plik doc

Składniki osobowości

Podstawowe składniki osobowości
?Podstawowe składniki osobowości? OSOBOWOŚĆ ? zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie wyrastających na podbudowie cech biologicznych, psychicznych, a pochodzących z wpływu kultury struktury osobowości. Składniki osobowości: TEMPERAMENT jest jedną z cech osobowości człowieka i wyraża się w dynamice określającej żywiołowość organizmu. Temperamentem nazywamy naszą reakcję na bodźce wewnętrzne lub zewnętrzne wyrażoną w sile i...

Ostatnie wyszukiwania