plik odt

Osobowość

Notatki o osobowości i różnych teoriach jej ujęcia w wielkim skrócie, definicja osobowosci, teoria cech, trójczynnikowa teoria osobowości, wielka piątka, poznawczo-informacyjna teoria osobowosci, konstruktywny alternatywizm wg Geogra Kelly\'ego.
OSOBOWOŚĆ – kompleks właściwości czlowieka, które zapewniaja organizacje i stalosc jego zachowania. Nadają przynajmniej niektórym elementom tego zachowania, piętno indywidualne. Zasadnicze miejsce zajmuja tu takie czynniki jak: temperament, zdolnosc...

plik odt

Psychologia humanistyczna

Najwazniejsze informacje z dziedziny psychologii humanistycznej i jej twórcach, hierarchia potrzeb Maslowa, teoria fenomenologiczna Carla Rogersa, samoaktualizacja. Dobre do szybkich powtórek.
PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA       Twórcy CARL ROGERS I ABRAHAM MASLOW.       Promuje całościowe i indywidualne podejście do człowieka – liczy się teraz jego osobowosć i problemy.       Powstanie to lata 60 XX wieku       Wyraz protestu...

plik doc

Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające

cd
Dydaktyka jest nauka o nauczaniu i uczeniu sie, jej przedmiot stanowi nauczanie i uczenie sie. Dydaktyka jest nauka o ksztalceniu.Dydaktyka to nauka o celach, tresciach, metodach i srodkach i organizacji. GLÓWNE POJECIA DYDAKTYKI Nauczanie ? planowe, swiadome, systematyczne wspóldzialanie nauczyciela i ucznia, polegajace na wywolaniu okreslonych zmian w wiedzy, umiejetnosciach, sprawnosciach i nawykach uczniów ( w osobowosci ucznia).Uczenie sie ? dzialanie swiadome, planowe i zamierzone,...

plik doc

Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające

cd
Dydaktyka jest nauka o nauczaniu i uczeniu sie, jej przedmiot stanowi nauczanie i uczenie sie. Dydaktyka jest nauka o ksztalceniu.Dydaktyka to nauka o celach, tresciach, metodach i srodkach i organizacji. GLÓWNE POJECIA DYDAKTYKI Nauczanie ? planowe, swiadome, systematyczne wspóldzialanie nauczyciela i ucznia, polegajace na wywolaniu okreslonych zmian w wiedzy, umiejetnosciach, sprawnosciach i nawykach uczniów ( w osobowosci ucznia).Uczenie sie ? dzialanie swiadome, planowe i zamierzone,...

plik doc

egzamin pielegniarstwo

egzamin dyplomowy pielegniarstwo
EGZAMIN DYPLOMOWY 2011  1/. kiedy podajemy humalog (tuz przed posiłkiem) 2. on off  (Parkinson) 3. rana TŁUSZCZOWA (powinno być tłuczona:D ) 4. dieta we wrzodziejącym (tu tez były bledy w odp, powinna być bogato białkowa i bogato energetyczna) 5. co sie robi u dziecka z zesp nerczycowym (kontrola wagi raz dziennie, kontrola plynowi ograniczenie wypijanych płynów, obserwacja konczyn pod katem zasinienia) 6. jaki przyrost masy ciała u dziecka w pierwszy...

plik doc

Składniki osobowości

Podstawowe składniki osobowości
?Podstawowe składniki osobowości? OSOBOWOŚĆ ? zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie wyrastających na podbudowie cech biologicznych, psychicznych, a pochodzących z wpływu kultury struktury osobowości. Składniki osobowości: TEMPERAMENT jest jedną z cech osobowości człowieka i wyraża się w dynamice określającej żywiołowość organizmu. Temperamentem nazywamy naszą reakcję na bodźce wewnętrzne lub zewnętrzne wyrażoną w sile i...

plik doc

składniki wynagrodzenia

składniki wynagrodzenia
Składniki wynagrodzenia: potrącane składki i obliczanie podatku Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest zobowiązany do systematycznego odprowadzania określonych składek do ZUS-u (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Składki te opłacane są w wysokości zależnej od kwoty wynagrodzenia, jakie pobiera osoba zatrudniona, jednak ich wartość procentowa jest stała - określona odpowiednimi przepisami. Składki odprowadzane do ZUS-u przez pracownika L.P. RODZAJ SKŁADK...

plik doc

składniki wynagrodzenia

składniki wynagrodzenia do obliczeń
Składniki wynagrodzenia: potrącane składki i obliczanie podatku Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest zobowiązany do systematycznego odprowadzania określonych składek do ZUS-u (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Składki te opłacane są w wysokości zależnej od kwoty wynagrodzenia, jakie pobiera osoba zatrudniona, jednak ich wartość procentowa jest stała - określona odpowiednimi przepisami. Składki odprowadzane do ZUS-u przez pracownika L.P. R...

plik doc

Składniki pożywienia wpływające na biodostępność żelaza z diety

Żelazo jest składnikiem mineralnym niezbędnym do życia, wchodzi w skład hemoglobiny i czerwonego barwnika mięśni – mioglobiny – oraz stanowi składnik enzymów czynnych w procesach utleniania i redukcji. Bierze udział w procesie oddychania komórkowego i transporcie tlenu. Żelazo ma wpływ na wzrost organizmu, poprawia kondycję fizyczną, nasila odporność na infekcje, zapobiega zmęczeniu i niedokrwistości, pobudzając szpik do produkcji hemoglobiny.
Składniki pożywienia wpływające na biodostępnoś...

plik doc

składniki mineralne

niedobory, nadmiary itp
SKŁADNIK MINERALNYZNACZENIE DLA ORGANIZMUNIEDOBÓRNADMIARŻRÓDŁAMAKROELEMENTYWAPŃ (Ca)stanowi strukturę podporową szkieletu oraz kościsole wapnia zapewniają twardość zębówbierze udział w prawidłowej przepuszczalności błon komórkowych i utrzymaniu pobudliwości tkanekwpływa na prawidłową pobudliwość układu mięśniowo-nerwowegojest aktywatorem i inhibitorem wiele enzymów biorących udział w procesach biochemicznych organizmuwpływa na procesy przemiany materii oraz odporność...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,