plik doc

Socjologia Sztompka Socjalizacja

(:
Socjalizacja i kontrola społeczna W dotychczasowych rozważaniach zastosowaliśmy kolejno kilka perspektyw -działaniową, strukturalną, grupową, kulturową - starając się pokazać, jak uzupełniają się one wzajemnie, tworząc coraz pełniejszy i wielostronny obraz życia społecznego. Ale abstrahowaliśmy dotąd od jednego niezwykle ważnego czynnika-czasu. Analizowaliśmy składniki społeczeństwa, relacje między nimi, złożone sieci takich relacji, struktury tworzące z elementów odrębne społeczne ' ca...

plik doc

CZłowiek.Twórczość.Projektowanie.Resocjalizacja

potrzebne do pedagogiki resocjalizacyjnej tyt. ksiązki \"Metody twórcze resocjalizacji\" K.
Człowiek. Twórczość. Tożsamość. Projektowanie resocjalizacji. Możemy wyróżnić trzy podstawowe podmioty, które stanowią istotę projektowanych w książce zabiegów resocjalizacyjnych. Są to: człowiek, twórczość i tożsamość. Nadają one symbolicznego a zarazem alternatywnego wymiaru zmierzającej do ich urzeczywistnienia twórczej resocjalizacji. 1. Człowiek jako sens wychowania...

plik pdf

resocjalizacja

Czy resocjalizacja ma sens
Czy resocjalizacja ma sens? Resocjalizacja jest procesem bardzo ważnym w społeczeństwie, ponieważ nie tylko pozwala na utrzymanie równowagi pomiędzy osobami niedostosowanymi a dostosowanymi społecznie. Stanowi pewną nadzieje, że system wymiaru sprawiedliwości nie będzie tylko surowym narzędziem wymierzonym w społecznie nieprzystosowane osoby, ale także będzie budować w tych osobach odpowiednie wartości i normy. Jednakże czy owy proces jest skuteczny i daje pozyty...

Ostatnie wyszukiwania