plik doc

sepsa

parę słów o sepsie
Sepsa Wyzwanie dla medycyny nowego wieku Mimo że miliony ludzi na całym świecie giną z powodu sepsy, nadal stanowi ona jedno z najmniej rozumianych pojęć, także wśród lekarzy... Prof. Graham Ramsay Epidemiologia Sepsy w USA od 1979-2000r W okresie tych 22 lat było ok. 750 milionów konsultacji i rozpoznano wtedy 10 319 418 przypadków sepsy częściej u kobiet, u innych ras niż biała. W tym okresie liczba chorych z sepsą wzrosła z 8,7%, 87 na 100 000 w sumie 164 000 pr...

plik odt

Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy


Zakażenie (infectio) jest procesem patologicznym, przebiegającym jako reakcja zapalna na obecność organizmów patogennych lub potencjalnie patogennych w warunkach prawidłowych w sterylnym płynie ustrojowym. Zakażenie można podejrzewać klinicznie lub potwierdzić mikro-biologicznie. Zespół uogólnionej reakcji zapalnej (systemie inflammatory response syndrome, SIRS) to proces ogólnoustrojowy, który może być związany nie tylko z zakażeniem, lecz także z innymi stanami klinicznymi, np. urazami,...

plik docx

profilaktyka w sepsie

profilaktyka w ciężkiej sepsie

Najwięcej przypadków sepsy zostaje odnotowanych w warunkach szpitalnych, przeważnie w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Jako jedną z metod profilaktyki stosuje się tam zmniejszenie liczby procedur inwazyjnych, skrócenie czasu utrzymywania cewników donaczyniowych i pęcherzowych, przestrzeganie ściśle określonych zasad aseptyki jak również agresywne leczenie zakażeń szpitalnych.

plik doc

mikrobiolgia

beztlenowc
BEZTLENOWCE Mogą być Gram (-) i Gram (+). Beztlenowce czerpią energię z procesów fermentacyjnych. Fermentacja jest procesem beztlenowym, w którym ostatecznym akceptorem elektronów odłączonych od organicznego substratu jest również związek organiczny. Bezwzględne beztlenowce są wrażliwe na tlen. Tlen działa na te bakterie toksycznie. Atmosfera wzrostu beztlenowców powinna zawierać poniżej 0,5% tlenu. Najlepsze warunki inkubacji osiąga się w atmosferze 85%N2, 10% H2, 5% CO2. Be...

plik doc

powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej

powikłania septyczne po obrażeniach jamy brzusznej, statystycznie jak to wygląda
Obrażenia jamy brzusznej zajmują trzecie, co do częstości występowania, miejsce u chorych z mnogimi obrażeniami ciała. Dzieli się je na obrażenia tępe (nie przenikające) i przenikające (rany kłute, postrzałowe i powstałe w wyniku działania wielu odłamków). Najczęstszymi powikłaniami septycznymi po urazach brzucha są: ropień brzuszny, rozlane zapalenie otrzewnej, martwicze zakażenie tkanek miękkich. Występują o...

plik doc

test z chirurgii

Test centralny
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - TEST NR 021009 Zadanie 1. W jakim czasie po badaniu gastroskopii pacjent może otrzymać posiłek? A. 3 godziny po badaniu, B. gdy powróci odruch połykania, C. bezpośrednio po badaniu, D. 15 minut po zabiegu. Zadanie 2. Podczas znieczulenia podpajęczynówkowego wśród pacjentów obserwuje się niekiedy: A. spadek ciśnienia tętniczego krwi, nudności, wymioty, bóle głowy, B. wzrost ciś...

plik doc

Zdrowie publiczne - bakterie i wirusy

Ziarniaki, pałeczki, laseczki, wirusy i ich podział, WZW i kilka innych
Ziarniaki G(+) Gronkowce ( Staphylococcus) ? najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie. Znajdują się w powietrzu, kurzu, wodzie, glebie, ściekach, mleku i jego produktach, na skórze i błonach śluzowych ludzi i zwierząt. Są względnymi beztlenowcami, rosną jednak lepiej w warunkach tlenowych. Są bardzo odporne na temperaturę i wysuszanie. Obowiązująca ich klasyfikacja to : staphylococcus aureus ? gronkowiec złocist...

plik odt

anestezjologia

praca przedstawia ostrą niewydolność oddechową, sepsa oraz jej markery, Ból pooperacyjny oraz jakość opieki pielęgniarskiej na podstawie doniesień z ostatnich lat.
      Intensywna Terapia – postępy 2011. Ostra niewydolnośc oddechowa Ostra niewydolnośc oddechowa jest jedną z głównych przyczyn kierowania pacjentów na oddział intensywnej terapii. Częstość występowania zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) wynosiła 7,2/100 000 populacji na rok. Natomiast śmierteln...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,