plik doc

RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU

SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU
Łączność kosmiczna od samego początku była zdominowana przez satelity. Aż do niedawna nie wyobrażano sobie, iż można ją realizować inaczej niż za pośrednictwem wyniesionych na okołoziemskie orbity stacji satelitarnych. Przez ponad ćwierćwiecze powszechnie uznawano, iż najbardziej właściwe do tego celu są satelity geostacjonarne. Wszelkie sugestie innych rozwiązań traktowano jak herezję, a ich autorów, jak bujających w obłokach fantastów. Z chwilą przełam...

plik doc

klasyfikacja dsm-4

dsm-4
Klasyfikacja DSM-IV Zaburzenia diagnozowane zwykle po raz pierwszy w niemowlęctwie, dzieciństwie lub okresie dojrzewania       Zaburzenia uczenia się       Zaburzenie czytania (ang. Reading Disorder), kod: 315.00       Zaburzenie przyswajania matematyki (ang. Mathematics Disorder), kod: 315.1       Zaburzenie ekspresji pisanej (ang. Disorder of Written Expression), kod: 315.2       Zaburzenie ucz...

plik pdf

wykład polimery w kosmetyce

Polimery w kosmetyce wykład sum
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Zakł Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu POLIMERY W KOSMETYCE Dr n. farm. Eliza Główka eglowka@ump.edu.pl Luty 2011 Budowa polimerów poly = wiele merous = część, segment polimery = związki wielkocząsteczkowe M. Cz. Liczba atomów atomó Przykład: polietylen (PE) [-CH2-CH2-]n n – liczba jednostek podstawowych w makrocząsteczce makroczą 2 KLASYFIKACJA POLIMERÓW Szkło Szkł Grafit Diament...

plik doc

Higiena w zakładzie kosmetycznym

przestrzeganie zasad jakie obowiązują w zakładzie kosmetycznym oraz higiena zakładu
Monika Parzych Kosmetyka HIGIENA W ZAKŁADZIE KOSMETYCZNYM Czystość i higiena to najważniejsze kryteria jakie musi spełniać każdy salon kosmetyczny. Konieczne jest zachowanie higieny do prawidłowej pracy w salonie. Co to właściwie jest higiena? Higiena- (z greckiego hygienos- zdrowy) jest inderdyscyplinową nauką o zdrowiu oraz niedopuszczanie do wystąpienia cho...

plik docx

SM

SM

Do SM dochodzi-na-skutek uszkodzenia osłonki mielinowej, która normalnie ułatwia przewodzenie w układzie nerwowym (A). Zniszczenie mieliny prowadzi do zaburzeń przekazywania informacji, czyli pojawiają się objawy neurologiczne (B). Po latach u części pacjentów dołącza się trw...

plik doc

Pytania na egz z onkologii - położnictwo USM dzienne

Pytania na egz z onkologii - położnictwo USM dzienne
Najczęściej występującymi nowotworami jajnika są: a) nowotwory gonadalne b) nowotwory przerzutowe c) nowotwory nabłonkowe d) nowotwory z podścieliska jajnika e) nowotwory terminalne Źródło: T. Opala ?Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów?, PZWL W-wa 2003 Czynniki ryzyka raka jajnika: a) niepłodność, wielokrotna stymulacja jajeczkowania w programie In vitro, doustna antykoncepcja, kobiety mniej...

plik rtf

Zmysł smaku


ZMYSŁ SMAKU BUDOWA JĘZYKA       Język składa się z nasady umocowanej do dna jamy ustne       Największa część języka tworzy Trzon       Na powierzchni górnej między nasadą i trzonem języka przebiega bruzda graniczna       Wzdłuż grzbietu języka biegnie bruzda pośrodkowa, służąca jako droga odpływu śliny do gardła       Migdałek językowy utworzony jest przez zespół mieszków sięgających ku tyłowi prawie do...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,