plik doc

Pęcherzyk żółciowy

Opis i funkcje a także inne informacje dotyczące pęcherzyka żółciowego
Pielęgnowanie po usunięciu pęcherzyka żółciowego 1. Żółtaczka Żółtaczka ( icterus) oznacza zabarwienie tkanek barwnikiem żółciowym, bilirubiną, widoczne na skórze, twardówkach i błonach śluzowych. Żółtaczka wyraźna w dziennym świetle staje się niewidoczna w świetle sztucznym. Prawidłowe stężenie bilirubiny w surowicy krwi człowieka powinno wynosić 8 – 17 µmol/1 ( 0.5 – 0.9mg%). W żółtaczce wzrasta czasem nawet 20-k...

plik pdf

pytania dyplomowe

pytania na dyplom
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W SOSNOWCU Zarządzenie Dziekana nr 09/D/2013 z dnia 07.05.2013 r. Dotyczy: Zagadnień do części teoretycznej egzaminu dyplomowego na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia pomostowe w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie § 34 poz. 4 i 5 Regulaminu Studiów przyjętego przez Senat Wyższej Szkoły Medycznej uchwałą nr 22/2012 z dnia 19.04.2012 roku oraz Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Rek...

plik doc

rehabilitacja w sma

notatka zawiera zestawienie ćwiczeń oraz procedury działania w rdzeniowym zaniku mięśni
CHOROBY Z POSTĘPUJĄCYM ZANIKIEM MIĘŚNI Istnieje cała grupa stosunkowo rzadkich chorób, których dominującym objawem jest uogólniona słabość mięśni oraz ich powolny zanik. Przyczyna tych chorób bywa różna w różnych przypadkach, ale objawy mogą być bardzo podobne. Mięsień zanika i traci swoją siłę nie tylko w następstwie jego bezpośredniego uszkodzenia ale też w przypadku...

plik doc

rehabilitacja w sma

notatka zawiera ćwiczenia oraz procedury w rdzeniowym zaniku mięśni
CHOROBY Z POSTĘPUJĄCYM ZANIKIEM MIĘŚNI Istnieje cała grupa stosunkowo rzadkich chorób, których dominującym objawem jest uogólniona słabość mięśni oraz ich powolny zanik. Przyczyna tych chorób bywa różna w różnych przypadkach, ale objawy mogą być bardzo podobne. Mięsień zanika i traci swoją siłę nie tylko w następstwie jego bezpośredniego uszkodzenia ale też w przypadku jego odnerwienia , tzn...

plik doc

test ginekologia

pielęgniarstwo
TEST II 1. W skład aparatu wieszadłowego macicy wchodzą: A. Więzadła obłe B. Więzadła cewki moczowej C. Więzadła właściwe jajnika D. Wszystkie powyższe 2. Wewnętrzne narządy płciowe kobiety unaczynione są przez: A. Tętnice sromowe B. Tętnice krezkową dolną C. Tętnice biodrowe zewnętrzne D. Tętnice biodrowe wewnętrzne 3. Owulacja u kobiety w cyklu 28 dniowym występuje około: A. Pierwszego dnia cyklu B. W 7 dniu cyklu C. W 24 dniu cyklu...

plik doc

proces

marskość,
Reumatoidalne zapalenie stawów (polyarthritis reumatoidea) – jest to przewlekły, postępujący proces zapalny, rozpoczynający się w błonie maziowej stawów, prowadzący do niszczenia tkanek stawowych, zniekształceń i upośledzenia czynności stawów. Jest to choroba prowadząca z reguły do dużego stopnia inwalidztwa. Raz rozpoczęty proces chorobowy nie wygasa i powoli postępuje. Zmiany chorobowe doprowadzają do znacznej destrukcji stawów, pozostawiając trwałe zniekształcenia i ograniczen...

plik doc

Ciała Obce - LARYNGOLOGIA

NAJCZĘSTSZE CIAŁA OBCE WYSTĘPUJĄCE U DZIECI WG.DANYCH SZPITALNYCH REJESTRÓW
Laryngologia Ciała obce Ciała obce w nosie       Objawy:       niedrożność nosa       krwawienie       jednostronny ropny wyciek z nosa       Leczenie:       usunięcie poprzez wydmuchanie nosa       mechaniczne usunięcie haczykiem w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym Gardło - ciała obce zaklino...

plik pdf

nerka

przewlekła niewydolnosc nerek
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK (pnn) Określenie: tj zespół chorobowy charakteryzujący się powolnym, postępującym i przeważnie nieodwracalnym pogarszaniem się czynności nerek , prowadzącym do zmniejszenia szybkości filtracji (GFR) i do gromadzenia się produktów przemiany azotowej Polegającym na przewlekłym, postępującym i nieodwracalnym szkliwieniu kłębuszków i włóknieniu miąższu , ze zmniejszeniem liczby czynnych nefronów. Prowadzi to do – – – upośledzenia f...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,