plik txt

testy NLPZ


->NLPZ odmiennie ni¿ narkotyczne leki p/ból: (1)s¹ ma³o skuteczne bólach trzewnych, (2)wywieraj¹ dz. p/zapalne, z którego poczêœci mo¿e wynikn¹æ ich dz. p/ból, (3)ogólnie har. siê lepsz¹ dostêpnoœci¹ biol. po zast. doustnym, (4)ie wykazuj¹ tolerancji, zle¿noœci fizycznej i psychicznej ->Dzia³anie p/ból wiêkszoœci NLPZ wynika z hamowania przez leki g³ównie syntezy: (c)prosaglandyn ->Hamowanie COX przez NLPZ jest g³ównymmechanizmem odpowiedzialnym za ich dz.: (1)p/ból, (2)p/zap., (3)p/gor¹...

plik doc

Czy innowierca w Polsce ma szansę przetrwania

Praca zaliczeniowa na temat stosunku Polaków do innowierców - kwestia równouprawnienia, śmieszności itd. Praca na podstawie ankiet przeprowadzonych na grupie ludzi od 20 - 70 lat.
Czy innowierca w Polsce ma szansę przetrwania?? WSTĘP Praca składa się z czterech części, które kolejno zawierają:       wiadomości wstępne dotyczące tolerancji       polskie prawodawstwo z zakresu religii       charakterystyka największych światowych wyznań i...

plik doc

oświecenie w polsce

oswiecenie
świecenie obejmuje swoim zakresem całokształt zjawisk i procesów zachodzących w Europie w XVIII wieku nazwa upowszechniła się na terenie niemieckim (Aufklärung ), we Francji natomiast epokę tę określa się jako wiek filozoficzny. Nowe tendencje pojawiające się najpierw w Anglii widoczne są przede wszystkim w rozkwicie nauk przyrodniczych, licznych odkryciach w tej rodzinie, takich jak teoria rozszczepienia światła i przyciągania ciał Newtona. W Anglii pierwsze przejawy nowego prą...

plik doc

Karol Irzykowski - Słoń w porcelanie

streszczenie, problematyka
Karol Irzykowski Słoń w porcelanie (w: Wybór pism krytycznoliterackich) PROGRAMOFOBIA Niechęć do programów w Polsce ? nie ma literatury w znaczeniu ruchu literackiego czy szkół literackich, są tylko poszczególne dzieła (np. ?Skamander? i jego oficjalna bezprogramowość). Brak programów to objaw małoduszności, chaos, nastawienie, że ?jakoś to będzie?; bezprogramowość to pójście na łatwiznę. Celem pr...

plik doc

Alkoholizm

Dużo różnych+załączniki historii osób uzależnionych
Spis treści Alkoholizm jako choroba Wpływ alkoholu na organizm Fazy rozwoju choroby alkoholowej Objawy uzależnienia od alkoholu Psychologiczne mechanizmy uzależnienia Głód alkoholowy Psychoterapia uzależnieniowa Alkohol w rodzinie Wspólnota anonimowych alkoholików (12 kroków, 12 tradycji, AA, Al.-Anon, Ariadna, DDA, Modlitwa) Grupy i mitingi w woj. świętokrzyskim (Silnica, Sobótka, Sobótka...

plik docx

Proces pielęgnowania nadciśnienie tętnicze

Proces pielęgnacyjny z nadciśnienia tętniczego mężczyzny w wieku 49 lat. Oddech miarowy, duże skoki ciśnienia, brak apetytu, zdenerwowany i wystraszony.

Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa to choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Zdecydowana większość (ponad 90%) przypadków nadciśnienia ma charakter pierwotny, tzn. bez znanej somatycznej przy...

plik doc

Żywienie naturalne i sztuczne niemowląt


Żywienie niemowląt sprawia zwykle wiele trudności ich wychowawcom. Najmłodsze dziecko, w odróżnieniu od dzieci starszych i ludzi dorosłych, skazane jest na decyzje innych osób co do jakości i ilości spożywanych pokarmów. Ten stan rzeczy wymaga od wychowującego dziecko wiedzy, doświadczenia i umiejętności odbierania podawanych przez niemowlę sygnałów, świadczących o jego łaknieniu, potrzebach i tolerancji. Przyroda stworzyła odpowiednie warunki do życia małym dzieciom, są one karmione mleki...

plik doc

postepowanie_anestezjologiczne

postępowanie w anestezji
Postępowanie anestezjologiczne W urazach czaszkowo-mózgowych Mózgowy przepływ krwi CBF = 50 ml/100g/min CBF = CPP / opór naczyń mózgu Zależy od – RR , pCO2 , pO2 i zapotrzebowania metabolicznego mózgu Ciśnienie perfuzyjne mózgu CPP = MAP – ICP MAP – średnie ciśnienie tętnicze ICP – ciśnienie śródczaszkowe Zużycie tlenu przez mózg 3 – 3,5 ml/min/100 g Największe w korze mózgu W mózgu nie ma zapasu tlenu Ukrwienie mózgu Śródczaszkowa...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,