jako długotrwałe dyspozycje ciała i umysłu, w tym w szczególności tzn. "dobre maniery"...

plik doc

socjologia niektore pojecia


Trauma kulturowa ? wstrzas powodowany zmiana spoleczna, który dotyka domeny kultury, a w konsekwencji tozsamosci zbiorowe i jednostkowe. Sekwencja traumatyczna ? proces pojawiania sie, rozprzestrzeniania i zakorzeniania traumy, a nastepnie podejmowania strategii zaradczych prowadzacych do przezywciezenia traumy. Anomia sukcesu ? zaburzenie rutynowych sposobow postepowania, skal oczekiwan i aspiracji,wzorow konsumpcji ? przez nagle wzbogacenie sie. Zmiana spoleczna ? roznica miedz...

plik doc

ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 1


ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? Wstęp -W kulturze skandynawskiej i wielu innych akty wymiany i umowy dokonywano w formie podarunków, w teorii dobrowolnych, w praktyce-obowiązkowo ofiarowanych i odwzajemnianych -badania nad Polinezyjczykami-ukazanie jak bardzo w dziedzinie prawa i gospodarki są oni odlegli od stanu natury -przeważnie to zbiorowości a nie jednostki zobowiązują się wzajemnie, wymieniają i zawiązują umowy -tym co grupy wymieniają nie...

plik doc

ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 2


Pozostalo?ci Tych Zasad w Staro?ytnych Prawach i Starozytnych Gospodarkach 1.Fakty: Wszystkie przedstawione fakty w poprzenich artyku?ach zgromadzone s? w dziedzinie zwanej-ETNOGRAFI? - fakty maj? warto?c socjologiczn? -pozwalaj? zrozumiec pewien moment ewolucji spo?ecznej. - fakty s? donios?e dla hist. Spo?. 2.Prawo osobowe i prawo rzeczowe - Teoria nexum- to najdawniejsza umowa prawa rzymsk.,któr? Huwelin zbli?y? do germa?skiego wadium - teoria zaklada i? osobnik który otrzyma?...

plik doc

ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 3


WNIOSKI 1.Wnioski z zakresu moralno?ci rzeczy, poza swoj? warto?ci? sprzeda?n?, maj? jeszcze warto?? uczuciow? osoba, która otrzyma?a dar nieodwzajemniony czuje si? poni?ona zaproszenie nale?y odwzajemnia?, tak samo jak ?grzeczno??? cz??? naszego ludu zachowuje si? stale tak jak rodziny wiejskie z Lotaryngii, które ?y?y najskromniej, ale w czasie wyprawiania ?lubów, komunii czy pogrzebów rujnowa?a si? dla go?ci ka?de zaproszenie powinno by? przyj?te, odmowa by?a z?ym znakiem rzec...

plik doc

ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 4


ZASIEG SYSTEMU HONOSC, GODNOŚĆ, PIENIĄDZ 1.Reguły szczodrości. Andamany W 1906r. Brown obserwował mieszkańców Wysp Andamańskich ? opisał ich zwyczaje tj. okazywaną sobie przez grupy lokalne gościnność, odwiedziny, święta, jarmarki które służą wymianom dobrowolnym i obowiązkowym [handel jednym produktem w zamian za inny], wymiany te mają również cel moralny tj. wytworzenie uczuć przyjacielskich . -Nikomu nie przysługuje wolność odrzucenia ofiarowanego podarunku. -Wszyscy ?kobiety...

plik docx

Socjologia zagadnienia na kolokwium

TWÓRCY SOCJOLOGII, POJĘCIA

Środowisko społeczne, względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój, zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego, ja...

Ostatnie wyszukiwania