plik doc

trucizny i ich rodzaje

Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć. Substancje uchodzące za szkodliwe.....
Trucizny i ich rodzaje Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć. Substancje uchodzące za szkodliwe wywołują okr...

plik doc

trucizny i ich rodzaje

Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć. Substancje uchodzące...
Trucizny i ich rodzaje Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć. Substancje uchodzące za szkodliwe wywołują określone efekty...

plik doc

higiena nauki i pracy pielegniarki

opis prawidlowej higieny pracy pielegniarki
Temat : Higiena pracy i nauki pielęgniarki Higiena pracy zajmuje się środowiskiem pracy i różnymi czynnikami występującymi w miejscu zatrudnienia. Środowisko pracy to zespół warunków środowiska, w którym odbywa się proces pracy. Na materialne środowisko pracy składają się czynniki: fizyczne, chemiczne i biologiczne Na niematerialne zaś – psychospołeczne i ergonomiczne, związane ze sposobem wykonywania pracy. Warunki pracy są określane jako...

plik doc

higiena pracy pielęgniarki

bhp w pielgniarstwie
Temat : Higiena pracy i nauki pielęgniarki Higiena pracy zajmuje się środowiskiem pracy i różnymi czynnikami występującymi w miejscu zatrudnienia. Środowisko pracy to zespół warunków środowiska, w którym odbywa się proces pracy. Na materialne środowisko pracy składają się czynniki: fizyczne, chemiczne i biologiczne Na niematerialne zaś – psychospołeczne i ergonomiczne, związane ze sposobem wykonywania pracy. Warunki pracy są określane jako zespół czynników wystę...

plik doc

astma oskrzelowa

dane o astmie oskrzelowej
Astma Jest to choroba dróg oddechowych: która usposabia je do nadmiernego zwężania się w odpowiedzi na rozmaite bodźce prowokujące. którą cechuje przewlekły stan z naciekiem przez limfocyty, eozynofile i komórki tuczne, połączony ze złuszczaniem się nabłonka oraz zgrubieniem i przebudową tkanek w obrębie ścian dróg oddechowych. charakteryzująca się wzmożoną reaktywnością drzewa oskrzelowego na rozmaite bodźce. Objawiająca się przede wszystkim: dusznością n...

plik docx

szkodliwość cytostatyków

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO DS. PIELĘG. ONKOLOGICZNEGO W SPRAWIE SPORZĄDZANIA CYTOSTATYKÓW

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO DS. PIELĘG. ONKOLOGICZNEGO W SPRAWIE SPORZĄDZANIA CYTOSTATYKÓW

Podstawowe zasady sporządzania cytostatyków są jednoznaczne i podobne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tylko bezwzględne ich przestrzeganie daje gwarancje otrzymywania leków należytej jakości, bez narażenia...

plik doc

Dekontaminacja

Dekontaminacja trucizn, odtrutki z bibliografią
Dekontaminacja (Pierwotna eliminacja trucizny) Definicja. Proces polegający na usunięciu lub/i zneutralizowaniu substancji toksycznej. Polega na usuwaniu z powierzchni ciała ludzkiego błon śluzowych oczu, nosa i ust substancji promieniotwórczych, środków trujących i biologicznych. Dekontaminacja ma na celu przerwanie narażenia organizmu na czynnik szkodliwy, czyli dalszego wchłaniania trucizny. spłukiwanie skóry wodą, prowokowanie...

plik doc

dekontaminacja

różne sposoby dekontaminacji:)
Dekontaminacja (Pierwotna eliminacja trucizny) Definicja. Proces polegający na usunięciu lub/i zneutralizowaniu substancji toksycznej. Polega na usuwaniu z powierzchni ciała ludzkiego błon śluzowych oczu, nosa i ust substancji promieniotwórczych, środków trujących i biologicznych. Dekontaminacja ma na celu przerwanie narażenia organizmu na czynnik szkodliwy, czyli dalszego wchłaniania trucizny. spłukiwanie skóry wodą, prowokowanie wymiotów, Nie pr...

plik doc

plan opieki pacjenta z zapaleniem płuc, opieka paliatywna

plan opieki z geriatrii, a dokładnie z opieki paliatywnej pacjenta z zapaleniem płuc.
Karta Opieki Pielęgnacyjnej- pacjenta z nowotworem płuc ProblemCel opiekiPlan opiekiRealizacjaOcenapacjent cierpi z powodu bólu-zniewelowanie bólu-zmniejszenie dolegliwości bólowych- na zlecenie lekarza podanie choremu morfinyPacjent karmiony jest za pomocą sondyZapobieganie powikłaniom wynikającym z założonego zgłębnika do żołądka;Zapewnienie praw...

plik doc

zatrucia

zatrucia, stany zagrożenia życia, opis, objawy, postępowanie itp.
TEMAT: WPROWADZENIE DO TOKSYKOLOGII Toksykologia ?nauka zajmująca się badaniem substancji które ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne wywierają szkodliwy wpływ na żywe organizmy lub powodują ich śmierć Toksyna- trucizna tj. substancja która po wniknięciu do organizmu w dostatecznej ilości powoduje przemijające lub trwałe uszkodzenie zaburzając w ten sposób funkcje ustroju ,wywołując stan zatrucia Ostre...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,