plik doc

Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent

Praca na psychologię
Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjenta Choroba jest to jedno z podstawowych pojęć medycznych, będące ogólnym określeniem każdego odstępstwa od stanu określanego jako pełnia zdrowia organizmu. Dokładne sprecyzowanie stanu określanego jako choroba jest równie trudne jak określenie stanu pełni zdrowia, gdyż podlega subiektywnej ocenie. Stan psychiczny człowieka ulega zwykle pewnym z...

plik doc

Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent

polecam
Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Kiełbus Magdalena Pielęgniarstwo, grupa 9 Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjenta. Na stan psychiczny pacjenta wpływają bezpośrednie i pośrednie skutki choroby. Bezpośrednimi skutkami choroby nazywamy wszystkie dysfunkcje w podstawowych procesach i zjawiskach psychicznych, powstające jako bezpośredni skutek zaburzeń na płaszczyźnie biologicznej. Czynnik wywołujący chorobę czy też uszczerbek na zdrowiu...

Ostatnie wyszukiwania