plik pdf

laboratorium chemii organicznej skrypt

Jest to skrypt z laboratorium chemii organicznej
CHEMIA ORGANICZNA LABORATORIUM CHC 2001 L IRENA GANCARZ ROMAN GANCARZ IZABELA PAWLACZYK POLITECHNIKA WROCŁAWSKA _____________________________ 2002 I. Gancarz, R. Gancarz, I. Pawlaczyk CHC 2001 l Od Autorów, W 1995 roku, na potrzeby studentów biorących udział w kursie Chemia Organiczna – laboratorium, powstał skrypt do ćwiczeń, którego autorami byli Irena Gancarz i Roman Gancarz. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami został on „odśwież...

plik doc

współczesne systemy polityczne- skrypt Antoszewski, Herbut

współczesne systemy polityczne- skrypt Antoszewski, Herbut
Antoszewski, Herbut – Współczesne systemy polityczne SKRYPT       Pojęcie demokracji (aspekt aksjologiczny) Sposób rządzenia oparty na specjalnym katalogu wartości politycznych (wolność, równość, sprawiedliwość, tolerancja, pluralizm, godność jednostki). W tym ujęciu demokracja odnosi się do systemu stosunków politycznych       Pojęcie demokracji (aspekt proceduralny) Odnosi się do instytucji i p...

plik pdf

Skrypt KPC

Skrypt z KPC
SKRYPT Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO CZERWIEC 2010 Przygotowany przez 8 Wspaniałych ;) *bierzesz do ręki na własną odpowiedzialność :) 1 / 134 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym i materialnym. Dopuszczalność drogi sądowej oraz pojęcie, charakter prawny i skut...

plik pdf

Podstawy zarządzania - skrypt

Podstawy zarządzania - skrypt

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

MARIA SZELOCH WROCŁAW 2003

2

Spis treści

Część I: Organizacja i jej elementy

1. Charakter nauki o organizacji i zarządzaniu 1.1 Interdyscyplinarność 1.2 Wi...

plik pdf

skrypt z noiz

skrypt z noiz
NAUKA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Rozdział 1. WIEDZA O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA. 1. Sceptycyzm wobec nauki organizacji i zarządzania. Prowadzenie badań w obrębie NOiZ natrafia na trudności wynikające z samej materii przedmiotu, a także z oporu adresatów. Żyjemy w świecie, w którym powodzenie w gospodarce zależy często nie od wiedzy, a od wrodzonych umiejętności i doświadczenia. Prowadzi to do spostrzeżenia, iż NOiZ sama nie daje umiejętności, ale może st...

plik doc

Skrypt prawoznawstwo - Morawski

Plik zawiera skrypt podręcznika Wstęp do prawoznawstwa Morawskiego. Dobrze opracowany, przydatny do nauki na egzamin.
Wstęp do prawoznawstwa: I Charakterystyka nauk prawnych: Nauka:       interpretacja pragmatyczna – uczenie się, zdobywanie wiedzy       interpretacja pragmatyczna – rezultat procesu zdobywania wiedzy, pewien zespół twierdzeń spełniających określone kryteria Klasyfikacja nauk:       nauki społeczne i przyrodnicze – różni...

plik pdf

Skrypt KPC

Skrypt do kodeksu postepwania cywilnego
SKRYPT Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO CZERWIEC 2010 Przygotowany przez 8 Wspaniałych ;) *bierzesz do ręki na własną odpowiedzialność :) 1 / 134 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym i materialnym. Dopuszczalność drogi sądowej oraz pojęc...

plik doc

skrypt z edukacji ekologicznej

skrypt z edukacji ekologicznej
EDUKACJA EKOLOGICZNA 18 luty 2012 „EKOLOGIA” [gr.] = „oikos” (siedlisko, dom) + „logos” (słowo, myśl, nauka) Myślenie w kategoriach ekologicznych sięga czasów przed chrześcijańskich (starożytna Grecja). Samo pojęcie EKOLOGIA powstało dość późno. W 2. połowie XIX w. (1869r.) wykreował to pojęcie E. Heackel – niemiecki zoolog. Haeckel odniósł się do relacji zwierząt z ich środowiskiem życia. EKOLOGIA jest nauką o wzajemnych relacjach istot żywych z ich śro...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,